PKN
Hervormd Ameland
 
Collecterooster 2021 Collecterooster 2021


25 juli. De collecte van vandaag is voor ONZE EIGEN DIACONIE. Onze diaconie ondersteunt diaconale projecten in binnen- en buitenland. De gezamenlijke protestantse kerken willen deze belangrijke collecte ondersteunen en stelt zijn bankrekening open voor uw giften. Rabobank NL54RABO0302008098 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ameland o.v.v. eigen diaconie

01 augustus. De collecte van vandaag is voor stichting OPEN DOORS. Deze stichting komt op voor christenen over de hele wereld, die om hun geloof vervolgd worden. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

08 augustus. De collecte van vandaag is voor AMNESTY INTERNATIONAL. Dit is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen en in meer dan 150 landen. Samen strijden zij voor mensenrechten en tegen onrecht. Het symbool is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto: Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

15 augustus. De collecte van vandaag is voor INIHO. Project WEESKINDEREN van Anilea en Sjon de Haan. Voor meer informatie over dit Amelander Project verwijzen wij u naar onze website: www.hervormdameland.nl/goededoelen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

22 augustus. De collecte van vandaag is voor ARTSEN ZONDER GRENZEN. Artsen zonder Grenzen is een particuliere, internationale niet gouvernementele hulporganisatie. Artsen zonder Grenzen is wereldwijd in ongeveer 80 landen actief. Artsen zonder Grenzen helpt dag en nacht mensen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar het niet krijgen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

29 augustus. De collecte van vandaag is voor STICHTING KIKA. Kika werft fondsen voor kinderen met kanker. De bedoeling is de genezingskans voor kinderen naar 95% te brengen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

05 september. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/GHANA. Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra in de hoop werk te vinden. De meesten komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren naar het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Kerk in Actie ondersteunt deze collecte van harte.

12 september. De collecte van vandaag is voor de KLIEDERKERK. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig “gekliederd” op een creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk (weer) in aanraking met de bijbel en met de kerk. De Protestantse Kerk Nederland ondersteunt deze collecte van harte.

19 september. De collecte van vandaag is voor FLYING DOCTORS. De organisatie zorgt voor een betere gezondheidszorg in heel Afrika. Speerpunt van de organisatie is de strijd tegen het besnijden van jonge meisjes in Afrika. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

26 september. De collecte voor vandaag is voor ISRAËL EN PALESTINA. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als “bezetter” of “terrorist”. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar de vrede. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

03 oktober startzondag. De collecte van vandaag is voor stichting TOPSPORT FOR LIFE. Stichting topsport for life is een initiatief van een aantal mensen met een achtergrond in de topsport. Het doel van topsport for life is mensen die een levensbedreigende ziekte hebben en hun naasten/gezinsleden een 'beter' leven te geven. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

10 oktober. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/JONG PROTESTANT. Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

17 oktober. De collecte van vandaag is voor KINDEREN IN DE KNEL. Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

24 oktober. De collecte van vandaag is voor 3xM: MORE MESSAGE IN THE MEDIA. Stichting 3xM verspreidt het evangelie in moeilijk bereikbare landen door middel van programma’s op social media, internet en televisie. Wij verspreiden Gods boodschap van hoop en liefde in de eigen taal en cultuur van het land. Hiervoor werken we samen met lokale partnerorganisaties. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

31 oktober. De collecte van vandaag is voor ONZE EIGEN DIACONIE. Onze diaconie ondersteunt diaconale projecten in binnen- en buitenland. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

07 november. De collecte van vandaag is voor het RODE KRUIS. Veel mensen in de rampgebieden zijn alles kwijt en ze hebben dringend behoefte aan onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Geef voor onze noodhulp aan de slachtoffers van natuurgeweld. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

14 november herdenking dienst

21 november. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/PASTORAAT. Omzien naar elkaar, aandacht en oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk. Steunen van gedachtenis, momenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met rouw of verlies. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

28 november eerste advent.

05 december. De collecte van vandaag is voor stichting ONTWIKKELINGSWERK THEO KIEWIET. Deze Amelander stichting realiseert ontwikkelingsprojecten in India, Nepal en Kenia voor kansarme dorpsbewoners. Motto: armoedebestrijding is essentieel voor een stabiele en duurzame wereld, waar mensen gezond en productief kunnen leven in harmonie met de natuur. De stichting is een groep mensen, vrijwilligers, die: mensen helpt zonder aanziens des persoons, dus ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

12 december. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/STABIEL THUIS VOOR KINDEREN. In Nederland zijn ca 45.000 kinderen uit huis geplaatst wegens onhoudbare situatie in het gezin. In jeugddorp Glind, midden van Nederland, kunnen getraumatiseerd en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. Doel is een helende kracht en stabiel gezinsleven. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

19 december. De collecte van vandaag is voor ONZE EIGEN DIACONIE. Onze diaconie ondersteunt diaconale projecten in binnen- en buitenland. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

24 december kerstnacht.

25 december 1e kerstdag. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE/KERSTCOLLECTE. Deze collecte is bestemd voor kwetsbare kinderen in armoede of zonder ouders. Een veilig thuis bieden dáár waar het hard nodig is. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

31 december oudjaarsdag.

terug
 
 
Erediensten
Zondag 25 juli
09.30 uur
Magnuskerk Hollum
ds. Nynke Dijkstra - Algra
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube

------------------------------------
Zondag 25 juli
10.45 uur
Hervormdekerk Ballum
ds. Nynke Dijkstra - Algra
gezamenlijke kerkdienst

------------------------------------
Zondag 01 augustus
10.00 uur
Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 08 augustus
09.30 uur
Magnuskerk Hollum
ds. Sijbrand Alblas
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 08 augustus
10.45 uur
Hervormdekerk Nes
ds. Sijbrand Alblas
gezamenlijke kerkdienst
------------------------------------
Zondag 15 augustus
10.00 uur
Herenwegkerk Hollum
ds. Sijbrand Alblas
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 22 augustus
09.30 uur
Magnuskerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 22 augustus
10.45 uur
Hervormdekerk Ballum
ds. Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
------------------------------------
Zondag 29 augustus
10.00 uur
Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 05 september
09.30 uur
Magnuskerk Hollum
ds. Sijbrand Alblas
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 05 september
10.45 uur
Vermaningkerk Nes
ds. Sijbrand Alblas
gezamenlijke kerkdienst
------------------------------------
Zondag 12 september
10.00 uur
Herenwegkerk Hollum
ds.Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 19 september
09.30 uur
Magnuskerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 19 september
10.45 uur
Hervormdekerk Ballum
ds. Anne-Meta Kobes – Gerritsen
gezamenlijke kerkdienst
------------------------------------
Zondag 26 september
10.00 uur
Herenwegkerk Hollum
dhr. Frits Hartmann
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 971/ 1971/ 2971
en
YouTube
------------------------------------
Zondag 03 oktober
10.00 uur
Magnuskerk Hollum
ds. Sijbrand Alblas
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.