PKN
Hervormd Ameland
 
Collecterooster 2018 Collecterooster 2018

Collecterooster 2017

December
17 KIKA
24 Leger des Heils
25 Kinderen in de Knel
31 Voedselbank

Collecterooster 2018
 07/01
Leger des Heils -
Internationale beweging en behoort tot de universele Christelijke Kerk. Zijn doel is , prediken en menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discrimatie.

14/01
Eigen Diaconie

21/01
Oecumenische dienst

28/01 
Catechese en Educatie - 
biedt predikanten en kerkelijk werkers een 2 jarige opleiding om meer missionair kerk te zijn.

04/02
Iniho
zie toelichting in map van fam. de Haan

11/02
Eigen Diaconie

18/02
Kerk in Actie
IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunen gevluchte moeders met verloskundige zorg, bijvoeding van ondervoede kinderen en bieden zorg in Libanese vluchtelingenkampen

25/02
KiKa
werft fondsen voor vernieuwd onderzoek bij kinderkanker. 
Gericht op minder pijn bij behandelingen, meer genezing en hoger levenskwaliteit op hogere leeftijd.

04/03
Kerk in Actie
Vormingscentrum P3W leert vrouwen in West/Papoea lezen en schrijven, praktijklessen en bijbelstudie. Zo kunnen ze zelf een vrouwenvereniging staren in hun lokale gemeeschap. Tevens stimuleren ze hun dochters om naar school te gaan zodat het werk in de volgende generatie doorgaat.

11/03
Eigen Diaconie

18/03
Rooseveldhuis
is een kleinschalige vakantiecentrum voor mensen met lichamelijke en visuele beperking.

25/03
Gezamenlijke Dienst 

29/03
HA
Columbia Werkgroep

01/04
Pasen
Jeugdwerk JOP (Jong Protestant) brengt kinderen en jongeren bij elkaar in kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen.
Ook ondersteunt JOP kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit.

08/04
Eigen Diaconie

15/04
Stichting Prettige Vakantie Zwolle
biedt op Ameland,  ism de Nederlands Hervormde Gemeente , vakantie aan, aan mensen die met weinig inkomen rond moeten komen zoals bijstandsmoeders met kleine kinderen.

22/04
Artsen zonder grenzen
De hulpverleners hebben maar 1 doel , 
levensreddende zorg geven aan mensen in nood over de hele wereld ongeacht ras, politieke overtuiging of religie.

29/04
Clowns 4 Care
Deze instantie brengt aandacht, liefde en ontspanning bij zieke en/of eenzame mensen, ouderen met dementie, kinderen, volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap.
Hun district beslaat Noord Oost Friesland.

06/05
Missionair Werk
Pionierswerk in ons eigen `beleef mee home` de Plaats.
Aktiviteiten, ontspanning en informatie voor jong en oud.

10/05
Hemelvaart
(gezamenlijke dienst)

13/05
Eigen Diaconie

20/05
Pinksteren
Kerk in Actie
Voor Christenen in Bangladesh die braken met het Hindoe geloof om Christen te worden.
Met onze steun kunnen kleine en jonge kerkgemeenschappen hun leefomstandigheden verbeteren en onderwijs genieten.

27/05
Ronald McDonald huizen
dit kinderfonds zorgt dat er huisvesting is vlak naast de zorginstelling waar kinderen worden verpleegd/ behandeld.
Dit huis zorgt ervoor dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar kunnen zijn, dag en nacht.

03/06
Amref Flying Doctors
Zij richten zich op gezond worden en blijven dmv voorlichting, opleiding en onderzoek in Afrika.

10/06 
Werelddiaconaat
Kerk in Actie
Organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt jongeren in Guatamala die tot de Maya bevolking horen, een vakopleiding en brengt hen samen in coòperaties waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen) rechten.

17/06
Tess Unlimited
De Nederlandse Stichting van Tesse de Goede Ordonez biedt medische zorg aan kinderen die geboren zijn met een hazenlip (schisis) en bevordert de ontwikkeling en taalkansen voor kinderen in armoede- en achterstandsituaties in Guatamala.

24/06
Eigen Diaconie

01/07
Jeugdwerk JOP
wil leerlingen betrekken bij de kerk.
JOP wil oplossing en kennis bieden om samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

08/07
Stichting Doe een Wens 
biedt terminale patienten de dag van hun leven en vervult hiermee hun grootste wens.

15/07
Rode Kruis
biedt hulpverlening aan mensen bij noodsituaties in Nederland en bij rampen en conflicten wereldwijd

22/07
Eigen Diaconie

29/07
Open Luchtdienst (commissie bepaalt)

05/08
Vluchtelingenwerk Nederland
Hier worden de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.
Van binnenkomst tot integratie in de samenleving.

12/08
Kerk in Actie Zending
de school Fedeme in Zuid Kameroen biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie.
Hopelijk krijgen ook dit jaar 50 gehandicapte en 20 dove kinderen passend onderwijs.

19/08
HA Malawi Aid, Familie Tuil/Pera

26/08
Zonnebloem afdeling Ameland
Zij organiseren voor ouderen, zieken  en eenzame mensen gezellige middagen, uitstapjes en aktiviteiten.
Helpen en zorgen dat er weer een lach op hun gezicht komt!

02/09
Eigen Diaconie

09/09
Jeugdwerk JOP
geeft steun voor programma´s en ideeèn bij het ontwikkelen van taken buiten de kerk aan jongeren.
Geloof hoop en liefde delen.

16/09
Vredesweek PAX
Werken aan vrede en veiligheid in oorlogsgebieden is urgent!
de Protestantse Kerk biedt hulp of een luisterend oor aan vluchtelingen.

23/09
Tear
Hulp aan Rohingya vluchtelingen en ontwikkelingswerk wereldwijd.
Niet alleen helpen maar ook vertrouwen geven dat ze het weer zelf kunnen.

30/09
Eigen Diaconie

07/10
Kerk en Israèl
aktiviteiten die ervoor zorgen om in gesprek te blijven met ons geloof uit de Joodse traditie. ontmoetingen organiseren en inspiratiemateriaal delen.

14/10
Wereldvoedseldag
Kerk in Actie helpt de bevolking in Nepal hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren.
Tevens helpen ze gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit om zo zelf in hun levensonderhoud te voorzien.

21/10
Eigen Diaconie

28/10
Starzondag (Lithurgiecommissie)

04/11
Stichting 3xM Vrouwenwereldwijd
More Message in the Media
3xM bereikt mensen met het evangelie in landen waar het Woord van God niet of nauwelijks doordringt door middel van media die aansluiten bij de lokale taal en cultuur.

11/11
HA Theo Kiewiet

18/11
Liliane Fonds
Geeft steun aan kinderen met een handicap in de armste delen van de wereld.

25/11
Eigen Diaconie

02/12
Missionair Werk
de Plaats

09/12
HA Hart voor Haìti
werken met vrijwilligers aan de hulpverlening op Haìti

16/12
Eigen Diaconie

23/12
Amnesty International
Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty International in aktie met campagnes, lobbyen bij regeringen en geeft voorlichting over mensenrechten.

24/12
SOS Kinderdorpen
Wereldwijde kinderontwikkelingsorganisatie
 in 135 landen actief!
er wordt gewerkt aan langetermijngerichte kwalitatieve aanpak waarbij de familie centraal staat!

30/12
Voedselbank
deze liefdadigheidsinstelling verstrekt kostenloos levensmiddelen aan hen die financieel nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.
Tevens werkt dit ter voorkoming van verspilling van voedsel. 

terug
 
 
Erediensten
Zondag 16 december
3e Advent
10.00 uur in Ballum
Ds S. Alblas
------------------------------
Zondag 23 december
4e Advent
10.00 uur in Nes
Ds S. Alblas
------------------------------
Maandag 24 december
Kerstnachtdienst
21.30 uur in Ballum
Ds S. Alblas
------------------------------
Dinsdag 25 december
Eerste Kerstdag
09.30 uur in Hollum
Ds S. Alblas
m.m.v. Interkerkelijk Zangkoor
------------------------------
Dinsdag 25 december
Eerste Kerstdag
11.00 uur in Nes
Ds S. Alblas
------------------------------
Zondag 30 december
10.00 uur in Hollum
Ds H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 06 januari
10.00 uur in Ballum
Ds. P. van Velthuizen
Hendrik-Ido-Ambacht
------------------------------
Zondag 13 januari
10.00 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 20 januari
Gebed van de eenheid
10.00 uur in Hollum
in de Herewegkerk
Ds. A. Boezewinkel &
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 27 januari
10.00 uur in Hollum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 03 februari
Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur in Nes
Ds. S. Alblas
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.