PKN
Hervormd Ameland
 
Collecterooster 2021 Collecterooster 2021
 

07 maart. De collecte van vandaag is voor De collecte van vandaag is voor STICHTING COLOMBIA WERKGROEP AMELAND. Deze stichting ondersteunt al jaren het belangrijke werk van Jetty van Aalsum in de krottenwijken van Pereira (Colombia). Doelstelling van de Stichting is: Kinderen die leven onder de meeste erbarmelijke omstandigheden beschermd op te laten groeien in hun eigen land en cultuur. Dit te doen door te investeren in het kind, door ze goede voeding, liefde en basiszorg te geven en ze te onderwijzen. Om zo te streven naar een situatie waarin het kind een reële kans krijgt op een toekomst in haar/zijn land. De Stichting kan haar doelstelling alleen blijvend waarmaken door giften en donaties van particulieren en organisaties. Mogen we alstublieft wederom op uw hulp rekenen? Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland en Hervormde gemeente Ameland willen deze belangrijke taak ondersteunen en stelt zijn bankrekening open voor uw giften, Rabobank NL64RABO0302019170 t.n.v. Diaconie Federatie DG Ameland o.v.v. Stg Colombia Werkgroep Ameland.

14 maart. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/DIACONAAT NRDERLAND. Deze collecte is bestemd voor ondersteuning van de diaconieën in kwetsbare regio’s in Nederland. b.v. Oost-Groningen en Limburg, Juist in deze regio's hebben de diaconieën niet veel financiële middelen om b.v. kansarme jongeren op te vangen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

21 maart. De collecte van vandaag is voor MERCY SHIPS. Deze organisatie heeft momenteel het grootste ziekenhuisschip ter wereld in de vaart. Het is speciaal ingericht om de armste mensen in Afrika te helpen met operaties en andere medische behandelingen. Aan boord zijn vrijwillige artsen en verpleegkundigen voornamelijk uit West-Europa. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

28 maart Palmpaas. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/JONG PROTESTANT. Jong Protestant is de jeugdwerkorganisatie van de protestante kerk in Nederland. Deze organisatie heeft een jeugdspel ontwikkeld waarbij jongeren door allerlei opdrachten het lijdensverhaal van jezus doorlopen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

01 april Witte Donderdag. De collecte van vandaag is voor TESS UNLIMETED Dit is een organisatie in Guatemala, Zuid-Amerika, die hulp biedt aan kinderen met schisis oftewel hazenlip. Oud Amelandse Wilma Elgersma vertegenwoordigt Nederland in deze organisatie. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

02 april Goede Vrijdag. Geen collecte

03 april Stille Zaterdag. Geen collecte

04 april Pasen. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE /ZUID-AFRIKA. Veel zwarte jongeren in de stad Pretoria, groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft maakt de middelbare school niet af. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie, die jongeren helpt met huiswerk maar vooral met persoonlijke groei. Zodat ze kans hebben op een beter leven. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

11 april. De collecte van vandaag is voor St PRETTIGE VAKANTIE in Zwolle. Dit betreft ons eigen Diaconaal Project. Waarin vakanties worden aangeboden in onze caravan op Kiekduun, aan mensen die anders niet op vakantie kunnen of gaan. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

18 april. De collecte van vandaag is voor SOS KINDERDORPEN. Zij versterken en creëren (SOS) families, voor kinderen zonder familie of veilig thuis. Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Kinderen die opgroeien zonder liefdevolle aandacht, ontwikkelen een groeiachterstand, zowel fysiek als cognitief. Zo staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

25 april. De collecte van vandaag is voor ONZE EIGEN DIACONIE. Onze diaconie ondersteunt diaconale projecten in binnen- en buitenland. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

02 mei. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/JONG PROTESTANT. Kinderen en jongeren hebben een plek in de Kerk! Daarom ontwikkelt de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

09 mei. De collecte van vandaag is voor ONZE EIGEN DIACONIE. Onze diaconie ondersteunt diaconale projecten in binnen- en buitenland. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

13 mei Hemelvaartsdag. Gezamenlijke dienst met de Federatie Doopsgezind Gereformeerd.

16 mei. De collecte van vandaag is voor het LILIANE FONDS. Dit fonds maakt kinderen met een handicap sterker en hun omgeving toegankelijk in de arme streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Buitengesloten, kansloos en veel vaker dan anderen, slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en geweld. Het Liliane Fonds, werkt aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook arme kinderen met een handicap al hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

23 mei Pinkster. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

30 mei. De collecte van vandaag is voor TERRE DES HOMMES. Stop kinderuitbuiting en strijd mee! Bied kinderen weer hoop. In een wereld waar kinderen niet meer worden uitgebuit in kinderarbeid, kinderbruiden, wereldwijd actief. Samen redden we levens. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

06 juni. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/WERELDDIAKONAAT. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese Kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

13 juni. De collecte van vandaag is voor het RODE KRUIS. Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een conflict of aardbevingen of natuurrampen in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

20 juni. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/NOODHULP. Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Mensen uit b.v. Syrië, Afghanistan en Iran, stranden via Turkije op de Griekse eilanden. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

27 juni. De collecte van vandaag is voor de LEPRA STICHTING. Deze stichting werkt aan een wereld zonder Lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. Vroegtijdig opsporen van lepra patiënten. Behandelen met de juiste medicatie. Revalidatie met hulpmiddelen en zelfzorggroepen. Onderzoek en baanbrekende nieuwe methoden om Lepra preventief te behandelen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

04 juli. De collecte van vandaag is voor het LEGER DES HEILS. Een Evangelische Kerkgenootschap in Londen opgericht op 2 juli 1865 door William Booth.  Sinds die tijd verspreidt over 128 landen. Het Leger des Heils geeft maatschappelijke hulpverlening aan diegene die in de samenleving geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Het Leger des Heils heeft een organisatiemodel en lijkt op dat van een krijgsmacht en de bestuurders hebben “militaire” rangen. Hoofd van het Leger des Heils is sinds 2018 generaal Brian Peddle. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

11 juli. De collecte van vandaag is voor de stichting DOE EEN WENS. Deze stichting komt op voor kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen. Ze zijn vaak mishandeld, verwaarloosd en verlaten. De kinderen mogen zelf een wens doen en hieraan wordt zo mogelijk tegemoetgekomen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

18 juli. De collecte van vandaag is voor ONZE EIGEN DIACONIE. Onze diaconie ondersteunt diaconale projecten in binnen- en buitenland. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

25 juli. Openluchtdienst gezamenlijk: De commissie bepaalt de collecte.

01 augustus. De collecte van vandaag is voor stichting OPEN DOORS. Deze stichting komt op voor christenen over de hele wereld, die om hun geloof vervolgd worden. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

08 augustus. De collecte van vandaag is voor AMNESTY INTERNATIONAL. Dit is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen en in meer dan 150 landen. Samen strijden zij voor mensenrechten en tegen onrecht. Het symbool is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto: Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

15 augustus. De collecte van vandaag is voor INIHO. Project WEESKINDEREN van Anilea en Sjon de Haan. Voor meer informatie over dit Amelander Project verwijzen wij u naar onze website: www.hervormdameland.nl/goededoelen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

22 augustus. De collecte van vandaag is voor ARTSEN ZONDER GRENZEN. Artsen zonder Grenzen is een particuliere, internationale niet gouvernementele hulporganisatie. Artsen zonder Grenzen is wereldwijd in ongeveer 80 landen actief. Artsen zonder Grenzen helpt dag en nacht mensen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar het niet krijgen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

29 augustus. De collecte van vandaag is voor STICHTING KIKA. Kika werft fondsen voor kinderen met kanker. De bedoeling is de genezingskans voor kinderen naar 95% te brengen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

05 september. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/GHANA. Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra in de hoop werk te vinden. De meesten komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren naar het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Kerk in Actie ondersteunt deze collecte van harte.

12 september. De collecte van vandaag is voor de KLIEDERKERK. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig “gekliederd” op een creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk (weer) in aanraking met de bijbel en met de kerk. De Protestantse Kerk Nederland ondersteunt deze collecte van harte.

19 september. De collecte van vandaag is voor FLYING DOCTORS. De organisatie zorgt voor een betere gezondheidszorg in heel Afrika. Speerpunt van de organisatie is de strijd tegen het besnijden van jonge meisjes in Afrika. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

26 september. De collecte voor vandaag is voor ISRAËL EN PALESTINA. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als “bezetter” of “terrorist”. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar de vrede. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

03 oktober startzondag. De collecte van vandaag is voor stichting TOPSPORT FOR LIFE. Stichting topsport for life is een initiatief van een aantal mensen met een achtergrond in de topsport. Het doel van topsport for life is mensen die een levensbedreigende ziekte hebben en hun naasten/gezinsleden een 'beter' leven te geven. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

10 oktober. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/JONG PROTESTANT. Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

17 oktober. De collecte van vandaag is voor KINDEREN IN DE KNEL. Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

24 oktober. De collecte van vandaag is voor 3xM: MORE MESSAGE IN THE MEDIA. Stichting 3xM verspreidt het evangelie in moeilijk bereikbare landen door middel van programma’s op social media, internet en televisie. Wij verspreiden Gods boodschap van hoop en liefde in de eigen taal en cultuur van het land. Hiervoor werken we samen met lokale partnerorganisaties. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

31 oktober. De collecte van vandaag is voor ONZE EIGEN DIACONIE. Onze diaconie ondersteunt diaconale projecten in binnen- en buitenland. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

07 november. De collecte van vandaag is voor het RODE KRUIS. Veel mensen in de rampgebieden zijn alles kwijt en ze hebben dringend behoefte aan onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Geef voor onze noodhulp aan de slachtoffers van natuurgeweld. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

14 november herdenking dienst

21 november. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/PASTORAAT. Omzien naar elkaar, aandacht en oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk. Steunen van gedachtenis, momenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met rouw of verlies. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

28 november eerste advent.

05 december. De collecte van vandaag is voor stichting ONTWIKKELINGSWERK THEO KIEWIET. Deze Amelander stichting realiseert ontwikkelingsprojecten in India, Nepal en Kenia voor kansarme dorpsbewoners. Motto: armoedebestrijding is essentieel voor een stabiele en duurzame wereld, waar mensen gezond en productief kunnen leven in harmonie met de natuur. De stichting is een groep mensen, vrijwilligers, die: mensen helpt zonder aanziens des persoons, dus ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

12 december. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/STABIEL THUIS VOOR KINDEREN. In Nederland zijn ca 45.000 kinderen uit huis geplaatst wegens onhoudbare situatie in het gezin. In jeugddorp Glind, midden van Nederland, kunnen getraumatiseerd en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. Doel is een helende kracht en stabiel gezinsleven. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

19 december. De collecte van vandaag is voor ONZE EIGEN DIACONIE. Onze diaconie ondersteunt diaconale projecten in binnen- en buitenland. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

24 december kerstnacht.

25 december 1e kerstdag. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/KERSTCOLLECTE. Deze collecte is bestemd voor kwetsbare kinderen in armoede of zonder ouders. Een veilig thuis bieden dáár waar het hard nodig is. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

31 december oudjaarsdag.

terug
 
 
Erediensten
Zondag 07 maart
10.00 uur
Herenwegkerk
ds. R. Yetsenga
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------
Zondag 14 maart
10.00 uur
Magnuskerk
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------
Zondag 21 maart
10.00 uur
Herenwegkerk
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------
Zondag 28 maart
10.00 uur
Magnuskerk
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.