PKN
Hervormd Ameland
 
Zondag 14 juli 2019 no. 28 Zondag 14 juli 2019 no. 28


De diensten
Vandaag
09.30 uur in Nes                Dhr. F. Hartmann                  Organist: Ankie Blokker
10.45 uur in Hollum            Dhr. F. Hartmann                  Organist: Eeke Marees
1e Schriftlezing: Deuteronomium 30: 9 - 14, 2e Schriftlezing: Lucas 10: 25 - 37.
Liederen: Psalm 84: 1, 3, 6; Lied 836: 1, 2, 4; Lied 868: 1, 2, 5; Lied 886;
Lied 838: 1, 2, 4; Lied 905: 1, 3, 4.

Collecte: De 1e collecte is voor het RODE KRUIS.
De 2e collecte is voor de Kerkvoogdij.
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van de kerkgebouwen.
De zendingsbus staat in de hal van de kerk.

Kinderwoorddienst Hollum: voor kinderen van de basisschool.
Kinderoppas in Hollum en Ballum: tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig.
Gezamenlijk koffiedrinken: na afloop van de dienst in Nes is er gelegenheid om koffie te drinken. U en jij bent van harte uitgenodigd!
Vervoer diensten Hollum juli: Jan Ruygh, telnr. 0519-554410
Vervoer diensten Ballum, Nes en Buren: bel een kerkenraadslid.

Volgende week:
Zondag 21 juli 2019
09.30 uur in Ballum        Ds. S. Alblas
10.45 uur in Hollum        Ds. S. Alblas
De collecte is voor de eigen Diaconie.

De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor U:

Bij de collecte: de collecte van vandaag is voor het RODE KRUIS. Het Rode Kruis zet zich in om menselijk lijden te voorkomen en te verzachten, waar dan ook. Levens en gezondheid beschermen en respect waarborgen voor ieder mens. Het Rode Kruis let op ieder mens, zij die zonder hulp niet kunnen overleven of in slechte gezondheid geraken. die het meest kwetsbaar zijn: zij die zonder onze hulp niet overleven of in slechte gezondheid raken.

Afwezigheid: Van 13 juli tot 18 juli ben ik alleen voor noodgevallen beschikbaar. Mocht het nodig zijn dan kunt u altijd contact opnemen met onze kerkelijk werker Frits Hartmann.
Hartelijke groet, Ds. Sijbrand Alblas

Collectebonnen: Er zijn collectebonnen van 0,60 (wit) 1,00 (groen) en 1,20 (blauw). De collectebonnen kunnen besteld worden bij Engbert van der Meulen via de mail
of telefonisch (0519-554794) Hij zal dan zorgen dat de collectebonnen afgeleverd worden, de betaling kan via de bankrekening Kerkvoogdij NL30RABO0302007075 of contant bij aflevering. Bonnen kunt u opgeven als gift.

De kerkenraad wenst U een gezegende en fijne diensten en alvast een fijne week!

Concert: woensdag 17 juli om 20.00 uur geven het Interkerkelijk Zangkoor en Forza Musica, beide onder leiding van Rodney Hol, een gezamenlijk concert in de Hervormde kerk in Hollum. Toegang gratis, collecte bij de uitgang

Beste gemeenteleden,
Sinds vorig jaar juli ben ik fulltime werkzaam aan boord, waarbij ik iedere zondag moet werken. In de praktijk komt het regelmatig voor dat mijn werk en ouderling van dienst samenvallen, en moeilijk te combineren. En om mij niet langer bezwaard te voelen om vaak een beroep te doen op mijn ouderling collega`s heb ik besloten om te stoppen als eredienst ouderling. Met dankbaarheid kijk ik terug op de 5,5  jaar dat ik eredienstouderling heb mogen zijn.
Hennie de Vries


Amelander Avondvierdaagse: De avondvierdaagse, editie 2019 heeft het prachtige bedrag van € 1571,00 opgebracht. Wij bedanken de organisatie, de deelnemers, de vrijwilligers, sponseren en alle andere mensen die een bijdrage leverden hartelijk. De opbrengst zal worden aangewend voor de restauratiewerkzaamheden aan de monumentale ingang aan de zuidgevel.
Het college van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Ameland
Deed je mee en heb je een leuke foto? Stuur die naar
.Kerkbezichtiging:
Nes: het kerkgebouw in Nes is open voor bezichtigingen tijdens de braderieën op  10 en 24 juli en 7 en 21 augustus. Verder is de kerk te bezichtigen als de blauwe welkomstvlag uithangt. Gertie van der Korst verzorgt dan de bezichtigingen.

Ballum: van 16 juli tot 19 september, op dinsdag en donderdag van 11 uur tot 12 uur.
Hollum: van 1 juni tot 1 nov. op dinsdag, woensdag en donderdag van 11 uur tot 12 uur.Ochtendgebed Nes: op alle maandagen in de maanden juni en juli wordt er in Nes een ochtendgebed gehouden van 09:30 uur tot 10:00 uur. Het ochtendgebed wordt verzorgd door Frits Hartmann en Gertie van der Korst.Column

Ritme
En woord waarbij je meteen aan de wisselende beweging van een melodie denkt.
Of aan de geaccentueerde loop van een rivier. Of je denkt aan het oeroude en universele ritme van de zee. Ritme komt van een Grieks woord dat vloeien betekent en ja, een rivier, een zee, een oceaan weten er meer van.
 Alles wat leeft heeft z’n eigen ritme, z’n eigen vloeiende bewegelijkheid. Ritmes moet je niet verstoren, geweld aandoen wat in onze technocratische wereld voortdurend gebeurt, bijvoorbeeld in de bio-industrie.
 Ook ieder mens heeft z’n eigen ritme. Humaniteit houdt in dat we dit respecteren. Een samenleving waarin mensen ritmisch hun gang kunnen gaan, het is een samenleving met de vloeiende, spannende dynamiek van een rivier, een zee, een oceaan, een melodie.

Woorden voor jou
Hans Bouma


Pastorale berichten

De pastorale berichten worden vanwege de privacy niet geplaatst op internet

We wensen alle zieken en hun familieleden Gods nabijheid en de steun van medemensen toe en waar mogelijk beterschap en herstel!

Adressen ziekenhuizen:     MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD LEEUWARDEN
UMCG Hanzeplein 1, 9700 RB GRONINGEN
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten.
Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD. Leeuwarden
Verpleeghuis:                       De Waadwente  Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA DOKKUMDe Plaats activiteiten.
 
In de zomerperiode is er iedere woensdag een kinderochtend. Daarvoor zijn op zoek naar:
– Oude overhemden – Lege shampooflessen. Deze kunnen worden afgegeven bij De Plaats. Alvast heel veel dank!
Team kinderochtenden De Plaats.Nieuws uit de Plaats van 15 juli tot en met 21 juli:

Maandagmiddag 15 juli inloop van 15.00 tot 17.00 uur.

Maandagavond 15 juli muziekavond met de Amelierskes, een avond vol Ierse en Bretonse folkmuziek, 19.30 tot 21.00 uur.

Dinsdagochtend 16 juli ochtendzang om 09.30 tot 10.00 uur,
aansluitend inloop tot 11.00 uur.


Dinsdagmiddag 16 juli Kinderfilm Kruimeltje aanvang 15.00 uur. Kruimeltje, een Rotterdamse straatjongen in de jaren twintig, woont bij de strenge vrouw Koster, zijn moeder heeft hem daar ooit achtergelaten omdat zij niet meer voor hem kon zorgen. Van vrouw Koster moet Kruimeltje steeds zorgen dat er geld in huis komt, maar tot haar ergernis lukt dat niet zo goed.

Dinsdagavond 16 juli Sing-Inn van 19.00 tot 20.00 uur. Gezellige muzikale avond waar volop kan worden meegezongen, met medewerking van Johan, Matthijs en een aantal muzikanten van de Amelierskes.

Woensdagochtend 17 juli stiltewandeling, vanaf 09.45 uur koffie/thee, start wandeling om 10.00 uur, na afloop koffie/ thee met koek, € 6,50 (bij minimaal 5 deelnemers lunch om 12.30 uur)

Woensdagochtend 17 juli kinderochtend van 10.00 tot 12.00 uur. voor kinderen tot en met 12 jaar, kom gezellig langs voor knutselen, spel, muziek en verhaal, natuurlijk kan dat met je ouders en of grootouders, de deur staat voor iedereen open.
Thema ”Huis op de rots

Woensdagavond 17 juli Place to be van 19.30 tot 21.00 uur. Zin om gewoon even lekker zonder je ouders de tijd door te brengen? Dat kan bij Place to Be! Je bent welkom om spelletjes te spelen, air hockey te doen, de voetbaltafel in te wijden of gewoon lekker te hangen en te kletsen. Iedereen vanaf groep 7 is welkom

Donderdagmiddag 18 juli van 13.00 tot 17.00 uur boekenmarkt, kom gezellig langs in de Plaats voor een groot aanbod van boeken in alle genres, maar ook Lp’s, Cd’s, en DVD’S.
Kortom, voor ieder wat wils!

Vrijdagochtend 19 juli van 09.30 tot 11.00 uur “De Stamtafel”  
Elke vrijdag is er een maatschappelijk thema met een bijzondere gast, vandaag
Nynke Dijkstra vanuit de landelijke Kerk en grondlegger van het Pionieren in Nederland, zij gaat met ons in gesprek over de toekomst van de Kerk in Nederland.

Al onze activiteiten zijn vrij toegankelijk, er staat een busje bij de uitgang voor een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten voor De Plaats


Iedereen van harte welkom, voor een activiteit of gewoon een kopje koffie!

Met vriendelijke groet,
Engbert.


Wilt u de nieuwsbrief elke week per mail ontvangen of heeft u iets voor in de nieuwsbrief stuur een mailtje naar
terug
 
 
Erediensten
Zondag 21 juli
09.30 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 21 juli
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 28 juli
Openluchtdiens
Gezamenlijke dienst
10.00 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 28 juli
Gezamenlijke dienst
10.45 uur in Hollum
Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 04 augustus
09.30 uur in Hollum

------------------------------
Zondag 04 augustus
10.45 uur in Nes

------------------------------
Zondag 11 augustus
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 11 augustus
10.45 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 18 augustus
09.30 uur in Hollum

Ds .em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 18 augustus
10.45 uur in Nes

Ds .em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 25 augustus
09.30 uur in Hollum

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 25 augustus
11.00 uur in Ballum

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 01 september
09.30 uur in Nes

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 01 september
10.45 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 08 september
09.30 uur in Ballum

Ds. M. de Waal
uit Vijfhuizen

------------------------------
Zondag 08 september
10.45 uur in Hollum

Ds. M. de Waal
uit Vijfhuizen

------------------------------
Zondag 15 september
09.30 uur in Ballum

Dhr. D.C. Brinkman
uit Ochten

------------------------------
Zondag 15 september
10.45 uur in Hollum

Dhr. D.C. Brinkman
uit Ochten

------------------------------
Zondag 22 september
09.30 uur in Nes

Ds. P. Wansink
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 22 september
10.45 uur in Hollum

Ds. P. Wansink
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 29 september
09.30 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 29 september
10.45 uur in Hollum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 06 oktober
Startzondag
10.00 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 13 oktober
09.30 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 13 oktober
10.45 uur in Ballum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 20 oktober
09.30 uur in Hollum
Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 20 oktober
10.45 uur in Nes
Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 27 oktober
09.30 uur in Hollum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 27 oktober
10.45 uur in Ballum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 03 november
10.00 uur in Nes

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 10 november
10.00 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 17 november
10.00 uur in Ballum

Ds. P. Wansink
uit Dordrech
t
------------------------------
Zondag 24 november
Laatste zondag kerkelijk jaar

Herdenking overledenen
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 24 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
Herdenking overledenen
11.00 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 01 december
1e Advent
10.00 uur in Ballum

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 08 december
2e Advent
10.00 uur in Nes

Ds. em. H. Ebmeier
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.