PKN
Hervormd Ameland
 
Kerkenraad en kosters Kerkenraad en kosters
Predikant 
Sijbrand Alblas          

Camminghastraat 12

Ballum

0519-554470
Pastoraat    
Frits Hartmann           

Douwe Klipweg 10

Ballum
0519-250693
06-10251652
Praeses kerkenraad                       
Arnold Brouwer

Nesserweg 7
  
Ballum
 
0519-346286
Scriba kerkenraad
Dukke Boersma                

dukkeboersma@outlook.com
Reddingbootweg 26

Hollum

06-45305769
Diakenen         
Marietje Nobel-Beukers
Tine Brouwer – van der Meij

Smitteweg 14
Baron Rengersweg 6

Ballum
Ballum

0519-554279
0519-554583
 
Ouderlingen-Kerkrentmeesters
Piet Faber (voorzitter CvK)              
Arnold Brouwer                           
Burenlaan 16
Nesserweg 7
Hollum
Ballum
0519-554445
0519-346286
Kerkrentmeesters
Engbert van der Meulen
Klaas Touwen
Jacob Visserpad 13         Strandweg 1 Hollum
Ballum
0519-554794
0519-555100
 
Ouderlingen
Margreeth Hartmann-Diephuis  Douwe Klipweg 10 Ballum 0519-250693
Ouderling met bijzondere opdracht      
Frits Hartmann Douwe Klipweg 10 Ballum 0519-250693
Jeugdouderlingen      
Marina Bakker-Blok A de Bruinestraat 12 Hollum 0519-701873
Hanneke Wansink Hidde Dirks Katstraat 3 Hollum 06-28589261
             
Pastoraal medewerkster
Anneke v.d. Mey-Wilders                 Looweg 1 Ballum 0519-554315 
 
Kosters Ballum    
Tiny Tromp - Pietersma       
Marietje Nobel - Beukers         
De Stringen 15
Smitteweg 14
Ballum
Ballum
0519-701800
0519-554279
Kosters Hollum    
Fokke-Jan & Nelleke Polet Tussendijken 35 Hollum 0519-554728
Kosters Nes          
Roeli Zinger                        
Jellie  Poog-Terpstra                     
Henny Ytsma-Posthumus                 
Vermaningpad 10
Paasduinweg 2
Ballumerweg 32
Nes
Nes
Nes
0519-542316
0519-542513
0519-542603
 
Bankrekeningnummers    
Kerkrentmeesters                 
Diaconie                      
NL30RABO0302007075 
NL54RABO0302008098
Kanaal 960, 1960 of 2960 digitale TV Kabel Noord
terug
 
 
Erediensten
Zondag 24 januari
Oecumenische dienst
10.00 uur
Magnuskerk

rector H. Nota/
ds. S. Alblas/
dhr. F. Hartmann
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------
Zondag 31 januari
10.00 uur
Magnuskerk
ds. S. Alblas
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------
Zondag 07 februari
10.00 uur
Herenwegkerk
ds. R. Yetsenga
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------
Zondag 14 januari
10.00 uur
Magnuskerk
dhr. F. Hartmann
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------
Zondag 21 februari
10.00 uur
Herenwegkerk
ds. S. Alblas
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------
Zondag 28 februari
10.00 uur
Magnuskerk
dhr. F. Hartmann
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------
Zondag 07 maart
10.00 uur
Herenwegkerk
ds. R. Yetsenga
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------
Zondag 14 maart
10.00 uur
Magnuskerk
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------
Zondag 21 maart
10.00 uur
Herenwegkerk
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------
Zondag 28 maart
10.00 uur
Magnuskerk
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.