PKN
Hervormd Ameland
 
Kerkenraad en kosters Kerkenraad en kosters

Predikant 
Sijbrand Alblas          

Camminghastraat 12

Ballum

0519-554470
Preases    
KlaasTouwen                

Strandweg 1

Ballum

0519-555100

Scriba                        
Dukke Boersma


Reddingbootweg 26
  
Hollum
 
06-45305769
Pastoraat
Frits Hartmann                

Douwe Klipweg 10

Ballum

0519-250693 06-10251652
       
Diakenen         
Hennie Ytsma-Posthumus

Sonja Ridder 
Marietje Nobel-Beukers

Ballummerweg 32
Blieneweg 1
Smitteweg 14

Nes
Hollum
Ballum

0519-542603
06-50267274          
0519-554279
Ouderlingen-Kerkrentmeesters      
Klaas Touwen                        
Piet Faber        
Engbert van der Meulen
Sjirk Klasema                            
Strandweg 1
Burenlaan 16
J.Visserpad 13
De Meer 3
Ballum
Hollum
Hollum
Hollum
0519-555105
0519-554445
0519-554794
0519-554988
Ouderlingen      
Arnold Brouwer Nesserweg 7 Ballum 0519–346286
Hilly Bruin-Tjeerdsma         Burenlaan 33 Hollum 0519-554702
Margreeth Hartmann-Diephuis  Douwe Klipweg 10 Ballum 0519-250693
Ouderling met bijzondere opdracht      
Frits Hartmann Douwe Klipweg 10 Ballum 0519-250693
Eredienstouderling      
Hennie de Vries                       Burenlaan 42 Hollum 06-48542282
Jeugdouderlingen      
Marina Bakker-Blok               A de Bruinestraat 12 Hollum 0519-701873
HannekeWansink
Pastoraal medewerkster
Westerlaan 30 A Hollum 06-28589261
Anneke v.d. Mey-Wilders                 Looweg 1 Ballum 0519-554315 
Kosters Ballum          
Piety Nagtegaal - Visser       
Marietje Nobel - Beukers         
Nesserweg 6
Smitteweg 14
Ballum
Ballum
0519-554286
0519-554279
Koster Hollum          
Fokke-Jan & Nelleke Polet Tussendijken 35 Hollum 0519-554728
Kosters Nes          
Roeli Zinger                        
Jellie  Poog-Terpstra                     
Henny Ytsma-Posthumus                 
Vermaningpad 10
Paasduinweg 2
Ballumerweg 32
Nes
Nes
Nes
0519-542316
0519-542513
0519-542603

Bankrekeningnummers    
     
Kerkvoogdij                 
Diaconie                      
NL30RABO0302007075 
NL54RABO0302008098
   

terug
 
 
Erediensten
Zondag 28 april
09.30 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 28 april
10.45 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 05 mei
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 05 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 12 mei
09.30 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 12 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 19 mei
09.30 uur in Nes

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 19 mei
10.45 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
m.m.v. Gospelkoor
Joyful Sound
------------------------------
Zondag 26 mei
09.30 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 26 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
10.00 uur in Hollum

Gezamenlijke dienst
in de Herewegkerk
------------------------------
Zondag 02 juni
09.30 uur in Hollum

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 02 juni
10.45 uur in Ballum

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 09 juni
1e Pinksterdag
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
m.m.v. Forza Musica

------------------------------
Zondag 09 juni
1e Pinksterdag
11.00 uur in Ballum

Belijdenisdienst
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 16 juni
Regenboogviering

11.00 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 23 juni
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 23 juni
10.45 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 30 juni
10.00 uur in Hollum

Bevestiging en bedanken
Ambtsdragers
Ds. S. Alblas en
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 07 juli
09.30 uur in Ballum

Ds. J. Kraaijeveld
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 07 juli
10.45 uur in Hollum

Ds. J. Kraaijeveld
uit Dordrecht
------------------------------
Zondag 14 juli
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 14 juli
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.