PKN
Hervormd Ameland
 
Stichting Tess Unlimited Guatamala

Stichting Tess Unlimited Guatamala
In 2012 heb ik een maand vrijwilligerswerk verricht voor Stichting Tess Unlimited in het ziekenhuis Hermano Pedro in Antigua ( Guatamala ). Was werkzaam op de afdeling voor babies met ondervoedingsproblemen ten gevolge van een schisis ( open gehemelte en / of hazenlip ). Het was voor mij een hele bijzondere en mooie ervaring om mee te mogen helpen op deze afdeling.
 
Wie is Tessa de Goede - Ordonez.
 
Tessa is geboren en getogen in het oosten van Nederland. Zij verloor haar hart in 2008 in en aan Guatamala. Ze ging werken op de afdeling waar babies liggen met een schisis en op een publieke basis school. Daarna volgden al snel ideeen en projecten op haar weg.
 
"Samen maken we het de moeite waard".
 
Stichting Tess Unlimited spant zich in om het leven van kinderen en hun gezinsleven in Guatamala te verbeteren.
Er worden verschillende projecten gerealiseerd :
 
- Schisis operaties
- Patientenbezoek en bijvoeding van babies
- Het begeleiden van ouders en hun kinderen bij het consulteren van een      arts
- Onderwijs en handvaardigheid
- Kids Kitchin Kookschool
- Verschiilende melkprojecten voor ondervoede kinderen
- Het opzetten van aanvullend onderwijs in Guatamala, zoals Engels en Computerlessen
- Kinderen ongekende ervaringen geven tijdens excursies en themaprojecten
 
Tessa kan het niet alleen, en is jullie zeer dankbaar voor de rijkelijke donaties!! Dit geld verricht grote wonderen. Het geld wordt goed besteed en er blijft niets aan "de strijkstok" hangen.
Jullie ( als gulle gevers ) maken het leven van degenen die in Guatamala ondersteund worden door Tessa, een stuk mooier.
 
Tessa wil jullie hiervoor heel hartelijk danken.
 
Wil je meer weten haar projecten, kijk dan op : www.tessunlimited.nl

Tessa blijft dezelfde koers varen t.a.v. de babies /kinderen met een schisis in Guatemala, om hen te laten opereren en hen een gezonde en eerlijke toekomst te geven en te ondersteunen in de stap naar deze toekomst.

Wij  (Wilma Elgersma) is in het voorjaar een paar weken in Antigua / Guatemala geweest. Bezoek gebracht aan Tessa door sponsoring en giften, zijn er 9 babies geholpen met een schisis en /of open verhemelte ) en meegeholpen een huisje te bouwen voor een gezin, even buiten Antigua, waar het gezin aan meebetaald ( kosten 5000 euro voor het huisje, 2 kamers en een douche met toilet ). Dit gedaan in samenwerking met de Nederlandse Stichting "Constru Casa".
 
Met vriendelijke groet,
 
Wilma Elgersma
Dronrijp 


Beste Diaconie,
 
Wij hebben van jullie kort geleden een geweldige donatie van € 500 mogen ontvangen, ongelooflijk veel dank hiervoor!
Wij hebben een klein meisje Monica geopereerd uit het hoge noorden van Guatemala. De operatiekosten waren € 400 en we hebben
voor de andere € 100 haar nog 2 maanden na de operatie in het melk project gehouden zodat ze goed kan revalideren.
 
Hierbij stuur ik ook graag de voor en na foto toe en wil ik jullie namens haar moeder ook heel hartelijk bedanken.
 
Saludos uit Guatemala,
Tessa de Goede
www.tessunlimited.com
00502 - 45507798
 
lees meer »
 
Hart voor Haiti

Hart voor Haiti
Naast de geregelde activiteiten(zie de site) wordt er op dit moment veel noodhulp gegeven,na de verwoestende orkaan Matthew,die zoveel heeft verwoest in de omgeving in dorpen.(200km per uur!)
Voedsel wordt uitgereikt en drinkwater op veilige plekken.Noodreparaties worden uitgevoerd en enkele dorpen zijn uitgekozen voor structurele hulp.Water en brood voor elke dag in een groter gebied en kleinvee en zaaigoed voor enkele dorpen(structurele hulp)
Johan Smoorenburg mailde ons:Ïk ben heel blij en geroerd door de belangstelling die er op Ameland is voor het werk hier.Hartelijk dank voor het mooie bedrag dat door jullie kerk voor ons werk is gegeven!We kunnen het heel goed gebruiken”
En “We doen wat we kunnen, alles is verwoest, je weet bijna niet waar je beginnen moet.Het is intriest wat je ziet,je kunt de hele dag wel huilen,maar niets doen is geen optie”
Maar er zijn ook mooie dingen te vermelden:
-Het kooktoestel is aangeschaft: voor elke dag voedsel binnen en buiten het kinderdorp.
-alle kinderen kregen een kerstzakje met iets lekkers er in.Wat waren ze blij!
-een Nederlandse ondernemer heeft een zwembad aangelegd en gedoneerd.Een enorm iets op dit eiland.De kinderen genieten! Ontspanning,beweging,afkoeling en vermaak .Wat een feest elke dag!Want hier zijn geen electronische spelletjes of speelgoed voor de kinderen.Enkel wat zelfgemaakt dingetjes om mee te spleen.
-wat een plezier om alles nu te bekijken op onze laptop!Ja,want een jong echtpaar met ervaring hiermee is een tijd op het kinderdorp om van alles te doen aan de PR en op je PC kun je nu kijken op de site en op facebook naar van alles uit het kinderdorp! Kijkt u maar even op: www.hartvoorvoorhaiti.nl En op www.facebook.com/hartvoorhaiti
Zo,jullie zijn weer even op de hoogte,een hartelijke groet en dank voor al jullie aandacht hiervoor!
Liesbeth en Johan Dul. Te.0620198940 en e-mail:

Graag geven we informatie door over Hart voor Haïti.Wij zijn in 1980 bij dit werk betrokken geraakt op Sint Maarten,waar veel Haitianen verblijven  en met Johan Smoorenburg bij de start van zijn werk ,ook door hem enkele keren uit te nodigen op de school in Dedemsvaart.

Sinds die tijd  is dit werk  gestaag op dit zeer arme  eiland gegroeid. Het werk is vanaf het begin geleid door Johan  en zijn vrouw die gegrepen waren  door de vreselijke situatie  daar:. Honger werkloosheid ziektes etc.Door natuurrampen(denk aan de grote aardbeving)en door verkeerde regeringen enz.kwam het land in een uitzichtloze situatie. “Toch is het een land met grote mogelijkheden”;  dat is de Geloof Hoop en Liefde die Johan dagelijks inspireert!
-opgegeven kinderen worden opgevangen in het kinderhuis .Johan nam ze vaak mee vanaf de straat liggend als vondeling en hulpbehoevend. Kleine appartementen werden gebouwd,wat langzaam uitbreidde tot een kinderdorp.-Bon Repos-(200 kids) In tijden van grote crisis vonden velen een veilige en bewaakte plek binnen de muren .Door hulp van “Haitiaanse tantes”wordt de gezinssituatie zoveel mogelijk nagebootst voor de kinderen. Nu is erook het Kinder Adoptieplan waardoor concrete en persoonlijk hulp aan een kind kan worden  gegeven .Kinderen tot 18 jaar kunnen voor 32 euro per maand worden gesteund voor o.m. onderwijs gezonde voeding medische zorg .

-ook dagelijksewatervoorziening en een broodfabriek zorgen voor structurele hulp aan de omgeving en dit geeft werk en opleiding aan jongeren en brood voor ieder. Daarnaast een vormingscentrum waar 120 mensen slapen en 400 jongeren worden getraind en geinformeerd  mbt aidsvoorlichting hygiene , verzorging en gezinsplanning.
-Ouderen krijgen hulp in een “opa en oma huis”..Er wonen er 60,die met grote vreugde een onderkomen hebben na een lang miserabel leven.Hiervoor is het Opa/oma adoptieplan
-scholen werden gesticht niet alleen in de stad maar ook  op het platteland.Ook schoolsponsoring is een middel  tot ontwikkeling.Wat geweldig dat vele jongelui een vak of studie(universiteit zelfs)konden doen en nu terugkomen om zelf aan de slag te gaan . !

-enkele kerken met diensten en bijbelstudiegroepen ,zondagschool voor alle leeftijden en ook een bijbelschool  zijn onstaan.Velen uit de omgeving worden gevormd en komen tot levend geloof in Jezus Christus.
Hart voor Haiti werkt samen met organisaties als Hart voor kinderen,Wilde Ganzen,Icco en EO Metterdaad.Door deze contacten kan men doorgaan met het werk en uitbreiden waar nodig.
Wilt u dit werk ondersteunen? wij mogen het aanbevelen samen met Elly en Rikkert ,Bert van Leeuwen en anderen.Er zijn weinig overheadkosten!Bestuur en vrijwilligers doen het kostenloos.Graag uw giften maar bovenal het gebed voor dit  mooie werk.
www.hartvoorhaïti.nl     of mail:
www.facebook.com/hartvoorhaïti -donateurscontact:postbus 23, 2230AA Rijnsburg
06-54326957      IBAN:NL76INGB0005361685 
Met een hartelijke groet en dank voor uw aandacht:  Liesbeth en Johan Dul

Kinder Adoptie Plan

Door het Kinder Adoptie Plan kunt u heel concreet ervaren hoe uw gift het leven van een jonge Haitiaan verandert. Opa/Oma sponsoring
Op Haïti is het leven zwaar, en de ouderen in ons verzorgingshuis hebben meestal een heftig leven achter de rug.
Schoolsponsoring
Ieder kind heeft recht op onderwijs. De realiteit is helaas vaak anders. U kunt daar verandering in brengen.
Geef onze jongeren een hoopvolle toekomst
Onderwijs is de basis voor later: “Kinderen die de school afmaken hebben veel meer kans op een goede baan met fatsoenlijk inkomen. Een opleiding is de enige manier om de cirkel van armoede te doorbreken”. Helpt u mee om onze jongeren een goede toekomst te geven?
Maak hier uw gift over.
Alvast heel hartelijk dank!Situatie op Haiti – het gevaar is om de hoek
Het blijft weer uitkijken en de laatste tijd is  het gevaarlijk om buiten het kinderdorp te gaan. Het is verkiezingstijd, en 25 oktober moet er een president worden gekozen uit 52 kandidaten. De politie heeft zijn handen vol aan alle onrusten. Bij ons in de buurt lopen bendes s’nachts schietend rond en gaan willekeurig woningen in. Een jonge vrouw van 18 jaar, een dochter van een van onze tantes in het kinderdorp, is daarbij omgekomen. Wanneer we buiten het kinderdorp moeten kijken we constant over onze schouder zoals in het verleden toen de onveiligheid een hoogtepunt bereikte. Toen waren er soms 100 kidnappingen op een dag.
Wilt u voor onze veiligheid blijven bidden.

 
 
Furaha

Furaha

FURAHA KRAAMVROUWENPROJECT AMELAND EINDOVERZICHT
December 2016
 
INLEIDING
Na ongeveer 12 jaar van activiteiten in Afrika en op Ameland komt er nu een eind aan het Furaha Project. Met veel dank aan al onze medewerkers/-sters willen wij daarom een overzicht geven van wat er gedaan is en wat de vooruitzichten voor het fistelwerk in Congo in de toekomst zijn.
 
HOE HET BEGON
 
FURAHA begon in 2004 met een bijzonder leuk en origineel idee uit Hollum: kraamvrouwen op Ameland zetten een potje in de kamer met het doel, dat hun bezoek daar een kleine bijdrage in kon doen voor de vrouwen in Afrika, die leden aan een z.g. vesicovaginale fistel. Dit als gevolg van een vastgelopen, en niet tijdig behandelde, bevalling of een beschadiging van de blaas tijdens een Keizersnede of andere operatie. Op die manier zouden de ziekenhuisrekeningen van deze — gewoonlijk arme — vrouwen dan betaald kunnen worden. ledereen blij: de vrouwen kregen een gratis behandeling en de ziekenhuizen extra inkomsten. Het was een succes veel baby's (en hun ouders natuurlijk) deden mee. De attic werd al gauw populair; ook aan de vaste wal werd meegedaan.
Kleine baby's worden echter groot en ook FURAHA groeide snel. Al spoedig kregen we giften van belangstellende organisaties (b.v. de Amelander kerken) en van particulieren. Dat was maar goed ook, want de aantallen patiënten in Afrika namen zo snel toe dat de Nederlandse kraamvrouwen het niet meer bij konden houden! Het is overigens een aardige gedachte, dat van de eerste "pionier baby's" velen intussen al op de middelbare school zitten!
 
HOE HET VERDER GING PATIENTIEN EN OPERATIES
 
We hebben in totaal, vanaf 2004 tot eind 2016 3635 vrouwen geopereerd. Afgezien van enkele kleine campagnes in Tanzania, Malawi en (recentelijk) in Zuid Sudan, waren verre weg onze meeste patiënten Congolese vrouwen, terwijI we in Mahagi en Adi ook velen uit Uganda en Zuid Sudan verwelkomden. We begonnen met ongeveer 50 a 60 operaties per jaar en dit aantal ging al snel omhoog tot enkele honderden, met als "top" jaren 2008/-09/­10 : + 400 per jaar. In die periode hadden we zeer efficiënte logistieke hulp van COOPI. (zie onder)
In de beginjaren was het vinden van de patiënten eenvoudig : het waren meest vrouwen uit de omgeving van de ziekenhuizen waar we werkten. Dit veranderde later : geleidelijk aan werden de plaatselijke fistelpatiënten minder en kwamen onze "cliënten" van steeds verder weg. 100, 200 of meer kilometers was geen uitzondering. Dit kwam doordat we propaganda maakten via lokale radiostations, maar ook doordat we in het algemeen meer bekendheid kregen. We werden steeds beroemder !

Al onze patiënten waren vrouwen, die of een blaasfistel of een fistel van de endeldarm/anus of allebei hadden. Uit onze jaarverslagen blijkt echter wel dat een grote verscheidenheid van operaties/reparaties gedaan is. Over de resultaten kan in het algemeen gezegd worden, dat ze geleidelijk beter werden, naar mate we meer ervaring kregen. Nu ligt al verscheidene jaren het genezingspercentage op ongeveer 90 voor een eerste ingreep en rond de 60 voor recidieven.
 
SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
In Afrikaanse ziekenhuizen moeten de pati6nten een helper/ster (familielid) en hun eigen eten meebrengen. Dit werd geleidelijk aan een probleem, want als je van ver weg komt heb je meestal geen geld voor vervoer (heen en terug) en proviand. Vaak verdubbelde dit de kosten per patient (of zelfs meer clan dat) en dat kon FURAHA niet opbrengen. We hebben over de jaren, of en toe, daarbij hulp gekregen van de volgende organisaties: COOPI (Italic), AZG (Zwitserland), DIFAM (Duitsland) via PPSSP (Congo), IPASC (Engeland) en SOFIPADI (Congo), WFP (World Food Program VN). Dit lijkt veel, maar we zijn van dit alles niet rijk geworden. In tegendeel, het organiseren van deze samenwerking was ingewikkeld en ging nooit zonder een zeker mate van corruptie, zoals gebruikelijk in Congo.
 
ZIEKENHUIZEN
Voor de ziekenhuizen, waar we gewerkt hebben in Congo, verwijzen we naar de jaarverslagen. We begonnen in Bunia in 2004, in 2006 kwam daar Adi bij, op het drielandenpunt van Congo, Uganda en Zuid Sudan, en in 2010 Mahagi aan de Ugandese grens. Met deze drie zijn we tot nu door gegaan. In Goma opereerde ik (CMdW) tussen 2008 en 2011 2x per jaar, maar dat werd door de Verenigde Staten gefinancierd en viel niet in het ons Project. Hilary Clinton kwam er zelfs nog op bezoek, maar uit veiligheidsoverwegingen mocht ik niet met haar praten ! Rethy en Butembo, beide in de heuvels op meer clan 2000m. hoogte (en koud) zijn tot 2015 verscheidene keren bezocht. Watsa 66n keer, maar daar was het plaatselijke team niet geinteresseerd. Nioka en Aba beide twee keer; dat waren echte avonturen ! Een operatietafel, die per vrachtauto uit een ander ziekenhuis geleend moest worden, en een zeer heldere, zeer hete lamp zonder statief, in positie gehouden door een zeer moedige jongeman. In Aungba werden tegen onze wil betrokken in een kerkstrijd, zodat drie keer daar wel voldoende was. Het is verleidelijk om over allerlei bizarre avonturen te praten, maar daar leent zich dit overzicht niet voor. Voor details verwijzen we weer naar onze jaarverslagen.


 
Het rondreizen in NO Congo is ook avontuurlijk. Alle wegen onverhard en in de regentijd bijzonder interessant. Veel ervaring hebben we opgedaan met bussen, gehuurde of geleende ziekenhuisauto's, taxi's, vrachtauto's en motorfietsen. Men heeft de keus tussen modder en stof, naar gelang van het seizoen. Natuurlijk kan men een enkele keer niet om een vliegtuigje heen      
Enkele afstanden in Congo (onverhard)
Bunia – Butembo (naar het Zuiden. niet op de kaart)          250 km
Bunia – Mahagi          190 km
Bunia – Adi    380 km
Adi – Aru , via Ariwara         90 km
Adi – Yei, (Z Sudan), via Aba          130 km (dit is een voetpad, niet voor auto's)
Adi – Yei, via Aru, Watsa, Aba        490 km (voor auto's)
Enkele afstanden in Uganda (asfalt)
Kampala - Nebbi (grens met Congo) 450 km
Nebbi – Mahagi (Congo)       25 km (over de grens naar Congo)
Kampala - Kaya, via Arua, Koboko (grens met Zuid Sudan)          600 km
Kaya – Yei (Zuid Sudan)      70 km (nog slechter dan in Congo)

Verklaring afkortingen :
AZG : Artsen zonder Grenzen
COOPI Cooperations Internationale
DIFAM Deutsches Institut fur Arztliche Mission
PPSSP Progamma voor Primaire Gezondheidszorg
IPASC Instute Pan-Africain pour Sant6 Communaire ( volksgezondheid ) SOFIPADI :
Sociëteit tegen de Discriminatie en Mishandeling van Vrouwen
CECA 20 : Communaute Evangelique au Centre d'Afrique
WFP : World Food Program (VN)

WAAROM NOG STEEDS FISTELS ?
 
In Westerse landen wordt vaak de vraag gesteld : "Blijven er altijd fistels? Raken ze nooit op?" We denken, dat er altijd fistels zullen zijn, al worden de aantallen wel minder. Ten eerste zijn er n.l. altijd recidivisten, vrouwen met heel moeilijke, ingewikkelde problemen, die meerdere operaties nodig hebben en ook inderdaad blijven komen. Maar ten tweede zijn er de meisjes, die op zeer jonge leeftijd zwanger worden, als hun bekken nog niet volgroeid is. Vaak zijn ze ongehuwd en is de "vader" onbekend. Dan is het een schande voor de familie om naar een ziekenhuis te gaan, laat staan naar een prenataal spreekuur. En dus proberen ze thuis te bevallen en dan gaat het mis. Sommige meisjes vertellen ons, dat ze verscheidene dagen thuis hebben liggen persen, met "hulp" van tantes, oma's en andere bakers. Als uiteindelijk de familie akkoord gaat met ziekenhuisopname, is het te laat: de baby is al dood en de vagina/blaas al beschadigd. Daarna komt zo'n meisje thuis, incontinent voor urine (soms ook voor ontlasting), en zonder kindje. Dan zeggen familie en dorp al gauw : "Nooit naar het ziekenhuis gaan, want daar doen ze een dure operatic. En bovendien maken ze daar het kindje dood en ze maken de blaas kapot !"
De volgende, voor de hand liggende, vraag bij de Westerse donateurs is :"Waarom doen jullie niet meer aan preventie? Betere prenatale zorg, waarbij de vroedvrouwen meisjes met een nauw bekken selecteren en adviseren in het ziekenhuis te bevallen." Uit het bovenstaande is wel duidelijk, dat daar een radicale mentaliteitsverandering voor nodig is
Trouwens, er komt nog een probleem bij, en dat is het feit, dat in vele ziekenhuizen de Keizersnede gedaan wordt door onbekwame "chirurgen", die door een slechte techniek en door gebrek aan anatomische kennis, inderdaad blaas of darm kunnen beschadigen. Als een vrouw in dus wel op tijd in het ziekenhuis komt, in wiens handen valt ze dan ?
Ten derde zijn daar altijd nog oudere vrouwen, die door schaamte of armoede thuis zijn gebleven, vaak vele jaren. Het is bijna niet voor te stellen: 30 of meer jaren altijd nat !
 
HOE GAAT HET NU VERDER ?
 
Er zijn verschillende redenen om het FURAHA AMELAND Project nu te beeindigen :
 
Hoewel we met onze Amelander fistelcampagnes veel werk gedaan hebben, dankzij de samenwerking met de verschillende ziekenhuizen en de lokale teams, menen we dat nu de tijd gekomen is om van strategie te veranderen en de fistelchirurgie in de verloskunde te integreren. Dus geen aparte campagnes meer, maar de vrouwen behandelen als ze komen en er klaar voor zijn, d.w.z. in goede conditie verkeren.
 
In toenemende mate wordt de financiering al overgenomen door Congolese en andere organisaties. Over 2016 werd b.v. de zorg voor meer dan de helft van de patiënten al betaald door PPSSP en SOFIPADI
 
Ik zelf (CMdW) meen de pensioengerechtigde leeftijd zo wat bereikt te hebben. In 2016 heb ik mijn werk al geminderd en in 2017 hoop ik er echt mee op te houden. 

Er is een geode  Congolese opvolger, dr. Claude Idringi Malasi, een ervaren arts, die de basisopleiding in het nationals fistelcentrum van Congo (Bukavu) gedaan heeft, al verscheidene keren samen met mij in Adi en Bunia opereerde, en momenteel in Addis Ababa (Ethiopia) een vervolgcursus doet. Het plan is, dat hij in het kader van het medische werk van zijn kerk (CECA 20) de fistelchirurg zal zijn. Daar hij een man is van het land zelf, zal hij ook beter aan de preventie kunnen gaan werken. Hij komt uit de streek, spreekt de plaatselijke talen, en is de aangewezen persoon om te proberen bovengenoemde mentaliteit te veranderen d.m.v. voorlichting van de bevolking. Bovendien kan hij herhalingscursussen geven aan artsen en vroedvrouwen, vooral als hij de chirurg wordt, die de operatics doet en de mensen dus vertrouwen in hem krijgen!
 
DANK
 
We hebben in onze verslagen elk jaar alle medewerkers en donateurs bedankt en vatten dit nog eens samen. Zonder royale giften en regelmatige steun uit Ameland "en omstreken" had Furaha niet kunnen werken. Bij die "omstreken" horen dan zowel Nederland als Duitsland en Engeland. Het is niet mogelijk iedereen (kerken, organisaties en particulieren) met name te noemen. We hebben trouwens steeds aan allemaal een bedankkaart gestuurd. De dames op Ameland en in Groenlo, die resp. de kraamvrouwen-potjes-actie en de verschillende Kerstacties in de Achterhoek organiseerden, verdienen wel een specials vermelding.
 
In Afrika heb ik (CMdW) de samenwerking met de teams in de plaatselijke ziekenhuizen heel erg op prijs gesteld. Het is geen kleinigheid als je b.v. plotseling in je kleine hospitaaltje een invasie van 50 of meer chirurgische patiënten moet verwerken. Daar zijn extra werkers en bedden voor nodig. De (hoofd)verplegers, die dit moesten organiseren, hebben vaak uitstekend werk verricht ! Ook de mensen, die de publiciteit hebben verzorgd, waren zeer belangrijk: radiostations, kerken en verplegers, die op de motor de "bush" in gingen om patiënten op te sporen en te motiveren om naar ons toe te komen.
 
Al deze Europese en Afrikaanse medewerkers bedankt en Gods zegen gewenst voor de toekomst !
 
Namens FURAHA Kraamvrouwenproject Ameland C.M. De \Mnd, contactpersoon in Afrika
A.Smit-de Wlind, contactpersoon op Ameland
 
Hollum Ameland, december 2016
 
Email adres :     
 tel.: 0519 554232.
 
 
Ontwikkelingswerk India, Nepal en Kenia

Ontwikkelingswerk India, Nepal en Kenia
Vanuit Afrika is het bericht gekomen dat het schoolbestuur in Kenia erg blij verrast is met de boven verwachting hoge opbrengst van de collecte van 1100 euro van de openluchtviering in Ballum deze zomer.
Het schoolbestuur in Kenia gaat overwegen hoe ze dit bedrag het beste kunnen gaan besteden.
Om één klaslokaal te bouwen is een verdubbeling van deze 1100 euro samen met de opbrengst van eerdere acties nog niet voldoende om nu één klaslokaal te bouwen.
Er heerst nu grote armoede in de streek, omdat de suikerrietfabriek, waar bijna iedereen die een baan had, failliet is gegaan. Daarom zijn er weinig ouders die geld hebben voor degelijke schoolkleding voor hun kinderen. 
En omdat er voorlopig een -niet eenvoudige- mogelijkheid is om twee groepen samen te voegen in één lokaal, zou het schoolbestuur eerst prioriteit willen geven aan schoolkleding voor de kinderen die zonder zitten.
'A Child smartly dressed in a school uniform is motivated and ready to learn and become important in life to serve others.'
(Een kind dat mooi gekleed gaat in degelijke kleding is gemotiveerd om goed te leren voor het leven om anderen daarmee van dienst te kunnen zijn.)
 
De klaslokalen zullen zeker worden gebouwd, we houden u op de hoogte.
Graag wil iedereen in Afrika alle goede gevers heel hartelijk bedanken voor hun gulle bijdrage. 


Onze stichting realiseert ontwikkelingsprojecten in India, Nepal en Kenia voor kansarme dorpsbewoners.

Motto: Armoedebestrijding is essentieel voor een stabiele en duurzame wereld, waar mensen gezond en productief kunnen leven in harmonie met de natuur.
 
Wij zijn een groep mensen, vrijwilligers, die: mensen helpt 'zonder aanziens des persoons', dus ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging.

En de link om onze stichtingswebsite te bezoeken:
ontwikkelingswerktheokiewiet
Met vr groet, Theo.
 
 
Wat doet de Colombia Werkgroep Ameland?

Wat doet de Colombia Werkgroep Ameland?
Zij  ondersteunt het werk van Jetty van Aalsum in de krottenwijken van Pereira (Colombia) via de Stichting "Jetty van Aalsum". Doelstelling van deze stichting is:
Kinderen die leven onder de meest erbarmelijke omstandigheden op te laten groeien in hun eigen land en cultuur. Dit te doen door te investeren in het kind door ze goede voeding, liefde en basiszorg te geven en ze te onderwijzen. Om zo te streven naar een situatie waarin het kind een reële kans krijgt op een toekomst in haar/ zijn land. De Stichting kan haar doelstelling waarmaken door giften en donaties van particulieren en organisaties.
 
Ondervoeding was in de jaren zeventig de grootste zorg. Kinderen uit de armoedige wijken waren zeer ondervoed en konden soms op hun beentjes niet meer staan. Jetty van Aalsum startte een voedseluitdeelpost.
Kinderdagverblijf Guarderia San Francisco
Gelukkig is er door de jaren heen wel wat veranderd. Ondervoeding komt nog maar zelden voor. De guarderia als voedseluitdeelpost is veranderd in een kinderdagopvang voor ongeveer 135 kleuters van 3 tot 5 jaar. Dagopvang, zodat moeders / oma's / tantes de gelegenheid krijgen te werken of werk te zoeken. Zo kunnen ze hun economische positie verbeteren met als doel dat zij hun (klein) kinderen kunnen onderhouden en behouden.


Financiële adoptie

Vanaf het 3e jaar kan een kleuter naar de Guarderia. Het kind is verzekerd van alle basishulp en wordt in twee jaar voorbereid op de lagere school. In principe loopt een adoptie tot het 18e jaar. Soms verhuist een kind met zijn/haar familie en dan stopt de adoptie eerder.
Aan het begin van het schooljaar komen de kinderen langs op de Guarderia voor een praatje en  ze moeten een bewijs bij zich hebben bij welke school ze staan ingeschreven. Vervolgens komen de kinderen gedurende het jaar langs op de Guarderia om hun rapport te laten zien. Hun vorderingen worden nauwlettend in de gaten gehouden.
Voor  € 22,50 per maand geeft u een kind de kans een opleiding te volgen!
Voor verdere info betreffende de Stichting zie www.jettyvanaalsum.com
 
Contact op Ameland: Hilly Bruin, Piety Nagtegaal, Greetje de Vries

 
 
Iniho

Iniho
Iniho Weeskinderen project.
 
De Hervormde gemeente van Ameland steunt sinds 2005 twee aidswezen uit Tanzania. Ook in Afrika gaat het tegenwoordig beter met de bestrijding van aids. Maar de gevolgen van de epidemie zijn nog volop aanwezig, een hele generatie kinderen is opgegroeid zonder hun Ouders, veelal grootgebracht door hun grootouders of door oudere broer en zussen. Twee van deze kinderen worden door de kerk ondersteund om hun middelbare school af te maken.
 
De naam van het project is Iniho weeskinderen, Iniho is het dorp waar de kinderen vandaan komen, het ligt in Makete district in Tanzania.

De kinderen heten Hekima en Faraja, een jongen en een meisje. Het is een langdurig project met Ups en downs. Beide zitten ze nu in het voorlaatste jaar van hun middelbare school. Faraja, het meisje, haalt goede cijfers op school. Hekima heeft er wat meer moeite mee. De komende tijd gaan ze kijken wat ze willen doen als ze klaar zijn met de middelbare school.
 
Wij zijn erg dankbaar dat kinderen nu al zo lang gesteund worden door onze kerk. Jaarlijks ontvangen wij via de diaconie ongeveer 1600 euro. Dit jaar wordt is een groot deel daarvan afkomstig van particuliere donaties via de diaconie. Wij zijn erg onder de indruk van de vrijgevigheid, allemaal bedankt. Vaak horen wij dat mensen erg blij zijn dat wij het op deze manier doen omdat ze zeker weten dat het geld goed terecht komt. Wij zijn vooral ook erg blij met de broer van Anilea die dit lokaal allemaal belangeloos regelt. De kinderen verblijven vaak ook bij hem voordat ze weer naar school gaan en hij gaat met ze boodschappen doen voor het komende half jaar. Zonder hem is dit niet mogelijk.

Wij krijgen ook vaak het verzoek van   mensen die wat willen geven voor dit goede doel. Dat doet ons erg goed. Deze mensen kunnen dat geld natuurlijk altijd aan ons geven maar liever hebben wij het via de diaconie hervormde gemeente Ameland, rekeningnummer NL54RABO 0302  008 098.   Als u meer wilt weten over de kinderen, het onderwijs in Tanzania of de   aidsproblematiek aldaar dan kunt u ons altijd even aanspreken.
 
Sjon de Haan en Anilea Nsemwa.Iniho Weeskinderen
Huruma en Faraja zijn twee jongeren die dankzij de hulp van onze gemeente de kans hebben gekregen om hun school af te maken. Allebei zijn het Aidswezen die geen toekomst meer hadden, ze gingen niet meer naar school en woonden bij hun grootouders die zelf ook niet zoveel meer konden. In 2005 zijn met hulp van onze kerk naar school gegaan, nu inmiddels 11 jaar later moeten ze nog anderhalf jaar naar school en dan hebben ze het hoogste niveau van de middelbare school gehad.
Op 14 augustus zijn er collectes gehouden voor dit project, het was een hele mooie opbrengst, wij zijn daar erg blij mee en dankbaar voor de steun van hervormd gemeente Ameland. Deze opbrengst samen met de bijdragen van particulieren ( via de diaconie) zorgt ervoor dat wij door kunnen gaan om de kinderen te ondersteunen.
Anilea en Sjon
 
De Stichting Malawi-Aid

De Stichting Malawi-Aid
De Stichting Malawi-Aid is opgericht door André Tuil en Petra Pera, sinds 2008 woonachtig in Ballum, Ameland. In 2003 vertrokken zij voor een periode van 2 jaar naar Malawi om ontwikkelingswerk te gaan doen.
Petra ging werken als management adviseur voor een HIV/AIDS organisatie in Malawi en André ging bouwprojecten begeleiden, waaronder de bouw van een soort van Ronald McDonald huis(guardian shelter) bij een plaatselijk ziekenhuis.
Stichting Malawi-aid heeft als doelstelling : het ontwikkelen en ondersteunen van projecten op medisch-, sociaal- en educatief gebied in Malawi. De Stichting heeft in de afgelopen 12 jaar van haar bestaan al de volgende resultaten bereikt:
-ruim 100 weeskinderen hebben hun middelbare schooldiploma kunnen halen met lesgeld dat vanuit de Stichting is betaald
- 15 kinderen hebben met donaties vanuit de Stichting een universitaire studie kunnen volgen en hebben nu een baan
- er is een jeugdcentrum opgezet in het noorden van Malawi, waar jongeren terecht kunnen met vragen over seksualiteit, maar waar ook vocational skills trainingen (zoals computercursus, handvaardigheidstrainingen, naaicursus) gegeven worden.
- families in erg grote nood ontvingen rijst, bonen en meel om hun voedingsniveau op peil te houden. In enkele gevallen is ook meegeholpen om ingestorte huizen te herbouwen.
- voor enkele vrouwen die HIV/AIDS hebben, worden medicijnen aangeschaft.
 
Onze Stichting is nog steeds actief in Malawi, en ook in buurland Mozambique, waar wij na Malawi nog 3 jaar gewoond hebben. We hebben in beide landen een contactpersoon zitten die voor ons de noodsituaties in kaart brengt en die er tevens voor zorgt dat donaties aan de Stichting goed terecht komen. Alle donaties aan onze Stichting gaan rechtstreeks, en zonder kosten, door naar mensen in Malawi en Mozambique die het hard nodig hebben. Onze focus blijft daarbij dat wij streven om mensen zo goed mogelijk zelfvoorzienend te laten worden.
 
Hieronder volgt een overzicht van de donaties welke wij tot nu toe van de Hervormde Kerk Ameland hebben mogen ontvangen en wat er met deze donaties gedaan is. Omdat de Stichting ook via andere wegen donaties ontvangt, zult u zien dat de ontvangen bedragen van de kerk worden aangevuld met giften van andere donateurs (en van onszelf).
 Ontvangen giften:   13-8-2012 collecte  800  17-4-2012  collecte 42
10-4-2012 vastenmaaltijd  108    26-3-2012  gift  200   20-5 2011 vastenmaaltijd  400   4-9-2015 Vastenmaaltijd,  collectes en donatie kerk
750   Totaal  € 2300.-
Uitgaven   23-5-2012 Familie Makunganya Malawi – universitaire studie zoon David  1100  16-3-2012 Familie Chunga Malawi – HIV/AIDS medicatie
500   20-6-2012  Familie Chunga Malawi – voedsel en medicatie  700
29-1-2014 Senora Shiva Mozambique – bouwen van huis  600
19-12-2014 Familie Gito  Mozambique– bouwen van huis / akkerbouw grond
1500   25-6-2015  Senora Shiva Mozambique - medicijnen  200
 Totaal € 4400.-
 
 
Make a Wish Nederland. Make a Wish Nederland.
"Ik ben Susanne, vrijwilliger bij Make a Wish Nederland. Een tijdje geleden kwam de collecte van de Protestante kerk op Ameland op mijn pad. Een geweldig initiatief! Enthousiast heb ik vanuit Make a Wish Nederland contact op genomen om te horen wat precies de plannen waren en die plannen zijn uiteindelijk op 2 augustus uitgevoerd. Een super mooi bedrag was het gevolg van de openlucht dienst, wel €1000,- is opgehaald voor Make a Wish Nederland! Daar zijn wij ontzettend blij mee want hiermee kunnen wij de allerliefste wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervullen. De vervulling van een liefste wens heeft op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen met een levensbedreigende ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Een goed doel waar de collecte van Protestante kerk op Ameland een steentje aan heeft bijgedragen. Op de website en de sociale media van Make a Wish Nederland zijn regelmatig verhalen te lezen over de wensen die onlangs zijn vervult. Deze zijn vooral leuk om te lezen wanneer je weet dat je daar aan hebt bijgedragen!
 
Ik wil namens Make a Wish Nederland iedereen heel graag bedanken voor zijn of haar bijdrage, want zonder deze bijdrage was het geweldige bedrag van €1000,- niet tot stand gekomen. Ik ben in ieder geval hartstikke trots op dit prachtige bedrag!" 
 
Hartelijke groet,
 
Susanne Bensdorp
Regiovrijwilliger Friesland - Noord Oost Polder
 
 
Erediensten
Zondag 20 oktober
09.30 uur in Hollum
Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 20 oktober
10.45 uur in Nes
Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 27 oktober
09.30 uur in Hollum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 27 oktober
10.45 uur in Ballum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 03 november
10.00 uur in Nes

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 10 november
10.00 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 17 november
10.00 uur in Ballum

Ds. P. Wansink
uit Dordrech
t
------------------------------
Zondag 24 november
Laatste zondag kerkelijk jaar

Herdenking overledenen
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 24 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
Herdenking overledenen
11.00 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 01 december
1e Advent
10.00 uur in Ballum

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 08 december
2e Advent
10.00 uur in Nes

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 15 december
3e Advent
10.00 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 22 december
4e Advent
10.00 uur in Ballum

Ds. J. Overeem
uit Stiens
------------------------------
Dinsdag 24 december
Kerstnacht
21.30 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Woensdag 25 december
1e Kerstdag
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
m.m.v. het
Interkerkelijk Zangkoor
------------------------------
Woensdag 25 december
1e Kerstdag
11.00 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 29 december
10.00 uur in Hollum

Ds. J. Overeem
uit Stiens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.