PKN
Hervormd Ameland
 
Collecterooster 2020 Collecterooster 2020
01 november. De collecte van vandaag is voor Stichting de Oase Dokkum. Stichting de Oase Dokkum heeft als missie het mede ondersteunen van randvoorwaarden voor de noodzakelijke zorg en begeleiding van ongeneeslijke zieke mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Zowel in een verzorgingshuis als in de thuissituatie. Dit door het beheren en de instandhouding van een fonds bestemd voor de financiële ondersteuning van palliatieve zorg in Noordoost Friesland. Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland en Hervormde gemeente Ameland willen deze belangrijke taak ondersteunen en stelt zijn bankrekening open voor uw giften, Rabobank NL64RABO0302019170 t.n.v. Diaconie Federatie DG Ameland o.v.v. de Oase Dokkum.

08 november. De collecte van vandaag is voor het Amelander Project, HART VOOR HAÏTI. Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u naar onze website: www.hervormdameland.nl/goededoelen.

15 november. De collecte van vandaag is voor AMNESTY INTERNATIONAL. Dit is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen en in meer dan 150 landen. Samen strijden zij voor mensenrechten en tegen onrecht. Het symbool is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto: Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.

22 november. De collecte van vandaag is voor het PASTORAAT. Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. Pastoraal werk, wat kan het belangrijk zijn, een luisterend oor een begrijpend woord, een hand op je schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De Protestantse kerk biedt trainingen aan mensen die o.a. uitvaartdiensten leiden.

29 november. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, kinderen in Oekraïne. In veel staatsinternaten is de situatie voor kinderen slecht. Gebrekkig onderwijs en onverschillig personeel. Het internaat van de stad Vynnyky richtte daarom “de School van Onze Dromen” op. Hier wordt het onderwijzend personeel nieuwe leermethoden geleerd die zo het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen.

06 december. De collecte van vandaag is voor de EIGEN DIACONIE.

13 december. De collecte van vandaag is voor de LEPRA STICHTING. Deze stichting werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. De werkwijze in een notendop: ”vroegtijdig opsporen van leprapatiënten”. “Behandelen met de juiste medicatie.” “Revalidatie met hulpmiddelen en zelfzorggroepen.” “Onderzoek en baanbrekende nieuwe methoden om lepra preventief te behandelen.”

20 december. De collecte van vandaag is voor de PROTESTANTSE KERK (MISSIONAIR) “Daarom Kerst”. Deze collecte is bestemd voor de ontwikkeling van materialen en activiteiten om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om het bijzondere feest van de Geboorte van Jezus Christus mee te beleven door uitdelen van Kerst-Cd’s. Door heel het land zijn o.a. laagdrempelige Kerstconcerten te beleven zodat velen het Goede Nieuws van Kerst mogen horen.

24 december. De collecte van vandaag is voor het LEGER DES HEILS. In het Engels; “The Salvation Army” is een Evangelische Kerkgenootschap in Londen opgericht op 2 juli 1865 door William Booth. Sinds deze tijd heeft het zich verspreidt over 128 landen. Het Leger des Heils geeft maatschappelijke hulpverlening aan diegene die in de samenleving geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Het Leger des Heils heeft een organisatiemodel dat lijkt op dat van een krijgsmacht en de bestuurders hebben “militaire” rangen. Hoofd van het Leger des Heils is sinds 2018 generaal Brian Peddle.

25 december. De collecte van vandaag is voor de VOEDSELBANK. Een voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel.

27 december. De collecte van vandaag is voor het LILIANE FONDS. Dit fonds maakt kinderen met een handicap sterker en hun omgeving toegankelijk in de arme streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Buitengesloten, kansloos en veel vaker dan anderen, slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en geweld. Het Liliane Fonds werkt aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook arme kinderen met een handicap al hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.

31 december. Gezamenlijke dienst met de Federatie Doopsgezind Gereformeerd.

terug
 
 
Erediensten
Zondag 01 november
10.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------
Zondag 08 november
viering Heilig Avondmaal
10.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------
Zondag 15 november
10.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------
Zondag 22 november
Eeuwigheids zondag
Laatste zondag kerkelijk jaar
Herdenking overledenen
10.00 uur
kerkdienst in de
Herenwegkerk
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube

------------------------------
Zondag 22 november
Eeuwigheids zondag
Laatste zondag kerkelijk jaar
Herdenking overledenen
kerkdienst
14.00 uur in de
Hervormde kerk te Hollum

via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------
Zondag 29 november
1e Advent
10.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------
Zondag 06 december
2e Advent
10.00 uur in Hollum

ds. P. van Velthuizen
uit Henrik Ido Ambacht
------------------------------
Zondag 13 december
3e Advent
10.00 uur in Nes
ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 20 december
4e Advent
10.00 uur in Hollum
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Donderdag 24 december
Kerstnacht
21.30 uur in Ballum
ds. S. Alblas
------------------------------
Vrijdag 25 december
1e Kerstdag
09.30 uur in Hollum
ds. S. Alblas
m.m.v. het
Interkerkelijk Zangkoor
------------------------------
Vrijdag 25 december
1e Kerstdag
11.00 uur in Nes
ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 27 december
10.00 uur in Ballum
oud-pastor Sipke Draisma
------------------------------
Donderdag 31 december
Oudjaarsdag
17.00 uur in Hollum
Gezamenlijke kerkdienst
Herewegkerk
------------------------------
Donderdag 31 december
Oudjaarsdag
19.00 uur in Nes
Gezamenlijke kerkdienst
Vermaning
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.