PKN
Hervormd Ameland
 
Zondag 19 mei 2019 no. 20 Zondag 19 mei 2019 no. 20


09.30 uur in Nes             Dhr. F. Hartmann                  Organist: Gijsbert de Jong
Schriftlezingen: 1e lezing: Deuteronomium 6: 1 - 9, 2e lezing: Johannes 13: 31 – 35.
Liederen: AZ 57: 1 en 3, AZ 5: 1, 3 en 4, Lied 885: 1, Lied 885: 2, Lied 791: 1, 3 en 4,
Lied 793, Lied 425 als bevestiging

10.45 uur in Hollum        Dhr. F. Hartmann                  Organist: Eeke Marees
m.m.v. Gospelkoor Joyful Sound uit Kampen
Schriftlezingen: 1e lezing: Deuteronomium 6: 1 - 9, 2e lezing: Johannes 13: 31 – 35.
Liederen: Lied 136: 1, 3 en 11, Lied 885: 1, Lied 885: 2, Lied 791: 1, 3 en 4,
Lied 793: 1 en 3

Collecte: De 1e collecte is voor VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND.
De 2e collecte is voor de Kerkvoogdij.
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van de kerkgebouwen.
De zendingsbus staat in de hal van de kerk.

Kinderwoorddienst Hollum: voor kinderen van de basisschool.
Kinderoppas in Hollum en Ballum: tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig.
Gezamenlijk koffiedrinken: Na afloop van de dienst in Nes is er gelegenheid om koffie te drinken. U en jij bent van harte uitgenodigd!
Vervoer diensten Hollum mei: Henk Bakker, telnr. 0519-554055
Vervoer diensten Ballum, Nes en Buren: bel een kerkenraadslid.

Stelpdienst 23 mei aanvang 16.30 uur door Ds. A. Boezewinkel

Volgende week:
Zondag 26 mei 2019 Kanselruil
09:30 uur    Ballum         Ds. Afke Boezewinkel HGA
Nes                                 Ds. Sijbrand Alblas of Dhr. Frits Hartmann FDG
10:45 uur    Hollum         Ds. Afke Boezewinkel HGA
Hollum                            Ds. Sijbrand Alblas of Dhr. Frits Hartmann FDG
Na afloop van de diensten is er gelegenheid koffie te drinken. Om 12:45 uur begint een gezamenlijke eenvoudige lunch in De Plaats in Hollum, waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd.
De collecte is voor de ZONNEBLOEM AFD. AMELAND.

De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor U:

Bij de collecte: de collecte van vandaag is voor VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND. Deze organisatie behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland van binnenkomst tot en met de integratie in de samenleving.

Notulen gemeenteavond 4 april 2019: op 15 mei heeft de kerkenraad de notulen van de gemeenteavond van 4 april 2019 vastgesteld. Papieren exemplaren liggen in de portalen van de kerkgebouwen. Digitale versies kunnen worden aangevraagd via
i. Een impressie van deze avond is te vinden op onze site: https://www.hervormdameland.nl/impressie_van_de_gemeenteavond_van_de_hga_op_4_april_2019_in_de_plaats.

Gemeenteavond 2020: de gemeenteavond van 2020 zal weer worden gehouden in april. Een uur voor de vergadering zal de ruimte open zijn. Er is koffie en thee en de financiële verslagen en de begrotingen zullen in papieren versies op tafel liggen. Iedereen die de zaken even rustig wil inkijken kan daarvoor de tijd nemen. De datum van de gemeenteavond zal bekend gemaakt worden in december 2019.

Collectebonnen: Er zijn collectebonnen van 0,60 (wit) 1,00 (groen) en 1,20 (blauw). De collectebonnen kunnen besteld worden bij Engbert van der Meulen via de mail
of telefonisch (0519-554794) Hij zal dan zorgen dat de collectebonnen afgeleverd worden, de betaling kan via de bankrekening Kerkvoogdij NL30RABO0302007075 of contant bij aflevering. Bonnen kunt u opgeven als gift.

De kerkenraad wenst U een gezegende en fijne diensten en alvast een fijne week!

Concert: Vocaal ensemble Hortus Vocalis zingt o.l.v. Gerben v.d. Veen in de Hervormde Kerk in Hollum op 18 mei om 20.00 uur. De toegang is vrij. (zie de flyer op pag. 5 van de nieuwsbrief)

Afscheidsdienst Ds. Janos Schellevis:
Zondag 19 mei om 10 uur in De Schutse, Vaart ZZ 74, Appelscha

Intrededienst Ds. Janos Schellevis:
Zondag 2 juni om 10 uur in de Grote of Maria Magdalenakerk, Singelstraat 21, Goes

Kronenpoetsen: op maandag 27 mei ‘s middags om 14.00 uur is er kronenpoetsen in de consistorie van de kerk te Hollum. Iedereen die wil helpen is van harte welkom.
Kerkbezichtiging: De kerk in Nes is open voor bezichtiging op de Braderiedagen, die zijn dit jaar op 5 juni, 10 en 24 juli en 7 en 21 augustus.

Column

Berg
In alle religies staan bergen voor het hogere, het sacrale, ze symboliseren goddelijke nabijheid. Bergen onttrekken zich aan de sfeer van het profane. Bergen reiken naar de hemel.
 Wie zich los wil maken van het alledaagse bestaan, het laag-bij-de-grondse, maakt een berg-bedevaart. Stap voor stap laat je het aardse achter je, onder je. Steeds dichter nader je het milieu van het goddelijke. Tenslotte kan het gebeuren dat je op de top van een berg een groot licht opgaat.
 Hoe hoger mensen wonen, hoe vertrouwelijker zij met het goddelijke of met de goden omgaan. Heel huiselijk zijn ze onder dak bij de hemel. Geloven spreekt voor hen vanzelf.
Hun natuurlijke staat conditioneert hen feilloos voor het bovennatuurlijke.

Woorden voor jou
Hans Bouma


Pastorale berichten

De pastorale berichten worden vanwege de privacy niet geplaatst op internet

We wensen alle zieken en hun familieleden Gods nabijheid en de steun van medemensen toe en waar mogelijk beterschap en herstel!

Adressen ziekenhuizen:     MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD LEEUWARDEN
UMCG Hanzeplein 1, 9700 RB GRONINGEN
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten.
Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD. Leeuwarden
Verpleeghuis:                       De Waadwente  Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA DOKKUMDe Plaats activiteiten.
 

Nieuws uit de Plaats van 20 mei tot en met 26 mei,


Maandagmiddag 20 mei Inloop van 15.00 tot 17.00 uur.

Dinsdagochtend 21 mei Ochtendzang van 09.30 tot 10.00 uur,
aansluitend Inloop tot 11.00 uur.

Dinsdagavond 21 mei, Sing-Inn van 19.00 tot 20.00 uur, gezellig uurtje waarbij wij naast mooie liederen zingen ook luisteren naar gedichten of een kortverhaal, heeft u een mooi gedicht? neem deze dan mee, in de pauze is er koffie of thee en gaan wij kijken naar Koren die u mooi vindt, kortom een gevarieerd programma.

Woensdagochtend 22 mei Stiltewandeling, vanaf 10.00 koffie/thee, start wandeling om 10.00 uur, na afloop gezamenlijke lunch, € 6,50 (lunch vanaf 5 personen).

Vrijdagochtend 24 mei van 09.30 tot 11.00 uur “De Stamtafel” elke keer een nieuwe stelling of mooie uitspraak waarover we van gedachten wisselen, op facebook wordt vermeld waar het gesprek van de dag over gaat.

Vrijdagmiddag van 17.00 tot 19.30 uur Meet and Millennials: wat is er lekkerder dan je weekend inluiden met je vrienden? Meet and Millennials (M&M) is de plek waar je dit kunt doen. wie: 20 – 35 jarigen (Millennials, generatie Y).

Vrijdagavond Rock Solid, van 19.38 tot 21.00 uur. Gezellige spelavond voor jeugd van de basisschool groep 7 en 8 en klas 1 van het VMBO.


Iedereen van harte welkom, voor een activiteit of gewoon een kopje koffie!

Met vriendelijke groet,
Engbert.


Wilt u de nieuwsbrief elke week per mail ontvangen of heeft u iets voor in de nieuwsbrief stuur een mailtje naar
terug
 
 
Erediensten
Zondag 26 mei
Kanselruil
09.30 uur in Ballum

Ds. A. Boezewinkel HGA
------------------------------
Zondag 26 mei
Kanselruil
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas of
Dhr. Frits Hartmann FDG
------------------------------
Zondag 26 mei
Kanselruil
10.45 uur in Hollum

Ds. A. Boezewinkel HGA
------------------------------
Zondag 26 mei
Kanselruil
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas of
Dhr. Frits Hartmann FDG
------------------------------
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
10.00 uur in Hollum

Gezamenlijke dienst
in de Westerlaankerk
------------------------------
Zondag 02 juni
09.30 uur in Hollum

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 02 juni
10.45 uur in Ballum

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 09 juni
1e Pinksterdag
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
m.m.v. Forza Musica

------------------------------
Zondag 09 juni
1e Pinksterdag
11.00 uur in Ballum

Belijdenisdienst
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 16 juni
Regenboogviering

11.00 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 23 juni
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 23 juni
10.45 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 30 juni
10.00 uur in Hollum

Bevestiging en bedanken
Ambtsdragers
Ds. S. Alblas en
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 07 juli
09.30 uur in Ballum

Ds. J. Kraaijeveld
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 07 juli
10.45 uur in Hollum

Ds. J. Kraaijeveld
uit Dordrecht
------------------------------
Zondag 14 juli
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 14 juli
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 21 juli
09.30 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 21 juli
10.45 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 28 juli
Openluchtdiens
Gezamenlijke diens
10.00 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 28 juli
Gezamenlijke diens
10.45 uur in Hollum
Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 04 augustus
09.30 uur in Hollum

------------------------------
Zondag 04 augustus
10.45 uur in Nes

------------------------------
Zondag 11 augustus
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 11 augustus
10.45 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 18 augustus
09.30 uur in Hollum

Ds .em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 18 augustus
10.45 uur in Nes

Ds .em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 25 augustus
09.30 uur in Hollum

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 25 augustus
11.00 uur in Ballum

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 01 september
09.30 uur in Nes

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 01 september
10.45 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 08 september
09.30 uur in Ballum

Ds. M. de Waal
uit Vijfhuizen

------------------------------
Zondag 08 september
10.45 uur in Hollum

Ds. M. de Waal
uit Vijfhuizen

------------------------------
Zondag 15 september
09.30 uur in Ballum

Dhr. D.C. Brinkman
uit Ochten

------------------------------
Zondag 15 september
10.45 uur in Hollum

Dhr. D.C. Brinkman
uit Ochten

------------------------------
Zondag 22 september
09.30 uur in Nes

Ds. P. Wansink
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 22 september
10.45 uur in Hollum

Ds. P. Wansink
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 29 september
09.30 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 29 september
10.45 uur in Hollum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 06 oktober
Startzondag
10.00 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 13 oktober
09.30 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 13 oktober
10.45 uur in Ballum
Ds. S. Alblas
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.