PKN
Hervormd Ameland
 
Collecterooster 2020 Collecterooster 2020
09 augustus. De onvoorstelbare ramp in Libanon Beiroet is het collectedoel voor vandaag. Een ramp van onvoorstelbare omvang heeft daar dinsdag plaatsgevonden. Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden . Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Kerk in Actie is voor deze tragedie, een noodhulp actie gestart. Via ACT, het interkerkelijk netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water en hygiënematerialen. Ook via de eigen partners ter plekke wordt directe hulp geboden. Uw steun voor Beiroet is zeer hard nodig. Wij danken u bij voorbaat voor uw gift. Het eerder geplande collecte doel “Stichting de Hoop Verslavingszorg” wordt op een nader te bepalen moment opnieuw ingepland. Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland en Hervormde gemeente Ameland willen deze belangrijke collecte ondersteunen en stelt zijn bankrekening open voor uw giften, Rabobank NL64RABO0302019170 t.n.v. Diaconie Fed DG Ameland o.v.v. Beiroet.

16 augustus. De collecte van vandaag is voor stichting ONTWIKKELINGSWERK THEO KIEWIET. De stichting realiseert ontwikkelingsprojecten in India, Nepal en Kenia voor kansarme dorpsbewoners. Motto: armoedebestrijding is essentieel voor een stabiele en duurzame wereld, waar mensen gezond en productief kunnen leven in harmonie met de natuur. De stichting is een groep mensen, vrijwilligers, die: mensen helpt zonder aanziens des persoons, dus ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging.

23 augustus. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, zending, Rwanda, Kerk als teken van Hoop, Hulp en Verzoening Rwanda: Land van de Duizend Heuvels. De stichting is uitgezonden door de Gereformeerde Zendingsbond, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof.

30 augustus. De collecte van vandaag is voor DIENST MERCI SHIPS. Merci Ships begon met een droom: “ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden.” Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten.

06 september. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, Werelddiaconaat Ghana. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier de lokale projecten steunt. Het gaat nu om het project: “geen kind slaven in de visserij”. Thema Kinderen in de Knel.

13 september. De collecte van vandaag is voor stichting JOP, Kliederkerk. De naam Kliederkerk is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar. Een doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Samen een Bijbelverhaal ontdekken, vieren en lekker eten, dat is gewoon een feest!

20 september. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, zending versterkt de Kerk. Wereldwijd - Verlangen naar vrede. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

27 september. De collecte van vandaag is voor VREDESWERK, Verlangen naar Vrede. Wereldwijd - Verlangen naar vrede. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en dor onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX  daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

04 oktober Starzondag. De collecte van vandaag is voor KERK EN ISRAËL. Voor de Protestantse kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van Christelijk geloof, het trekken van lessen uit de Joods-Christelijke dialoog en het alert zijn op, en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is: “gesprek en ontmoeting, geloofsgesprekken en interviews.” Investering in opbouwende relaties met Joodse gemeenschap in Nederland is belangrijk.

11 oktober. De collecte van vandaag is voor de EIGEN DIACONIE

18 oktober. De collecte van vandaag is voor SOS KINDERDORPEN, Zij versterken en creëren (SOS) families voor kinderen zonder familie of veilig thuis. Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Kinderen die opgroeien zonder liefdevolle aandacht ontwikkelen een groeiachterstand, zowel fysiek als cognitief. Zo staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel.

25 oktober. De collecte van vandaag is voor TERRE DES HOMMES. Stop kinderuitbuiting en strijd mee! Bied kinderen weer hoop. In een wereld waar kinderen niet meer worden uitgebuit in kinderarbeid, kinderbruiden, wereldwijd actief. Samen redden we levens.

01 november. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, Indonesië, Kerk met vrouwen in de hoofdrol. De lokale kerkgemeenschappen op Papua ondersteunen vrouwen die hun sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Er ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen zij les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.

08 november. De collecte van vandaag is voor het Amelander Project, HART VOOR HAÏTI. Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u naar onze website: www.hervormdameland.nl/goededoelen.

15 november. De collecte van vandaag is voor AMNESTY INTERNATIONAL. Dit is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen en in meer dan 150 landen. Samen strijden zij voor mensenrechten en tegen onrecht. Het symbool is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto: Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.

22 november. De collecte van vandaag is voor het PASTORAAT. Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. Pastoraal werk, wat kan het belangrijk zijn, een luisterend oor een begrijpend woord, een hand op je schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De Protestantse kerk biedt trainingen aan mensen die o.a. uitvaartdiensten leiden.

29 november. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, kinderen in Oekraïne. In veel staatsinternaten is de situatie voor kinderen slecht. Gebrekkig onderwijs en onverschillig personeel. Het internaat van de stad Vynnyky richtte daarom “de School van Onze Dromen” op. Hier wordt het onderwijzend personeel nieuwe leermethoden geleerd die zo het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen.

06 december. De collecte van vandaag is voor de EIGEN DIACONIE.

13 december. De collecte van vandaag is voor de LEPRA STICHTING. Deze stichting werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. De werkwijze in een notendop: ”vroegtijdig opsporen van leprapatiënten”. “Behandelen met de juiste medicatie.” “Revalidatie met hulpmiddelen en zelfzorggroepen.” “Onderzoek en baanbrekende nieuwe methoden om lepra preventief te behandelen.”

20 december. De collecte van vandaag is voor de PROTESTANTSE KERK (MISSIONAIR) “Daarom Kerst”. Deze collecte is bestemd voor de ontwikkeling van materialen en activiteiten om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om het bijzondere feest van de Geboorte van Jezus Christus mee te beleven door uitdelen van Kerst-Cd’s. Door heel het land zijn o.a. laagdrempelige Kerstconcerten te beleven zodat velen het Goede Nieuws van Kerst mogen horen.

24 december. De collecte van vandaag is voor het LEGER DES HEILS. In het Engels; “The Salvation Army” is een Evangelische Kerkgenootschap in Londen opgericht op 2 juli 1865 door William Booth. Sinds deze tijd heeft het zich verspreidt over 128 landen. Het Leger des Heils geeft maatschappelijke hulpverlening aan diegene die in de samenleving geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Het Leger des Heils heeft een organisatiemodel dat lijkt op dat van een krijgsmacht en de bestuurders hebben “militaire” rangen. Hoofd van het Leger des Heils is sinds 2018 generaal Brian Peddle.

25 december. De collecte van vandaag is voor de VOEDSELBANK. Een voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel.

27 december. De collecte van vandaag is voor het LILIANE FONDS. Dit fonds maakt kinderen met een handicap sterker en hun omgeving toegankelijk in de arme streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Buitengesloten, kansloos en veel vaker dan anderen, slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en geweld. Het Liliane Fonds werkt aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook arme kinderen met een handicap al hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.

31 december. Gezamenlijke dienst met de Federatie Doopsgezind Gereformeerd.

terug
 
 
Erediensten
Zondag 16 augustus
10.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
en
YouTube
ds. S. Alblas/
dhr. F. Hartmann
------------------------------

Zondag 23 augustus
10.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
en
YouTube

ds. S. Alblas/
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 30 augustus
10.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
en
YouTube

ds. R. Yetsenga
uit Groningen/
ds. p. Wansink
uit Dordrecht
------------------------------

Zondag 06 september
09.30 uur in Nes

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 06 september
10.45 uur in Hollum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 13 september
09.30 uur in Ballum

ds. A. Terlouw
uit Dronrijp

------------------------------
Zondag 13 september
10.45 uur in Hollum

ds. A. Terlouw
uit Dronrijp
------------------------------
Zondag 20 september
09.30 uur in Nes

ds. J. van Oord
uit Baarn

------------------------------
Zondag 20 september
10.45 uur in Hollum

ds. J. van Oord
uit Baarn
------------------------------
Zondag 27 september
09.30 uur in Ballum

ds. C. Glashouwer
uit Harlingen

------------------------------
Zondag 27 september
10.45 uur in Hollum

ds. C. Glashouwer
uit Harlingen
------------------------------
Zondag 04 oktober
Startzondag
10.00 uur in Nes

ds. S. Alblas/
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 11 oktober
09.30 uur in Hollum

ds. E. Zwerver
uit Schettens

------------------------------
Zondag 11 oktober
10.45 uur in Ballum

ds. E. Zwerver
uit Schettens
------------------------------
Zondag 18 oktober
09.30 uur in Hollum

ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 18 oktober
10.45 uur in Nes

ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 25 oktober
09.30 uur in Hollum
ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 25 oktober
10.45 uur in Ballum
ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 01 november
10.00 uur in Nes

dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 08 november
viering Heilig Avondmaal
10.00 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 15 november
Herdenking overledenen
10.00 uur in Nes

ds. P. Wansink
uit Dordrecht
------------------------------
Zondag 22 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
Herdenking overledenen
09.30 uur in Ballum

ds. S. Alblas/
dhr. F. Hartmann

------------------------------
Zondag 22 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
Herdenking overledenen
11.00 uur in Hollum

ds. S. Alblas/
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 29 november
1e Advent
10.00 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 06 december
2e Advent
10.00 uur in Hollum

ds. P. van Velthuizen
uit Henrik Ido Ambacht
------------------------------
Zondag 13 december
3e Advent
10.00 uur in Nes
ds. S. Alblas
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.