PKN
Hervormd Ameland
 
Zondag 21 april 2019 no. 16 Zondag 21 april 2019 no. 16De diensten

Vrijdag 19 april 2019 Goede vrijdag
Ballum 20.00 uur            Ds. S. Alblas                          Organist: Ankie Blokker
In deze dienst is geen collecte

Zaterdag 20 april 2019 Stille zaterdag
Hollum 20.00 uur            Ds. em. H. Ebmeier                Organist: Alef Wiersma
In deze dienst is geen collecte

Zondag 21 april 2019 Pasen
09.30 uur in Hollum        Ds. S. Alblas                          Organist: Alef Wiersma
m.m.v. het Interkerkelijk Zangkoor
11.00 uur in Nes             Ds. S. Alblas                          Organist: Ankie Blokker
                                                                 m.m.v. een blaasensemble van 10 man\vrouw
Schriftlezingen: 1e Schriftlezing Johannes 20: 1 – 18, 2e Schriftlezing Kolossenzen 3: 1 - 4

Collecte: De 1e collecte is voor Kerk in actie.
De 2e collecte is voor de Kerkvoogdij.
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van de kerkgebouwen.
De zendingsbus staat in de hal van de kerk.

Kinderwoorddienst Hollum: voor kinderen van de basisschool.
Kinderoppas in Hollum en Ballum: tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig.
Gezamenlijk koffiedrinken:  Na afloop van de dienst op 1e Paasdag in Hollum is er gelegenheid om koffie te drinken. U en jij bent van harte uitgenodigd!
Vervoer diensten Hollum april: Klaas H. Wijnberg, telnr. 0519-554434
Vervoer diensten Ballum, Nes en Buren: bel een kerkenraadslid.

Volgende week:
Zondag 28 april 2019
09.30 uur in Hollum        Dhr. F. Hartmann
10.45 uur in Ballum        Dhr. F. Hartmann
De collecte is voor de stichting DOE EEN WENS.

De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor U:

Bij de collecte: vandaag is de collecte voor KERK IN ACTIE: bouw met de Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Voorgangers en studenten kunnen een cursus of training volgen over discipel schap en theologie.

Collectebonnen: Er zijn collectebonnen van 0,60 (wit) 1,00 (groen) en 1,20 (blauw). De collectebonnen kunnen besteld worden bij Engbert van der Meulen via de mail
of telefonisch (0519-554794) Hij zal dan zorgen dat de collectebonnen afgeleverd worden, de betaling kan via de bankrekening Kerkvoogdij NL30RABO0302007075 of contant bij aflevering. Bonnen kunt u opgeven als gift.

De Plaats: Het bestuur van Stichting De Plaats nodigt u uit voor het bijwonen van een informatieavond op maandag 29 april om 19:30 uur. Er zal verslag worden gedaan over het eerste jaar zowel voor wat betreft de activiteiten als de cijfers.

De kerkenraad wenst U een gezegende en fijne diensten en alvast een fijne week!


Palmpasen, 6e en laatste zondag voor Pasen: De schikking van vandaag(zie foto rechts) is gebaseerd op de lezing uit Matteus 21. Wanneer Jezus Jeruzalem binnenrijdt , eenvoudig op een ezeltje , neemt een dubbel gevoel bezit van Hem. Enerzijds de blijdschap van de menigte die hem ontvangt , er worden zelfs jassen voor hem uitgespreid ,anderzijds de absurdheid van de bevolking in de Tempel, Jezus wordt er verdrietig van. De roze stof die onder de schikking ligt symboliseert de onvoorwaardelijke liefde voor God die Jezus heeft ondanks de zéér zware tijd die Hij tegemoet gaat. Hieronder een foto die gemaakt is tijdens de dienst van afgelopen week.

Verkoopmiddag Knutselclub:
het was afgelopen woensdagmiddag 17 april een gezellige drukte, niet alleen in het dorp, maar ook op de verkoopmiddag van de knutselclub. Dankzij de leden van de club, de vele belangstellenden en kopers heeft het het bedrag van € 1.100,00 opgeleverd. Weer een mooi resultaat. Meer foto’s van deze middag vindt u verder op onze site
www.hervormdameland.nl/knutsclub_verkoopmiddag_17_april_2019

Vanuit de pr-commissie: afgelopen week is het Kerkenblad bij in de bus verschenen met daarin o.a. een stukje de Verdieping van 21 maart 2019. Wist u dat u dit stukje ook kunt nalezen op onze website www.hervormdameland.nl en dat daar meer (kleuren)foto’s bijstaan?

OPROEP! Wie wil ons helpen de caravan van “Prettige vakantie “ op camping Kiekduun buitenom schoon te maken én een klein windscherm te schuren en verven. Voelt u/jij zich betrokken bij dit belangrijke diaconale project ? Opgave kan bij : Jannie Ruygh tel : 554410  of Sytske v. d. Meulen tel : 554794. We rekenen op u/jou!

Teije en Ruurdje Zijlstra zamelen postzegels, oude kaarten en telefoons in. Zij leveren deze in bij de landelijke actie, die ca. € 35.000.- / jaar oplevert. Hun adres is: De Meer 41, Hollum. Van harte aanbevolen.

Engbert van der Meulen is aangesteld als beheerder van de kerkgebouwen. Hij regelt de sleuteluitgifte, het besturen van de verwarmingsinstallaties en alle verhuur van de gebouwen.
Engbert is bereikbaar via
en 0519 – 252221 (doorgeschakeld).


Column

Ridders in het bos

Ik hoorde iemand Pasen eens vergelijken met een groep ridders in het bos. Vorig jaar heb ik dit als voorbeeld gebruikt. Omdat het zo’n krachtig beeld is noem ik het nog eens.
De ridders zijn in een gevecht verwikkeld met een tegenstander. Die probeert om het kasteel over te nemen.  Terwijl ze nog in het bos zijn zien de ridders hun vlag weer terugkeren op het kasteel. Die staat weer op de mast. Ze weten nu dat de indringers verslagen zijn. Het kasteel is veilig. Ze moeten nu nog wel terugkeren naar hun kasteel. De reis door het bos is moeizaam, maar ze doen het wel in de wetenschap dat de witte vlag er weer hangt. De overwinning is behaald.
Zo vieren wij met Pasen ook dat God de dood aan het kruis verslagen heeft, dat Hij het laatste woord heeft. En tegelijkertijd zitten we hier nog volop in deze wereld. Hebben we hier nog onze reis te maken. Maar dat mogen we doen in het geloof dat die vlag in de top hangt.

Hartelijke groet
Ds. Sijbrand AlblasPastorale berichten

De pastorale berichten worden vanwege de privacy niet geplaatst op internet

We wensen alle zieken en hun familieleden Gods nabijheid en de steun van medemensen toe en waar mogelijk beterschap en herstel!

Adressen ziekenhuizen:     MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD LEEUWARDEN

UMCG Hanzeplein 1, 9700 RB GRONINGEN
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten.
Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD. Leeuwarden
Verpleeghuis:                       De Waadwente  Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA DOKKUM


De Plaats activiteiten.
 

Nieuws uit de Plaats van 22 april tot en met 29 april
 
Het Paasvuur op het Suudwest van Ameland is afgelast.
 
Het paasvuur op Ameland, dat gepland stond op tweede paasdag, is afgelast. Vanwege de aanhoudende droogte is dit besluit genomen. Op advies van de brandweer is besloten
het niet duur te laten gaan. Ds. Sijbrand Alblas: ’We vinden het als organisatie natuurlijk erg jammer, maar wij willen geen enkel risico nemen. Gelukkig gaan de paasvieringen in de Amelandse kerken wel
gewoon door. We steken met Pasen wel de nieuwe Paaskaars aan, als teken van het licht van Christus. Een ieder is van harte welkom om zich hier te warmen aan het verhaal van geloof, hoop en liefde.’

Maandagmiddag 22 april Inloop van 15.00 tot 17.00 uur

Dinsdagochtend 23 april Ochtendgebed om 09.30 uur, aansluitend Inloop tot 11.00 uur

Woensdagmiddag 24 april korte Stiltewandeling, vanaf 13.30 koffie/thee, start wandeling om 14.00 uur, na afloop koffie/thee met cake, € 5,00

Vrijdagochtend 26 april Inloop van 09.30 tot 11.00 uur.

Vrijdagavond 26 april is er voor de jeugd weer Rock Solid van 19.38 tot 21.00 uur.


Iedereen van harte welkom, voor een activiteit of gewoon een kopje koffie!

Met vriendelijke groet,
Engbert.


Emmaüswandeling

Op 30 april is er een Emmaüswandeling. Anders dan bij de stiltewandelingen gaan we deze keer juiste wél met elkaar in gesprek. We beginnen in De Plaats met koffie en thee.  We starten hier en lezen het verhaal van de Emmaüsgangers (Lukas 24). Vervolgens gaan we in drietallen uiteen en raken in gesprek over enkele gespreksvragen, zoals de vraag: ‘Waar put je je hoop uit?’ De vragen gaan over hoe we in de wereld staan en wat geloven voor ons betekent. Net zoals de Emmaüsgangers raken we in gesprek over de betekenis van geloven. In De Plaats sluiten we samen af en staat er een broodmaaltijd klaar. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de maaltijd. De wandeling is op dinsdag 30 april van 15.00 – 18.00u. Graag vooraf opgeven via . Hopelijk tot dan!


Wij wensen u/jou fijne Paasdagen!

Wilt u de nieuwsbrief elke week per mail ontvangen of heeft u iets voor in de nieuwsbrief stuur een mailtje naar

terug
 
 
Erediensten
Zondag 28 april
09.30 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 28 april
10.45 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 05 mei
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 05 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 12 mei
09.30 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 12 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 19 mei
09.30 uur in Nes

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 19 mei
10.45 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
m.m.v. Gospelkoor
Joyful Sound
------------------------------
Zondag 26 mei
09.30 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 26 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
10.00 uur in Hollum

Gezamenlijke dienst
in de Herewegkerk
------------------------------
Zondag 02 juni
09.30 uur in Hollum

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 02 juni
10.45 uur in Ballum

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 09 juni
1e Pinksterdag
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
m.m.v. Forza Musica

------------------------------
Zondag 09 juni
1e Pinksterdag
11.00 uur in Ballum

Belijdenisdienst
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 16 juni
Regenboogviering

11.00 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 23 juni
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 23 juni
10.45 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 30 juni
10.00 uur in Hollum

Bevestiging en bedanken
Ambtsdragers
Ds. S. Alblas en
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 07 juli
09.30 uur in Ballum

Ds. J. Kraaijeveld
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 07 juli
10.45 uur in Hollum

Ds. J. Kraaijeveld
uit Dordrecht
------------------------------
Zondag 14 juli
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 14 juli
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.