PKN
Hervormd Ameland
 
Home

Home
Radiodiensten nu te zien!

Onze gezamenlijke radiodiensten, die u kunt volgen via de kanalen 960, 1960 of 2960 op uw digitale tv, kunt u nu ook zien via YouTube, op het kanaal van 
Protestants Ameland.U kunt de diensten live volgen, maar ook alle diensten vanaf 28 juni 2020 later nog eens bekijken. Uw reacties en verbeterpunten horen we graag.
De kerkenraden.


Kerkradio

Via KabelNoord is op de digitale tv de kerkradio te ontvangen. De diverse zenders van de diverse kerken staan achter op het kerkblad. Om technische reden worden op dit moment de uitzendingen gedaan vanuit de Hervormde kerk in Hollum. Het kanaal waarop dit te ontvangen is is kanaal 960. Afhankelijk van het merk van u tv (of decoder) kan dit ook kanaal 1960 (meest voorkomend) of zelf kanaal 2960 zijn.
Waar in onze nieuwsbrief of website dus staat kanaal 1960 staat kan dat dus ook kanaal 960 of 2960 zijn.

 
Extra nieuwsbericht!
 
Geen kerkdiensten tot begin oktober

Beste gemeenteleden,

Van zondag 6 september tot en met zondag 4 oktober zullen de gezamenlijke radiodiensten met streaming worden voortgezet.
Lezers van de papieren nieuwsbrief blijven die wekelijks ontvangen. De kerkenraden hopen daarmee de mensen die zichzelf als kwetsbaar beschouwen in de gelegenheid te stellen de diensten thuis goed te volgen en mee te vieren.
Het is gebleken dat de streaming tijdens de dienst door ca. 50 adressen wordt gevolgd. In de week daarna wordt de dienst ook nog goed bekeken, in totaal zo’n 150-250 adressen. Gemiddeld mag worden gerekend dat er 1,3 personen per adres kijken en luisteren. Dit is een nieuwe doelgroep waar we heel blij mee zijn en die we willen blijven bedienen.
Bij wijze van proef willen de kerkenraden mensen, die daar behoefte aan hebben, in de gelegenheid stellen een gezamenlijke radiodienst in het kerkgebouw bij te wonen. Met nadruk wijzen de kerkenraden erop, dat dit geen reguliere kerkdiensten zijn. Bezoekers zijn aanwezig  bij een radiodienst. Er wordt mogelijk "ingetogen" gezongen op momenten dat de voorganger dit aangeeft, er wordt niet gecollecteerd, er worden om hygiënische redenen geen boekjes gebruikt, er is geen gelegenheid na afloop in het kerkgebouw koffie te drinken. Verzocht wordt de nieuwsbrief als liturgie mee te nemen naar de dienst.
Er zijn 40 “veilige plaatsen” beschikbaar, die door 1 persoon kunnen worden bezet en in voorkomend
geval door 2 personen uit dezelfde huishouding. Er zal gewerkt worden volgens de richtlijnen van het
RIVM en de instructies van de PKN. Er wordt goed geventileerd, mogelijk ontstaat er tocht. Er zijn gastheren en -vrouwen. U kunt hun aanwijzingen opvolgen.
Reserveren is niet nodig. Er zullen overzichtsfoto’s worden gemaakt ter registratie, deze worden niet
online gezet.  Aan gasten van buiten het eiland zal gevraagd worden hun gegevens achter te laten op
een lijst. De kerkenraden hopen hiermee naar beste vermogen ieders veiligheid te waarborgen.
De kerkenraden behouden zich het recht voor de proef te staken zodra aannemelijk is dat de veiligheid
van de bezoekers in het geding is.
Aan u als gemeenteleden vragen wij uw wensen aan ons kenbaar te maken, wij  willen graag proberen
daar naar beste vermogen in tegemoet te komen.

De kerkenraden van beide gemeenten.


Pastorale bezoeken

Naar aanleiding van landelijke maatregelen in verband met het Corona virus en in navolging van de oproep van de PKN zullen pastorale bezoeken aan met name ouderen voorlopig nog worden beperkt tot acute situaties Wij blijven daarnaast vanzelfsprekend alle moeite doen om telefonisch of op andere veilige manieren de pastorale contacten warm te houden. Aarzelt u vooral niet om van uw kant contact met ons te zoeken als u daaraan behoefte hebt of indien er een noodsituatie ontstaat. Laten wij met elkaar en voor elkaar handen en voeten van onze Heer zijn, en elkaar vasthouden zoals Hij elk van ons vasthoudt in Zijn liefde.

 
ds Sijbrand Alblas en Frits Hartmann


Hartelijk welkom op de site van de hervormde gemeente van Ameland. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland, en is onderverdeeld in 3 kerken en deze zijn weer onderverdeeld in 6 wijken. De kerken staan in Ballum, Hollum en Nes Op deze site vindt u alle informatie over het kerkelijk leven van de gehele hervormde gemeente Ameland, dit varieert van de tijdstippen en locaties van de diverse kerkdiensten tot achtergrondinformatie over de kerkgebouwen. Ook de diverse verenigingen, commissies, jeugdwerk etc. gebruiken deze site om zichzelf en hun activiteiten te presenteren. De site is nog in opbouw en het zou kunnen dat nog niet alles geplaatst is. Mocht u bepaalde informatie niet aantreffen of heeft u vragen over de site, dan kunt u reageren via de knop "Contact". De webredactie zal dan uw vragen zoveel mogelijk beantwoorden of deze doorsturen naar de juiste (contact)persoon.  Wij zijn een open en actieve gemeente die  zich gastvrij en dienend  wil opstellen, in navolging van Hem Die  wij belijden: Jezus  Christus, onze Verlosser. U en jij bent van harte welkom om onze   kerkdiensten te bezoeken of andere  samenkomsten in de gemeente bij te wonen! Tijdens de Eredienst is er in Hollum kinderwoorddienst voor kinderen van de basisschool. En er is oppas voor de kleintjes in Hollum.  
                                                                                                              
In onze gemeente staan circa 500 geboorte, doop  en belijdende leden ingeschreven. Het kerkgebouw in Hollum heeft  ± 300  zitplaatsen. In de kerk van Ballum zijn ± 200 zitplaatsen en in de kerk van Nes ± 150 zitplaatsen. In de consistorie van de kerk in Ballum worden de kerkenraadsvergaderingen  gehouden.    Ook de activiteiten van de "Verdieping" vinden hier plaats. In de consistorie van de kerk in Nes zijn de plaatselijke activiteiten en ontmoetingen. In de hal van de kerk in Hollum is een trap naar de bovenzaal. Hier zijn door de week de activiteiten voor allerlei leeftijden, bijvoorbeeld jeugdclubs, knutselclub, interkerkelijk zangkoor etc. Naast de kerkdiensten die centraal staan in onze gemeente,  zijn er ook veel muziekavonden in de kerken. (Denk hierbij aan de kunstmaand november). Maar ook zomers zijn er vaak muziekuitvoeringen. Op de informatieborden in de dorpen wordt dit aangegeven.                          In de zomermaanden zijn de drie kerken voor bezichtiging open op gezette tijden. De gasten die in grote getale op het eiland zijn vormen een belangrijke groep in onze gemeente. Missionair gezien zijn wij als gemeente bezig met het organiseren van een wandelvierdaagse, een spirituele pinkster wandeltocht door de natuur, een laagdrempelige openluchtdienst in Ballum, een bazaar in de zomermaanden in Hollum en diverse verkopingen in bovenzaal van de kerk in Hollum en op de braderieën in Nes en Hollum.         
 
 
Erediensten
Zondag 27 september
10.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
en
YouTube
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 04 oktober
Startzondag
10.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
en
YouTube
ds. S. Alblas/

ds. A. Boezewinkel/
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 11 oktober
09.30 uur in Hollum

ds. E. Zwerver
uit Schettens

------------------------------
Zondag 11 oktober
10.45 uur in Ballum

ds. E. Zwerver
uit Schettens
------------------------------
Zondag 18 oktober
09.30 uur in Hollum

ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 18 oktober
10.45 uur in Nes

ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 25 oktober
09.30 uur in Hollum
ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 25 oktober
10.45 uur in Ballum
ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 01 november
10.00 uur in Nes

dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 08 november
viering Heilig Avondmaal
10.00 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 15 november
Herdenking overledenen
10.00 uur in Nes

ds. P. Wansink
uit Dordrecht
------------------------------
Zondag 22 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
Herdenking overledenen
09.30 uur in Ballum

ds. S. Alblas/
dhr. F. Hartmann

------------------------------
Zondag 22 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
Herdenking overledenen
11.00 uur in Hollum

ds. S. Alblas/
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 29 november
1e Advent
10.00 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 06 december
2e Advent
10.00 uur in Hollum

ds. P. van Velthuizen
uit Henrik Ido Ambacht
------------------------------
Zondag 13 december
3e Advent
10.00 uur in Nes
ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 20 december
4e Advent
10.00 uur in Hollum
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Donderdag 24 december
Kerstnacht
21.30 uur in Ballum
ds. S. Alblas
------------------------------
Vrijdag 25 december
1e Kerstdag
09.30 uur in Hollum
ds. S. Alblas
m.m.v. het
Interkerkelijk Zangkoor
------------------------------
Vrijdag 25 december
1e Kerstdag
11.00 uur in Nes
ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 27 december
10.00 uur in Ballum
oud-pastor Sipke Draisma
------------------------------
Donderdag 31 december
Oudjaarsdag
17.00 uur in Hollum
Gezamenlijke kerkdienst
Herewegkerk
------------------------------
Donderdag 31 december
Oudjaarsdag
19.00 uur in Nes
Gezamenlijke kerkdienst
Vermaning
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.