PKN
Hervormd Ameland
 
Zondag 16 juni 2019 no. 24 Zondag 16 juni 2019 no. 24


De diensten
Vandaag Regenboogviering
11.00 uur in Hollum                  Ds. S. Alblas
Organist: Alef Wiersma
Schriftlezingen:     1e Schriftlezing Genesis 18: 1- 15,
2e Schriftlezing 1 Korintiërs 13: 1- 13.
Liederen:     Lied 280: 1, 2, 4 en 5; Psalm 139: 1, 2 en 7;
Lied 939: 1, 3; Lied 377: 1, 2 en 4; Lied 793: 1, 2.

Collecte: De 1e collecte is voor de stichting AMREF FLYING DOCTERS.
De 2e collecte is voor de Kerkvoogdij.
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van de kerkgebouwen.
De zendingsbus staat in de hal van de kerk.

Kinderwoorddienst Hollum: voor kinderen van de basisschool.
Kinderoppas in Hollum en Ballum: tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig.
Gezamenlijk koffiedrinken: Na afloop van de regenboogviering is er in De Plaats tijd voor een goed gesprek tijdens een informele lunch. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Iedereen is van harte uitgenodigd!
Vervoer diensten Hollum juni: Joop Lodewijks, telnr. 0519-554734
Vervoer diensten Ballum, Nes en Buren: bel een kerkenraadslid.


Beste bezoekers van de regenboogviering op 16 juni,
Ons staat een heel bijzondere dienst te wachten. Wij hopen dat u met velen in deze dienst aanwezig kunt zijn en ook hopen wij dat u thuis via de radio meegeniet van deze viering.
Wij werken deze zondag met een gedrukte liturgie. Wanneer u die thuis wilt ontvangen, graag even bellen: 06 -45305769 of mailen

De dienst begint om 11 uur. Nou ja…. dat streven we na. Onze gasten uit Friesland komen met de boot van 09:30 uur en zullen met een gereserveerde bus naar Hollum worden gebracht. Mocht de boot laat zijn, geen paniek: Alef Wiersma zal ongetwijfeld de tijd vullen met prachtige muziek en wij kunnen vast onze stembanden losmaken met de liederen uit Ameland Zingt.
Tijdens de dienst zullen we het Heilig Avondmaal vieren, waarvoor u allen van harte wordt uitgenodigd. Omwille van de tijd hebben we gekozen voor een dubbele opstelling. De beide predikanten Sijbrand Alblas en Ulbe Tjalingii zullen zich vóór in het midden opstellen links en rechts. De diakenen staan links en rechts van hen. Het is de bedoeling dat de linkerhelft van de kerkbezoekers links afslaat tijdens het Avondmaal en de rechterhelft rechtsaf. Iedereen komt via het midden naar voren en gaat via zijn eigen kant, aan de muurkant van de banken, terug naar de zitplaats. De banken zullen voor deze gelegenheid iets worden verplaatst naar het middenpad. U zult, van achter uit, genodigd worden door één van de diakenen.
U wordt van harte uitgenodigd na de dienst in De Plaats samen te genieten van de informele lunch, waar we hopen met elkaar een goed gesprek te hebben. Dat is tenslotte ons jaarthema!
We hebben gekozen voor een opstelling met verspreide afhaalpunten, zo mogelijk binnen en buiten, waardoor we op een gemakkelijke manier steeds weer nieuwe mensen kunnen ontmoeten. Op de bar zal een bus staan, waarin uw vrijwillige bijdrage van harte welkom is.

Volgende week:
Zondag 23 juni 2019
09.30 uur in Hollum        Ds. S. Alblas
11.00 uur in Nes             Ds. S. Alblas
De collecte is voor Kerk in actie

De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor U:

Bij de collecte: de collecte van vandaag is voor de stichting AMREF FLYING DOCTERS. De organisatie zorgt voor een betere gezondheidszorg in heel Afrika Speerpunt van de organisatie is de strijd tegen het besnijden van meisjes in Afrika.

Rectificatie: in het kerkblad staat dat de Stelpdienst op 27 juni een dienst met avondmaal is. Het gaat hier echter om een viering zonder avondmaal.

Collectebonnen: Er zijn collectebonnen van 0,60 (wit) 1,00 (groen) en 1,20 (blauw). De collectebonnen kunnen besteld worden bij Engbert van der Meulen via de mail
of telefonisch (0519-554794) Hij zal dan zorgen dat de collectebonnen afgeleverd worden, de betaling kan via de bankrekening Kerkvoogdij NL30RABO0302007075 of contant bij aflevering. Bonnen kunt u opgeven als gift.

De kerkenraad wenst U een gezegende en fijne diensten en alvast een fijne week!

Uitwisseling predikanten Tsjechië en Nederland: volgende week maandag en dinsdag zijn een aantal predikanten uit Nederland en Tsjechië te gast op Ameland. Dit is omdat ik betrokken ben bij een uitwisselingsproject. We hebben het met elkaar over de betekenis van de kerk en het geloof in onze geseculariseerde samenleving. Voor urgente zaken blijf ik deze dagen beschikbaar.

Ds. Sijbrand Alblas

Kraamvisite: via deze weg willen wij u heel erg bedanken voor alle belangstelling rondom de geboorte van onze dochter Hannah. Het is mooi om te merken hoe de gemeente met ons meeleeft.  Wij kijken met dankbare gevoelens terug op de kraamvisite vorige week zaterdag in De Plaats. Hier stond ook een collectebus voor het project moeders en baby’s van Compassion. In totaal is er nu 310 euro opgehaald. Via de diaconie wordt dit bedrag overgemaakt. Heel erg bedankt voor uw bijdrage!

fam. Alblas


Pinksterzondag: Op Pinksterzondag begeleidde het Saxofoonensemble van Forza Musica onder leiding van Ankie Blokker de dienst, die mede daardoor een extra feestelijk karakter kreeg. Terwijl de na-praters achter in de kerk genoten van een kopje koffie, was er één jongetje, dat maar geen genoeg kon krijgen van de mooie muziek.



Kerkbezichtiging:
Nes: het kerkgebouw in Nes is open voor bezichtigingen tijdens de braderieën op  10 en 24 juli en 7 en 21 augustus. Verder is de kerk te bezichtigen als de blauwe welkomstvlag uithangt. Gertie van der Korst verzorgt dan de bezichtigingen.

Ballum: van 16 juli tot 19 september, op dinsdag en donderdag van 11 uur tot 12 uur.
Hollum: van 1 juni tot 1 nov. op dinsdag, woensdag en donderdag van 11 uur tot 12 uur.



Ochtendgebed Nes: op alle maandagen in de maanden juni en juli wordt er in Nes een ochtendgebed gehouden van 09:30 uur tot 10:00 uur. Het ochtendgebed wordt verzorgd door Frits Hartmann en Gertie van der Korst.







Amelander Avond vierdaagse zoekt vrijwilligers: Traditiegetrouw vind dit jaar de Amelander Avondvierdaagse  plaats in de eerste week van de schoolvakantie. Dit jaar is dit van 8 tot en met 11 juli. De voorbereidingen zijn in volle gang. De organisatie is nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Wil je één of meerdere avonden mee helpen langs de route, bij de start of finish? Geef je dan op  bij Jeroen Leijstra, telefoonnummer 0653336835
                                        




Column

Regenboog

De regenboog komt een aantal keren voor in de Bijbel. Het bekendst is het verhaal van Noach. God stelt de regenboog aan de hemel als teken van zijn verbond met de mens. Het staat voor Gods trouw.
Naar het schijnt is de regenboogvlag opgekomen in de jaren ‘60. De vlag moest internationale wereldvrede bevorderen. Later is dit ook een symbool geworden voor de LHBT-beweging.
De verschillende betekenissen kunnen elkaar ook versterken. De regenboog is dan een symbool van God trouw aan eenieder van ons. En wie we ook zijn, bij hem is er een diepe vrede te vinden.

Ds. Sijbrand Alblas




Pastorale berichten

De pastorale berichten worden vanwege de privacy niet geplaatst op internet

We wensen alle zieken en hun familieleden Gods nabijheid en de steun van medemensen toe en waar mogelijk beterschap en herstel!

Adressen ziekenhuizen:     MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD LEEUWARDEN
UMCG Hanzeplein 1, 9700 RB GRONINGEN
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten.
Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD. Leeuwarden
Verpleeghuis:                       De Waadwente  Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA DOKKUM



De Plaats activiteiten.
 

Nieuws uit de Plaats van 17 juni tot en met 23 juni,


Maandagmiddag 17 juni inloop van 15.00 tot 17.00 uur.

Dinsdagochtend 18 juni ochtendzang om 09.30 tot 10.00 uur,
aansluitend inloop tot 11.00 uur.

Dinsdagavond 18 juni Sing-Inn van 19.00 tot 20.00 uur,
gezellig uurtje waarbij wij naast mooie liederen zingen ook luisteren
naar gedichten of een kortverhaal, heeft u een mooi gedicht?
Neem deze dan mee, in de pauze is er koffie of thee en gaan
wij kijken naar Koren die u mooi vindt, kortom een gevarieerd programma.

Woensdagmiddag 19 juni stiltewandeling, vanaf 10.00 koffie/thee, start wandeling om 10.00 uur, na afloop gezamenlijke lunch, € 6,50 (lunch vanaf 5 personen)

Donderdagmiddag 20 juni “Pas op de Plaats” van 17.00 tot 19.00 uur. Iedere maand staat er een ander land centraal in het menu van
” Pas op de Plaats”. Elke keer een andere deelnemer die in de sfeer kookt van dit land, Curaçao is deze keer aan de beurt.
Het zou mooi zijn om iemand mee te nemen die nog niet in de Plaats is geweest!
Bent u/jij tussen de 30 en 70 jaar? Kom dan genieten van een heerlijke maaltijd en een goed gesprek.
Opgave tot 18 juni 20.00 uur, tel.nr 0519-252221 of
.

Vrijdagochtend 21 juni van 09.30 tot 10.30 uur “De Stamtafel”.
De Stamtafel, elke keer een nieuwe stelling of mooie uitspraak waarover we van gedachten wisselen. Op facebook wordt vermeld waar het gesprek van de dag over gaat

Vrijdagavond 21 juni Rock Solid, van 17.00 tot 20.00 uur.
Gezellige afsluiting van het seizoen met een barbecue en…..
Eigen bijdrage € 3,00 Graag opgeven voor donderdag 20 juni op de Rock Solid App…. 😊


Iedereen van harte welkom, voor een activiteit of gewoon een kopje koffie!

Met vriendelijke groet,
Engbert.


Wilt u de nieuwsbrief elke week per mail ontvangen of heeft u iets voor in de nieuwsbrief stuur een mailtje naar
terug
 
 
Erediensten
Zondag 23 juni
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 23 juni
10.45 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 30 juni
10.00 uur in Hollum

Bevestiging en bedanken
Ambtsdragers
Ds. S. Alblas en
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 07 juli
09.30 uur in Ballum

Ds. J. Kraaijeveld
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 07 juli
10.45 uur in Hollum

Ds. J. Kraaijeveld
uit Dordrecht
------------------------------
Zondag 14 juli
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 14 juli
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 21 juli
09.30 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 21 juli
10.45 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 28 juli
Openluchtdiens
Gezamenlijke diens
10.00 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 28 juli
Gezamenlijke diens
10.45 uur in Hollum
Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 04 augustus
09.30 uur in Hollum

------------------------------
Zondag 04 augustus
10.45 uur in Nes

------------------------------
Zondag 11 augustus
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 11 augustus
10.45 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 18 augustus
09.30 uur in Hollum

Ds .em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 18 augustus
10.45 uur in Nes

Ds .em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 25 augustus
09.30 uur in Hollum

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 25 augustus
11.00 uur in Ballum

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 01 september
09.30 uur in Nes

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 01 september
10.45 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 08 september
09.30 uur in Ballum

Ds. M. de Waal
uit Vijfhuizen

------------------------------
Zondag 08 september
10.45 uur in Hollum

Ds. M. de Waal
uit Vijfhuizen

------------------------------
Zondag 15 september
09.30 uur in Ballum

Dhr. D.C. Brinkman
uit Ochten

------------------------------
Zondag 15 september
10.45 uur in Hollum

Dhr. D.C. Brinkman
uit Ochten

------------------------------
Zondag 22 september
09.30 uur in Nes

Ds. P. Wansink
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 22 september
10.45 uur in Hollum

Ds. P. Wansink
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 29 september
09.30 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 29 september
10.45 uur in Hollum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 06 oktober
Startzondag
10.00 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 13 oktober
09.30 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 13 oktober
10.45 uur in Ballum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 20 oktober
09.30 uur in Hollum
Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 20 oktober
10.45 uur in Nes
Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 27 oktober
09.30 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 27 oktober
10.45 uur in Ballum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 03 november
10.00 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 10 november
10.00 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.