PKN
Hervormd Ameland
 
Zondag 22 september 2019 no. 38 Zondag 22 september 2019 no. 38


De diensten
Vandaag
09.30 uur in Nes             Ds. P. Wansink uit Dordrecht     Organist: Ankie Blokker
10.45 uur in Hollum         Ds. P. Wansink uit Dordrecht     Organist: Gijsbert de Jong

Schriftlezingen: 1e Schriftlezing: Joël 2: 21 - 27; 2e Schriftlezing: Johannes 14: 23 - 29
Liederen: Psalm 66:1 en 3; Psalm 66: 6; Loflied: 713: 1, 2 en 5; Lied: 678: 1, 2, 3 en 4;
Lied 653: 1, 4 en 7; Lied 825: 1, 3 en 5: Lied: 425.

Collecte: De 1e collecte is voor EIGEN DIACONIE.
De 2e collecte is voor de Kerkvoogdij.
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van de kerkgebouwen.
De zendingsbus staat in de hal van de kerk.

Kinderwoorddienst Hollum: voor kinderen van de basisschool.
Kinderoppas in Hollum en Ballum: tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig.
Gezamenlijk koffiedrinken: na afloop van de dienst in Nes is er gelegenheid om koffie te drinken. U en jij bent van harte uitgenodigd!
Vervoer diensten Hollum september: Theo Dokter, telnr. 0519-554136
Vervoer diensten Ballum, Nes en Buren: bel een kerkenraadslid.

Stelpdienst:
Donderdag 26 september 2019 aanvang 16.30 uur      Ds. A. Boezewinkel

Volgende week:
Zondag 29 september 2019
09.30 uur in Ballum        Dhr. F. Hartmann
10.45 uur in Hollum        Dhr. F. Hartmann
De collecte is voor de KERK IN ACTIE WERELDDIACONAAT.


De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor U:

Startzondag: beste gemeenteleden, op zondag 6 oktober hebben wij de startzondag in de Hervormde Kerk in Hollum. Vanaf 09.30 uur is de kerk open om een kopje koffie of thee met gebak te halen. Om 10.00 uur begint de dienst. Het thema dit jaar is 'een goed verhaal'. We hebben een creatieve werkgroep losgelaten op dit jaarthema van de PKN en zijn al goed op weg om een unieke dienst te creëren. Na afloop van de dienst zal er in De Plaats met elkaar gegeten worden. Deze keer hebben we het volgende idee: We willen u vragen om een klein gerechtje of kleine hapjes mee te nemen naar De Plaats op zondag 6 oktober of op zaterdag 5 oktober in De Plaats te brengen. Alle kleine gerechten samen, zorgen voor een maaltijd. U kunt denken aan het meenemen van gehaktballetjes, een pot knakworsten, een huisgemaakte salade, kleine wraps, een zak met stukjes stokbrood, etc. Het idee is dat er daardoor een kleine-gerechten-buffet, een soort proeverij, ontstaat: er hoeft dus van uw gerecht niet genoeg te zijn voor de hele gemeente.
Wilt u iets maken voor de gemeentezondag? U kunt contact opnemen met Hanneke Wansink, Sonja Ridder of Hilly Bruin.

Gastvrije huizen gevraagd: in januari en februari 2020 zullen er Groothuisbezoeken gaan plaatsvinden. We zijn op zoek naar gemeenteleden die hun huis open willen stellen om daar mensen te ontvangen. Wilt u uw huis beschikbaar stellen, dan kunt u contact opnemen met Hanneke Wansink,
, 06-28589261 of aanspreken in de kerk. Opgave voor de Groothuisbezoeken als deelnemer wordt in de komende maanden gerealiseerd.


Restauratie van de kerktoren in Hollum: de gemeente Ameland is begonnen met de restauratie van de kerktoren. Nu de steiger wordt opgebouwd, hebben wij, uit veiligheidsoverwegingen, besloten de toegangsdeur aan de zuidgevel voorlopig gesloten te houden. Dit betekent dat alle bezoekers alleen via de hoofdingang aan de noordgevel naar binnen kunnen.
Met vriendelijke groet,
Piet Faber Kerkrentmeester


Verlof: De maand september heb ik verlof. Na een intensieve zomer geeft dit de tijd om even terug te kijken op het afgelopen jaar. We zijn dankbaar voor vele ontwikkelingen in de gemeente. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met onze kerkelijk werker Frits Hartmann. Begin oktober hoop ik weer voor te gaan op onze startzondag.
Hartelijke groet,
Ds. Sijbrand Alblas


Collectebonnen: Er zijn collectebonnen van 0,60 (wit) 1,00 (groen) en 1,20 (blauw). De collectebonnen kunnen besteld worden bij Engbert van der Meulen via de mail of telefonisch (0519-554794) Hij zal dan zorgen dat de collectebonnen afgeleverd worden, de betaling kan via de bankrekening Kerkvoogdij NL30RABO0302007075 of contant bij aflevering. Bonnen kunt u opgeven als gift.

De kerkenraad wenst U een gezegende en fijne diensten en alvast een fijne week!

Kerkbezichtiging:


Nes: het kerkgebouw in Nes is open voor bezichtigingen als de blauwe welkomstvlag uithangt. Gertie van der Korst verzorgt dan de bezichtigingen.

Hollum: van 1 juni tot 1 nov. op dinsdag, woensdag en donderdag van 11 uur tot 12 uur.
Versterking gevraagd bij de kerkbladredactie:
Het kerkblad verschijnt zes keer per jaar. De kerkbladredactie verzamelt de ingeleverde kopij en bepaalt de volgorde in het blad. Soms moeten bepaalde “inleveraars” nog even een herinnering hebben per mail of telefoon. De sluitingsdatum is op een zaterdag. De maandagavond daaraanvolgend is er redactieoverleg met de FDG. Daar wordt bepaald welk nieuws geschikt is voor het gezamenlijke nieuws. Vervolgens neemt ieder zijn eigen kopij weer mee en wordt alle kopij op de precieze indeling van de bladzijden “pas” gemaakt.
De kerkbladredactie maakt deel uit van de PR-commissie, waar ook de nieuwbriefredactie en de websiteredactie in zitten. De PR-commissie vergadert zes keer per jaar, ruim voor de sluitingsdatum van het kerkblad. Daar wordt bepaald aan welke onderwerpen aandacht zal worden besteed en waar zo’n artikel wordt geplaatst. In dat kader komt het voor dat een redacteur zelf een artikel schrijft.
Wie wil de kerkbladredactie komen versterken? Zit je op de middelbare school? Vraag dan op school of dit meetelt voor je maatschappelijke punten!
Reacties:


Voor de vele kaarten, lieve woorden en attenties in welke vorm dan ook voor ons 50 jarig huwelijk willen wij een ieder hartelijk bedanken.
Vriendelijk groetend, Bob en Ankie Blokker.


Column

Geloof het

Veel dat je teleurstelt, pijn doet. Veel dat je schokt en verbijstert. Zoveel onrecht, zoveel geweld, zoveel liefdeloosheid. Mensen die geen willen zijn.
 Je niet laten verlammen. Deze wereld-ze kan anders, beter, harmonieuzer. Trouw blijven aan het visioen. Even nuchter als vervoerd blijven dromen van vrede.
 Geloof het, hoop het. Het zal ervan komen-van een aarde waar licht zegeviert. Waar mensen ook werkelijk mens zijn.                    Een aarde waar het vrede is.
Geloof het. Zolang je gelooft, zolang je hoopt, leef je.

Als een boom in de aarde
Hans Bouma


Pastorale berichten

De pastorale berichten worden vanwege de privacy niet geplaatst op internet

We wensen alle zieken en hun familieleden Gods nabijheid en de steun van medemensen toe en waar mogelijk beterschap en herstel!

Adressen ziekenhuizen:     MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD LEEUWARDEN
UMCG Hanzeplein 1, 9700 RB GRONINGEN
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten.
Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD. Leeuwarden
Verpleeghuis:                       De Waadwente  Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA DOKKUM


De Plaats activiteiten.
 Nieuws uit de Plaats van 23 tot en met 29 september,

Maandagmiddag 23 september inloop van 15.00 tot 17.00 uur

Dinsdagochtend 24 september ochtendzang om 09.30 tot 10.00,
inloop van 10.00 uur tot 11.00 uur

Dinsdagavond 24 september, Sing-Inn van 19.00 tot 20.00 uur, gezellige muzikale avond waar volop kan worden meegezongen, bespeel jij een muziekinstrument? Neem deze dan mee! Ook gedichten zijn van harte welkom.

Woensdagochtend 25 september korte stiltewandeling, vanaf 13.30 uur koffie/thee, start wandeling om 13.45 uur, na afloop koffie/ thee met koek, € 5,00

Vrijdag 27 september van 09.30 tot 11.00 uur “De Stamtafel”. Elke vrijdag een gesprek, lokaal of nieuws uit het land/ krant onder het genot van een kopje koffie of thee.


Al onze activiteiten zijn vrij toegankelijk, er staat een busje bij de uitgang voor een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten voor De Plaats

Iedereen van harte welkom, voor een activiteit of gewoon een kopje koffie!

Met vriendelijke groet,
Engbert.


Wilt u de nieuwsbrief elke week per mail ontvangen of heeft u iets voor in de nieuwsbrief stuur een mailtje naar
terug
 
 
Erediensten
Zondag 22 september
09.30 uur in Nes

Ds. P. Wansink
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 22 september
10.45 uur in Hollum

Ds. P. Wansink
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 29 september
09.30 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 29 september
10.45 uur in Hollum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 06 oktober
Startzondag
10.00 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 13 oktober
09.30 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 13 oktober
10.45 uur in Ballum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 20 oktober
09.30 uur in Hollum
Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 20 oktober
10.45 uur in Nes
Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 27 oktober
09.30 uur in Hollum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 27 oktober
10.45 uur in Ballum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 03 november
10.00 uur in Nes

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 10 november
10.00 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 17 november
10.00 uur in Ballum

Ds. P. Wansink
uit Dordrech
t
------------------------------
Zondag 24 november
Laatste zondag kerkelijk jaar

Herdenking overledenen
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 24 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
Herdenking overledenen
11.00 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 01 december
1e Advent
10.00 uur in Ballum

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 08 december
2e Advent
10.00 uur in Nes

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 15 december
3e Advent
10.00 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 22 december
4e Advent
10.00 uur in Ballum

Ds. J. Overeem
uit Stiens
------------------------------
Dinsdag 24 december
Kerstnacht
21.30 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Woensdag 25 december
1e Kerstdag
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
m.m.v. het
Interkerkelijk Zangkoor
------------------------------
Woensdag 25 december
1e Kerstdag
11.00 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 29 december
4e Advent
10.00 uur in Hollum

Ds. J. Overeem
uit Stiens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.