PKN
Hervormd Ameland
 
Home Home
Stream via YouTube

U kunt onze gezamenlijke diensten wekelijks volgen op het kanaal Protestants Ameland. De diensten blijven twee weken beschikbaar.

Kerkradio

De diensten zijn te volgen via de kerkradio op uw digitale TV via Kabel Noord. Het betreft de kanalen 960 / 1960 of 2960 wanneer de dienst wordt uitgezonden vanuit de
Hervormde kerk en 971 / 1971  of 2971 wanneer de diensten worden uitgezonden vanuit de Herewegkerk. Zie het schema in de rechterkolom.

 
Extra nieuwsbericht!

Notulen gemeenteavond Hervormede Gemeente Ameland van 1 juni 2021

De kerkenraad heeft de notulen van de gemeenteavond goedgekeurd. Mocht u als gemeentelid de notulen willen ontvangen dat kunt u een mail sturen naar info@hervormdameland.nl of bellen met een kerkenraadslid. Papieren notulen worden bij u thuis bezorgd of per post verzonden. Het is niet toegestaan deze notulen digitaal te verspreiden.

Met vriendelijke groet, kerkenraad Hervormede Gemeente Ameland


Aantal bezoekers kerkdiensten en koffie na de diensten

Beste gemeenteleden,
Het verheugt de kerkenraden dat er weer steeds meer bezoekers naar de kerkdiensten komen. De 1,5 meter regel is nog steeds van toepassing. Wannee er meer mensen komen dan in de kerkzaal kunnen worden geplaatst, dan is er in gebouw De Plaats in de Oosterlaan ruimte om samen de kerkdienst via groot scherm bij te wonen. Koffiedrinken is bedoeld om bij elkaar te zitten en na te praten. Het is bijna niet te vermijden dat daarbij de 1,5 meter regel wordt overtreden. Voorlopig is besloten te wachten met koffiedrinken na de diensten. Wij hopen op uw begrip.


Vriendelijke groet de kerkenraden van de  protestantse kerken van Ameland

Pastorale bezoeken

Tot onze grote vreugde is vanaf 26 juni het pastorale bezoekwerk in onze gemeente bijna weer ouderwets mogelijk, in overeenstemming met de richtlijnen die de PKN daarvoor heeft uitgevaardigd. We mogen u weer thuis bezoeken en daarnaast, waarschijnlijk in toenemende mate, zullen we het bezoekwerk wat meer in groepsverband organiseren, om het voor het pastorale team behapbaar te houden.
Wij blijven daarnaast vanzelfsprekend alle moeite doen om telefonisch of op andere veilige manieren de pastorale contacten warm te houden. Aarzelt u vooral niet om van uw kant contact met ons te zoeken als u daaraan behoefte hebt of indien er een noodsituatie ontstaat. We houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen maar voor nu zijn we intens dankbaar voor de nieuwe mogelijkheden. Als gemeente zijn we het lichaam op aarde van een levende Heer! Laten wij met elkaar en voor elkaar handen en voeten van Hem zijn, en elkaar vasthouden zoals Hij elk van ons vasthoudt in Zijn liefde.
 
ds Sijbrand Alblas en Frits Hartmann


Hartelijk welkom op de site van de hervormde gemeente van Ameland. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland, en is onderverdeeld in 3 kerken en deze zijn weer onderverdeeld in 6 wijken. De kerken staan in Ballum, Hollum en Nes Op deze site vindt u alle informatie over het kerkelijk leven van de gehele hervormde gemeente Ameland, dit varieert van de tijdstippen en locaties van de diverse kerkdiensten tot achtergrondinformatie over de kerkgebouwen. Ook de diverse verenigingen, commissies, jeugdwerk, gastlidmaatschap etc. gebruiken deze site om zichzelf en hun activiteiten te presenteren. De site is nog in opbouw en het zou kunnen dat nog niet alles geplaatst is. Mocht u bepaalde informatie niet aantreffen of heeft u vragen over de site, dan kunt u reageren via de knop "Contact". De webredactie zal dan uw vragen zoveel mogelijk beantwoorden of deze doorsturen naar de juiste (contact)persoon.  Wij zijn een open en actieve gemeente die  zich gastvrij en dienend  wil opstellen, in navolging van Hem Die  wij belijden: Jezus  Christus, onze Verlosser. U en jij bent van harte welkom om onze   kerkdiensten te bezoeken of andere  samenkomsten in de gemeente bij te wonen! Tijdens de Eredienst is er in Hollum kinderwoorddienst voor kinderen van de basisschool. En er is oppas voor de kleintjes in Hollum.  
                                                                                                              
In onze gemeente staan circa 500 geboorte, doop  en belijdende leden ingeschreven. Het kerkgebouw in Hollum heeft  ± 300  zitplaatsen. In de kerk van Ballum zijn ± 200 zitplaatsen en in de kerk van Nes ± 150 zitplaatsen. In de consistorie van de kerk in Ballum worden de kerkenraadsvergaderingen  gehouden.    Ook de activiteiten van de "Verdieping" vinden hier plaats. In de consistorie van de kerk in Nes zijn de plaatselijke activiteiten en ontmoetingen. In de hal van de kerk in Hollum is een trap naar de bovenzaal. Hier zijn door de week de activiteiten voor allerlei leeftijden, bijvoorbeeld jeugdclubs, knutselclub, interkerkelijk zangkoor etc. Naast de kerkdiensten die centraal staan in onze gemeente,  zijn er ook veel muziekavonden in de kerken. (Denk hierbij aan de kunstmaand november). Maar ook zomers zijn er vaak muziekuitvoeringen. Op de informatieborden in de dorpen wordt dit aangegeven.                          In de zomermaanden zijn de drie kerken voor bezichtiging open op gezette tijden. De gasten die in grote getale op het eiland zijn vormen een belangrijke groep in onze gemeente. Missionair gezien zijn wij als gemeente bezig met het organiseren van een wandelvierdaagse, een spirituele pinkster wandeltocht door de natuur, een laagdrempelige openluchtdienst in Ballum, een bazaar in de zomermaanden in Hollum en diverse verkopingen in bovenzaal van de kerk in Hollum en op de braderieën in Nes en Hollum.         
 
 
Erediensten
Zondag 25 juli
09.30 uur
Magnuskerk Hollum
ds. Nynke Dijkstra - Algra
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube

------------------------------------
Zondag 25 juli
10.45 uur
Hervormdekerk Ballum
ds. Nynke Dijkstra - Algra
gezamenlijke kerkdienst

------------------------------------
Zondag 01 augustus
10.00 uur
Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 08 augustus
09.30 uur
Magnuskerk Hollum
ds. Sijbrand Alblas
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 08 augustus
10.45 uur
Hervormdekerk Nes
ds. Sijbrand Alblas
gezamenlijke kerkdienst
------------------------------------
Zondag 15 augustus
10.00 uur
Herenwegkerk Hollum
ds. Sijbrand Alblas
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 22 augustus
09.30 uur
Magnuskerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 22 augustus
10.45 uur
Hervormdekerk Ballum
ds. Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
------------------------------------
Zondag 29 augustus
10.00 uur
Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 05 september
09.30 uur
Magnuskerk Hollum
ds. Sijbrand Alblas
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 05 september
10.45 uur
Vermaningkerk Nes
ds. Sijbrand Alblas
gezamenlijke kerkdienst
------------------------------------
Zondag 12 september
10.00 uur
Herenwegkerk Hollum
ds.Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 19 september
09.30 uur
Magnuskerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 19 september
10.45 uur
Hervormdekerk Ballum
ds. Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
------------------------------------
Zondag 26 september
10.00 uur
Herenwegkerk Hollum
dhr. Frits Hartmann
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 03 oktober
10.00 uur
Magnuskerk Hollum
ds. Sijbrand Alblas
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.