PKN
Hervormd Ameland
 
Zondag 17 februari 2019 no. 07 Zondag 17 februari 2019 no. 07


De diensten

Vandaag
10.00 uur in Ballum        Ds. S. Alblas                          Organist: Gijsbert de Jong
Tijdens deze dienst zal de steen ter nagedachtenis aan Piet Bruin Nobel (Piet Bruun) worden gelegd.
Schriftlezingen: 1e Schriftlezing Lucas 6: 17 – 26, 2e Schriftlezing Handelingen 3: 1 – 10

Collecte: De 1e collecte is voor KERK IN ACTIE noodhulp.
De 2e collecte is voor de Kerkvoogdij.
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van de kerkgebouwen.
De zendingsbus staat in de hal van de kerk.

Kinderwoorddienst Hollum: voor kinderen van de basisschool.
Kinderoppas in Hollum en Ballum: tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig.
Tot nader order is er in de wintermaanden geen kinderwoorddienst in Ballum
Gezamenlijk koffiedrinken: na de dienst in Ballum bent u van harte uitgenodigd!
Vervoer diensten Hollum februari: Jan Ruygh, telnr. 0519-554410
Vervoer diensten Ballum, Nes en Buren: bel een kerkenraadslid.

Volgende week:

Zondag 24 februari 2019
10.00 uur in Hollum        Dhr. F. Hartmann
De collecte is voor Missionair Werk.

De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor U:

Bij de collecte: de collecte van vandaag is bestemd voor de boerenbevolking van Ethiopië. Door de klimaatsveranderingen is het steeds vaker en langer extreem droog. Er worden zaden van droogtebestendige gewassen verstrekt en waterbronnen aangelegd.

Kerkenraadsvergadering: donderdag 21 februari om 19:45 uur is er een kerkenraadsvergadering in de consistorie in Ballum. Kerkenraadsvergadering zijn openbare vergaderingen.

Collectebonnen: Er zijn collectebonnen van 0,60 (wit) 1,00 (groen) en 1,20 (blauw). De collectebonnen kunnen besteld worden bij Engbert van der Meulen via de mail
of telefonisch (0519-554794) Hij zal dan zorgen dat de collectebonnen afgeleverd worden, de betaling kan via de bankrekening Kerkvoogdij NL30RABO0302007075 of contant bij aflevering. Als u bonnen gebruikt kunt u dit opgeven als gift.

De kerkenraad wenst U een gezegende en fijne dienst en alvast een fijne week!

Sing-inn: op woensdag 27 februari houden we een sing-inn te Nes. Regelmatig wordt gevraagd, ook i.v.m. vervoer, om eens in Nes te gaan zingen. We doen dit nu in huiselijke kring bij: Gertie van der Korst Commandeursstraat 6. Tel.0519-543329
Zoekt u alvast maar wat liederen uit Gezangboek en "Ameland zingt" Met gitaar als begeleiding zingen we een uur. Aanvang 19.00 uur. Een ieder is hartelijk welkom.

Cursus rondom troosten bij verlies: vanuit de vrijwilligers centrale Fryslân wordt een cursus aangeboden rondom troosten bij verlies. Vanuit het pastorale team is er al veel belangstelling en omdat de cursus in principe voor iedereen die belangstelling heeft voor het thema toegankelijk is hierbij de oproep je hiervoor op te geven. Het lijkt een heel zinvolle cursus om te volgen.

Deze cursus is voor de deelnemers gratis. De instellingen die de cursus aanbieden dragen samen de kosten. Het is op woensdag 13 maart van 13.30u – 17.00u.Wel is het belangrijk dat iedereen zichzelf aanmeldt via de website. Deze is te bezoeken via de link: https://www.vrijwilligersacademiefryslan.nl/trainings/troosten-bij-verlies-hoe-doe-je-dat/. Het lijkt op de site alsof er toch kosten aan verbonden zijn, maar je kunt tijdens het aanmelden de gratis voucher aanklikken.


Column
Bidden maakt zakelijk

Dit is een uitspraak van Sake Stoppels in zijn boek Voor de verandering. Het trok mijn aandacht, want vaak zetten we dit juist tegenover elkaar. In elke gemeente zijn meer ‘geestelijke’ en meer ‘zakelijke’ types te vinden en het vereist wel eens wat kunst en vliegwerk om iedereen op één lijn te houden. Hoe zou het geestelijke en het zakelijke elkaar dan kunnen versterken?
Allereerst, zegt Stoppels, helpt het bidden om je roeping duidelijk te krijgen. Het werk in de gemeente krijgt een focus. Andere zaken, die daarvan afwijken, kun je daardoor wat makkelijker laten liggen. Je bent immers niet tot alles geroepen.
En ten tweede, zeg hij, betekent zakelijk in de kerk altijd dat het uiteindelijk gaat om de ‘zaak’ van het evangelie. Als dit het belangrijkste is dat de gemeente kleurt, dan helpt dat om iedereen op hetzelfde gericht te houden. Je dient uiteindelijk allemaal hetzelfde belang en dat helpt om de verschillen te accepteren.
Ik vind dit wel een hele inspirerend manier van kijken! Het doet ook denken aan wat in Romeinen staat: 'Aanvaardt elkaar ter ere van God, zoals Christus ons heeft aanvaard'

Ds. Sijbrand Alblas


Pastorale berichten

De pastorale berichten worden vanwege de privacy niet geplaatst op internet

We wensen alle zieken en hun familieleden Gods nabijheid en de steun van medemensen toe en waar mogelijk beterschap en herstel!

Adressen ziekenhuizen:     MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD LEEUWARDEN

UMCG Hanzeplein 1, 9700 RB GRONINGEN
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten.
Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD. Leeuwarden
Verpleeghuis:                       De Waadwente  Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA DOKKUM

 
De Plaats activiteiten.
 

Nieuws uit de Plaats van 17 februari tot en met 24 februari

Zondagmiddag 17 februari Kindermiddag van 15.00 tot 17.00 uur, voor kinderen tot en met 12 jaar, kom gezellig langs voor knutselen, spel, muziek en verhaal,  natuurlijk zijn je ouders en of grootouders ook van harte welkom. Thema ”Jozef de dromen Koning”

Maandag 18 februari van 15.00 tot 17.00 uur Inloop.

Dinsdagochtend 19 februari Ochtendgebed om 09.30 uur, aansluitend inloop tot 11.00 uur

Dinsdagmiddag 19 februari vanaf 14.00 tot 17.00 uur, Boekenmarkt, kom gezellig langs in de Plaats voor een groot aanbod van boeken in alle genres, maar ook Lp’s, Cd’s, en DVD`S. Kortom, voor ieder wat wils!

Dinsdagavond 19 februari Sing-inn, gezellig samen mooie liederen zingen, heeft iemand een instrument, alles is welkom, aanvang 19.00 uur tot 20.00 uur

Woensdagochtend 20 februari Kinderochtend van 09.30 tot 12.00 uur. Boetseren voor kinderen, thema: de Goede Herder.

Woensdagmiddag 20 februari korte Stiltewandeling, vanaf 13.30 koffie/thee, start wandeling om 14.00 uur, na afloop koffie/thee met cake, € 5,00

Woensdagavond 20 februari Filmavond met de film Redbad ( leeftijdscategorie 16+ ) Deze avond draait er een film die veel Amelanders zal aanspreken, er zijn opnames gemaakt op Ameland en er figureren ook eilanders in de film, het gaat over de Friese Radboud die de strijd aangaat met de Franken.


Donderdagmiddag 21 februari “Pas op de Plaats” van 17.00 tot 19.00 uur. Vanaf 21 februari staat er iedere maand een ander land centraal in het menu van ” Pas op de Plaats” Elke keer een andere deelnemer die in de sfeer kookt van dit land. Mexico is deze keer aan de beurt. Bent u/jij tussen de 30 en 80 jaar ? Kom dan genieten van een heerlijke maaltijd en een goed gesprek. Opgave t/m 19 februari 20.00 uur tel nr. 0519-252221 of 06-42089308 of via de mail, .

Vrijdagochtend 22 februari van 09.30 tot 11.00 uur Inloop.

Vrijdagavond 22 februari Rock Solid, van 19.30 tot 21.30 uur. Gezellige spelavond voor jeugd van de basisschool groep 7 en 8 en klas 1 van het VMBO


Iedereen van harte welkom, voor een activiteit of gewoon een kopje koffie!

Met vriendelijke groet,
Engbert.

 


De Gezellige Tafel
Samen eten & ontmoeten!
                
Eet & drinklokaal De Griffel nodigt u deze 3e editie uit voor een gezellige avond vol vermaak. Laat u verrassen en reserveer snel een stoel!
Zo werkt De Gezellige Tafel:
De Gezellige Tafel nodigt u uit voor een verrassende ontmoeting, goed gesprek en gevoel er helemaal bij te horen! Bij De Gezellige Tafel verzorgen we een gezond en betaalbaar drie-gangen-diner in een restaurant op Ameland. Onder leiding van een professionele kok start de keukenploeg de voorbereidingen. Vrijwilligers doen boodschappen en dekken de tafels. Rond etenstijd schuiven alle gasten aan. Bij De Gezellige Tafel staat het Amelands Product centraal in het menu. Echter is het wel; eten wat de pot schaft. We houden uiteraard rekening met allergenen en dieetwensen. Tijdens de avond kunt u genieten van een stukje entertainment.  
 
Voor wie is De Gezellige Tafel?
Jong of oud, arm of rijk, Hollum, Ballum, Buren of Nes? Eet u vaak alleen? Is uit eten financieel niet mogelijk? Nieuwsgierig naar het Amelands Product? Wilt u andere mensen ontmoeten? Bij De Gezellige Tafel is iedereen van harte welkom.
Waar is De Gezellige Tafel
DATUM                      Donderdag 07 maart 2019
LOCATIE                    De Griffel, Burenlaan 41, 9161 AJ Hollum
TIJD                          18.00 uur aanvang diner (vanaf 17.30 uur inloop)
PRIJS                        Drie-gangen-menu voor € 10,00 (exclusief drankjes)
RESERVEREN             0519- 554 135 of

INFORMATIE              www.amelandsprodukt.nl/DGT


We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen!


Doel van de De Gezellige Tafel:
De gezellige tafel vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en wil eenzaamheid en sociaal isolement onder de aandacht brengen en bestrijden. Met onze aanpak helpen we bewoners kansen te pakken om actief deel te nemen aan de samenleving. Dat doen we door ontmoeting mogelijk te maken en een gezonde leefstijl te promoten met producten van ons eigen Ameland.
De Gezellige Tafel is een initiatief van Stichting Amelands Product en medemogelijk gemaakt door een bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns, Gemeente Ameland en vele vrijwilligers. De gezellige tafel staat in contact om krachten te bundelen met diverse organisaties. Voor vragen? Bel of mail Louise Molenaar 06 10514376 


Wilt u de nieuwsbrief elke week per mail ontvangen of heeft u iets voor in de nieuwsbrief stuur een mailtje naar

terug
 
 
Erediensten
Zondag 24 februari
10.00 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 03 maart
10.00 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 10 maart
10.00 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 17 maart
10.00 uur in Ballum

Ds. W. Elhorst
uit Bussum
------------------------------
Zondag 24 maart
10.00 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 31 maart
10.00 uur in Nes

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 07 april
09.30 uur in Hollum

Ds. C. Glashouwer
uit Harlingen
Met medewerking van

het koor Perspectief
uit Heerenveen
------------------------------
Zondag 07 april
10.45 uur in Nes

Ds. C. Glashouwer
uit Harlingen
------------------------------
Zondag 14 april
Palmpasen
Schoolgezinsdienst

Gezamenlijke dienst
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Donderdag 18 april
Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
19.00 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
20.00 uur in Ballum

Ds.Ds. S. Alblas
------------------------------
Zaterdag 20 april
Stille Zaterdag
20.00 uur in Hollum

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 21 april
1e Paasdag
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
m.m.v. Interkerkelijk
Zangkoor
------------------------------
Zondag 21 april
1e Paasdag
11.00 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 28 april
09.30 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 28 april
10.45 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 05 mei
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 05 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 12 mei
09.30 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 12 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.