PKN
Hervormd Ameland
 
beroeping beroeping
Een heel aantal noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden is al achter de rug zoals het opstellen van een actueel beleidsplan, het opstellen van meerjarenramingen voor diaconie en kerkrentmeesters en het aanstellen van een consulent.
Op 15 november heeft de kerkenraad een gesprek gevoerd met classispredikant ds. Riemer Praamsma als vertegenwoordiger van het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering en de heer Andele Hellema, vertegenwoordiger van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Niet lang daarna ontving de kerkenraad toestemming om een predikant te gaan beroepen voor een 1,0 fte, een "volledige baan" dus.  
Daarna ging een kleine werkgroep uit de kerkenraad aan de slag met het opstellen van profielschets van onze gemeente en de profielschets van de gewenste predikant. Vervolgens werden deze profielen uitgebreid besproken in de volledige kerkenraad, een proces dat gepaard ging met de nodige indringende discussies.
"Wat voor gemeente zijn wij nu precies en waar willen wij naartoe? " en "Welke predikant past bij onze gemeente voor nu maar ook zeker voor de toekomst?"
U kunt zich voorstellen dat het boeiende gesprekken waren en dat het niet gemakkelijk is profielen in een paar woorden scherp neer te zetten.


Beroepingscommissie

Een ander werkgroepje uit de kerkenraad ging daarna aan de slag om te proberen een evenwichtige en diverse beroepingscommissie samen te stellen.
Er werd gewerkt met profielen: kenmerken die een lid of leden van de commissie moeten hebben om deel te kunnen uitmaken van de commissie. Alle toekomstige leden worden geacht positief te staan in het proces van samenwerking met onze zustergemeente de FDG. Ook dienen alle leden positief te staan tegenover het werk in onze kerk-voor-door-de-week De Plaats.
Verder kan een lid gevraagd worden vanuit een bepaalde achtergrond. Die achtergronden van de verschillende leden van de commissie zijn verschillend en daardoor wordt de commissie "breed" of "divers". De werkgroep stelde eerst een zogenaamde longlist op. Deze werd gecommuniceerd met de kerkenraad. Uit de kerkenraad kwamen diverse aanbevelingen die vervolgens in de lijst werden verwerkt.
Daarna gingen de werkgroep leden op onderzoek uit door verschillende telefoongesprekken en persoonlijke gesprekken te voeren met de beoogde kandidaten voor de commissie.
Langzamerhand begonnen er contouren te ontstaan van de beroepingscommissie totdat er een shortlist kon worden voorgelegd aan de kerkenraad. Toen bleek er nog één wens te leven bij de kerkenraad, die uiteindelijk ook nog kon worden vervuld.


Training

Op zaterdag 6 januari werd door mevrouw Tineke Klei van de PKN een dag training gegeven aan de leden van de beroepingscommissie. Na de opening volgde een uitgebreide kennismakingsronde, waarna aan de hand van het cursusboek het hele proces van het beroepingswerk de revue passeerde.
Alle deelnemers waren zich bewust van het feit dat het werk een serieuze tijdsinvestering zal vergen, maar dat het heel boeiend werk is dat essentieel en bepalend is voor een deel van de toekomst van onze gemeentes.
Tot slot werd een voorzitter gekozen uit het midden van de commissie en werden twee vergaderdata geagendeerd. Een secretaris wordt vanuit de kerkenraad ter beschikking gesteld.Leden van de beroepingscommissie

Vanuit de kerkenraad nemen twee leden deel aan de beroepingscommissie, te weten Hanneke Ruijgh - Wansink en Sonja Ridder. Hanneke nam al eerder deel aan een beroepingscommissie, maar zij is en blijft het jongste kerkenraadslid en is om die reden nogmaals gevraagd. Sonja is ouderling, maar ook toegevoegd diaken en vertegenwoordigt dus twee colleges. Vanuit de kerkenraad van de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd is scriba Nanne van der Meulen lid van de beroepingscommissie. Hij neemt al lange jaren deel aan het overleg tussen de moderamina van onze beide gemeentes. Engbert van der Meulen is beheerder van De Plaats en gevraagd omdat hij heel nauw zal samenwerken met de nieuwe predikant. Hij is ook nog kerkrentmeester, zodat ook die geleding is vertegenwoordigd.                   
Adriana Wijnberg uit Hollum en Mirjam de Jong - van Kammen uit Buren zijn gevraagd omdat zij gemeenteleden zijn die als ouders (jonge) kinderen hebben. De kerkenraad vindt het belangrijk van die groep te weten "wat hebben jullie nodig van een kerkgemeenschap?"
Dick de Jong uit Krimpen aan den IJssel vertegenwoordigt onze gewaardeerde gastleden. Hij was 10 jaar scriba en zat al eerder in een beroepingscommissie. Hij zal zo nodig via teams of zoom de vergaderingen van de BC bijwonen. Jannie de Boer - IJnsen uit Hollum vertegenwoordigt onze trouwe vrijwilligers, zonder wie onze kerkgemeenschap niet zou bestaan. Zij verzorgt voor het kerkblad de verjaardagslijsten waarvoor zij iedereen opbelt.  
Daardoor komt zij op de hoogte van het lief en leed in de gemeente. Om die reden maakt Jannie ook deel uit van het pastorale team. Verder verzorgt zij de distributie van het kerkblad zowel voor de bezorging als voor de post. Vier keer per jaar assisteert zij bij het houden van de grote verjaardagsvisites voor de gemeenteleden van 70 jaar en ouder.
Albert van Seggeren uit Ballum woont alweer een aantal jaren op Ameland terwijl hij zijn bedrijf nog aan de vaste wal heeft. Hij deed al eerder belangrijk werk voor onze gemeente, namelijk in de adviescommissie bij het transitieproces. Albert is gevraagd als voorzitter van de beroepingscommissie en heeft die taak aanvaard.
Het werk van de beroepingscommissie zal secretarieel worden ondersteund door Dukke Boersma, scriba van de kerkenraad.
De beroepingscommissie informeert de kerkenraad en de gemeente over het proces van het beroepingswerk. Inhoudelijke informatie komt niet naar buiten. Nadat het proces is voltooid wordt alle schriftelijke informatie vernietigd.

Bij de foto: van links naar rechts:
Jannie de Boer - IJnsen, Mirjam de Jong - van Kammen, Nanne van der Meulen, Adriana Wijnberg, Dick de Jong, Engbert van der Meulen, Sonja Ridder, Albert van Seggeren , Hanneke Ruijgh - Wansink en Dukke Boersma.


 
terug
 
 
Erediensten:

Magnuskerk;
Oosterlaan 2 Hollum
Herenwegkerk;
Herenweg 4 Hollum
Vermaning; Vermaningspad 1 Nes


Zondag 03 maart
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Mart-Jan Luteyn
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 10 maart
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 17 maart
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Nynke Dijkstra
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 24 maart

Palmpasen
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Donderdag 28 maart

Witte donderdag
Viering Heilig Avondmaal
19.00 uur Vermaning te Nes
ds. ????????
via
YouTube
-----------------------------------
Zaterdag 30 maart

Stille zaterdag
21.00 uur Magnuskerk Hollum
Stille zaterdagvesper
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------

Zondag 31 maart
Eerste Paasdag
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 07 april
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Stephan de Jong
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 14 april
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 21 april
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Desirée Overeem
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 28 april
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 28 april
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen

-----------------------------------
Zondag 05 mei
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Harry Strubbe
via
YouTube
-----------------------------------
Donderdag 09 mei
Hemelvaart
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 12 mei
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 19 mei

Pinksteren
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Jaap Overeem
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 26 mei
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
Viering Heilig Avondmaal
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 02 juni
09.30 uur Magnuskerk Hollum
dhr. Frits Hartmann
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 02 juni
10.45 uur Vermaning Nes
dhr. Frits Hartmann
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.