PKN
Hervormd Ameland
 
Zondag 17 juni 2018 no. 24 Zondag 17 juni 2018 no. 24

 
De diensten
 
Vandaag
 

09.30 uur in Hollum        Ds. S. Alblas                          Organist: Sietse de Boer
10.45 uur in Ballum        Ds. S. Alblas                          Organist: Ankie Blokker
 
Collecte: De 1e collecte is voor Tess Unlimited
De 2e collecte is voor de Kerkvoogdij.
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van de kerkgebouwen.
De zending bus staat in de hal van de kerk.
 
Kinderwoorddienst Hollum en Ballum: voor kinderen van de basisschool.
De kinderen sparen voor een nog nader te bepalen doel.
Kinderoppas Hollum en Ballum: tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig.
Gezamenlijk koffiedrinken: na de dienst van 09.30 uur Hollum
Vervoer diensten Hollum juni: Theo Dokter Telnr. 0519-554136
Vervoer diensten Ballum, Nes en Buren: bel een kerkenraadslid.
 
Protestantse dienst in Nes verzorgd door FDG om 10.45 uur  Drs. T. Simonides
 
 
Volgende week:  Zondag 24 juni 2018
 
09.30 uur in Hollum        Ds. S. Alblas
10.45 uur in Nes             Ds. S. Alblas
De collecte is voor de eigen Diaconie
 
De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor U:
 
Bij de collecte: Tess Unlimited
De Nederlandse Stichting van Tessa de Goede- de Ordoñez biedt medische zorg aan kinderen die geboren zijn met een hazenlip, (schisis) en bevordert de ontwikkeling en taalkansen voor kinderen in armoede- en achterstandssituaties in Guatamala.
 
Op woensdag 20 juni is er een kerkenraadsvergadering  om 19.45 uur in Ballum.
 
Collectebonnen: Er zijn collectebonnen van 0,60 (wit) 1,00 (groen) en 1,20 (blauw). De collectebonnen kunnen besteld worden bij Engbert van der Meulen via de mail of telefonisch (0519-554794) Hij zal dan zorgen dat de collectebonnen afgeleverd worden, de betaling kan via de bankrekening Kerkvoogdij NL30RABO0302007075 of contant bij aflevering. De bonnen kunt u dit opgeven als gift.
De kerkenraad wenst U een gezegende en fijne dienst en alvast een fijne week!
 
De Plaats
 
Maandag, dinsdag en vrijdag inloop vanaf 9.30 tot 11.00uur
Dinsdag ochtendgebed van 9.00 tot 9.30 uur
Woensdag Stilte wandeling om 9.30 uur
Donderdag Pas op de plaats om 17.00 uur opgave tot woensdag
 
Dinsdagavond 19 juni  is er weer een Sing-inn van 19.00 tot 20.00 uur.
Met gitaar- begeleiding zingen we samen allerlei liederen uit de verschillende bundels. Als je ook een instrument bespeelt,kun je dat meenemen Samen zingen geeft een heel speciaal gevoel van geloof en samenzijn,rust en blijdschap . Kom jij/komt u ook een keer? Het zou fijn zijn als we elkaar ontmoeten,tot dan!
 
Column
 
Bomen in De Plaats
 
Bomen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Het begint al met het paradijsverhaal waar de boom van kennis van goed en kwaad staat. En omdat er in het oude Israel niet veel bomen waren dienden ze ook als herkenningspunt. Zo lezen we dat Abraham zijn drie gasten ontmoet bij de eik van Mamre. En ook mensen worden vergeleken met bomen. In Psalm 1 gaat het over een mens die lijkt op een boom aan het water en elk jaar opnieuw vrucht draagt.
Ik vind het dan ook prachtig dat De Plaats steunt op zes oude boomstammen! We borduren hier verder op de oude wortels van het geloof. Tegelijkertijd worden deze oude stammen geholpen door nieuwere stukken hout. Zo is er in De Plaats ook ruimte voor traditie en vernieuwing. De Plaats mag dan ook een herkenbare plaats zijn waar mensen van het hele eiland graag samenkomen, en waar vele goede vruchten te vinden zijn!
 
Ds. S. Alblas

 
Pastorale berichten
 
 
De pastorale berichten worden vanwege de privacy niet geplaatst op internet
 
 
 
We wensen alle zieken en hun familieleden Gods nabijheid en de steun van medemensen toe en waar mogelijk beterschap en herstel!
 
 
 
 
Adressen ziekenhuizen:     MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD LEEUWARDEN
UMCG Hanzeplein 1, 9700 RB GRONINGEN
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten.
Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD. Leeuwarden
Verpleeghuis:                    De Waadwente  Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA DOKKUM


Wilt u de nieuwsbrief elke week per mail ontvangen of heeft u iets voor in de nieuwsbrief stuur een mailtje naar

terug
 
 
Erediensten
Zondag 24 juni
09.30 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 24 juni
10.45 uur in Nes
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 01 juli
09.30 uur in Ballum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 01 juli
10.45 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 08 juli
09.30 uur in Nes
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 08 juli
10.45 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 15 juli
09.30 uur in Ballum
Ds Nynke Dijkstra
uit Houten
------------------------------
Zondag 15 juli
10.45 uur in Hollum
Ds Nynke Dijkstra
uit Houten
------------------------------
Zondag 22 juli
09.30 uur in Nes
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 22 juli
10.45 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 29 juli
10.00 uur in Ballum
Openluchtdienst
Ds. A. Boezewinkel
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 05 augustus
09.30 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 05 augustus
10.45 uur in Ballum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 12 augustus
09.30 uur in Hollum
Ds M. Bregman
Uit Muiderberg
------------------------------
Zondag 12 augustus
10.45 uur in Nes
Ds M. Bregman
Uit Muiderberg
------------------------------
Zondag 19 augustus
09.30 uur in Hollum
Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 19 augustus
10.45 uur in Ballum
Ds. S. Alblas
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.