PKN
Hervormd Ameland
 
Collecterooster 2020 Collecterooster 2020
20 september. De collecte van vandaag is voor STICHTING HEALTH AND HAPPINESS HOLLAND. De Stichting bestaat uit vrijwilligers en is gevestigd te Hollum. De stichting ondersteunt kleinschalige projecten voor hulp aan de allerarmste kinderen in ontwikkelingslanden. Projecten zijn o.a. schoon drinkwater, scholing en verbetering in het algemeen van de leefomstandigheden. Ook Noodhulp w.o. medicijnen en verbandmiddelen, alsook voedseltransporten, horen tot de activiteiten. Door middel van sponsering geeft men ook financiële steun aan kinderen welke ver beneden de armoedegrens leven. Door ontwikkelingen en de aangetroffen noden, wordt er nu gericht gewerkt op alleen ondersteuning in Sri-Lanka.
Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland en Hervormde gemeente Ameland willen deze belangrijke taak ondersteunen en stelt zijn bankrekening open voor uw giften, Rabobank NL64RABO0302019170 t.n.v. Diaconie Federatie DG Ameland o.v.v. Health and Happiness.

27 september. De collecte van vandaag is voor VREDESWERK, Verlangen naar Vrede. Wereldwijd - Verlangen naar vrede. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en dor onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX  daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

04 oktober Starzondag. De collecte van vandaag is voor KERK EN ISRAËL. Voor de Protestantse kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van Christelijk geloof, het trekken van lessen uit de Joods-Christelijke dialoog en het alert zijn op, en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is: “gesprek en ontmoeting, geloofsgesprekken en interviews.” Investering in opbouwende relaties met Joodse gemeenschap in Nederland is belangrijk.

11 oktober. De collecte van vandaag is voor de EIGEN DIACONIE

18 oktober. De collecte van vandaag is voor SOS KINDERDORPEN, Zij versterken en creëren (SOS) families voor kinderen zonder familie of veilig thuis. Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Kinderen die opgroeien zonder liefdevolle aandacht ontwikkelen een groeiachterstand, zowel fysiek als cognitief. Zo staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel.

25 oktober. De collecte van vandaag is voor TERRE DES HOMMES. Stop kinderuitbuiting en strijd mee! Bied kinderen weer hoop. In een wereld waar kinderen niet meer worden uitgebuit in kinderarbeid, kinderbruiden, wereldwijd actief. Samen redden we levens.

01 november. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, Indonesië, Kerk met vrouwen in de hoofdrol. De lokale kerkgemeenschappen op Papua ondersteunen vrouwen die hun sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Er ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen zij les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.

08 november. De collecte van vandaag is voor het Amelander Project, HART VOOR HAÏTI. Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u naar onze website: www.hervormdameland.nl/goededoelen.

15 november. De collecte van vandaag is voor AMNESTY INTERNATIONAL. Dit is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen en in meer dan 150 landen. Samen strijden zij voor mensenrechten en tegen onrecht. Het symbool is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto: Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.

22 november. De collecte van vandaag is voor het PASTORAAT. Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. Pastoraal werk, wat kan het belangrijk zijn, een luisterend oor een begrijpend woord, een hand op je schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De Protestantse kerk biedt trainingen aan mensen die o.a. uitvaartdiensten leiden.

29 november. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, kinderen in Oekraïne. In veel staatsinternaten is de situatie voor kinderen slecht. Gebrekkig onderwijs en onverschillig personeel. Het internaat van de stad Vynnyky richtte daarom “de School van Onze Dromen” op. Hier wordt het onderwijzend personeel nieuwe leermethoden geleerd die zo het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen.

06 december. De collecte van vandaag is voor de EIGEN DIACONIE.

13 december. De collecte van vandaag is voor de LEPRA STICHTING. Deze stichting werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. De werkwijze in een notendop: ”vroegtijdig opsporen van leprapatiënten”. “Behandelen met de juiste medicatie.” “Revalidatie met hulpmiddelen en zelfzorggroepen.” “Onderzoek en baanbrekende nieuwe methoden om lepra preventief te behandelen.”

20 december. De collecte van vandaag is voor de PROTESTANTSE KERK (MISSIONAIR) “Daarom Kerst”. Deze collecte is bestemd voor de ontwikkeling van materialen en activiteiten om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om het bijzondere feest van de Geboorte van Jezus Christus mee te beleven door uitdelen van Kerst-Cd’s. Door heel het land zijn o.a. laagdrempelige Kerstconcerten te beleven zodat velen het Goede Nieuws van Kerst mogen horen.

24 december. De collecte van vandaag is voor het LEGER DES HEILS. In het Engels; “The Salvation Army” is een Evangelische Kerkgenootschap in Londen opgericht op 2 juli 1865 door William Booth. Sinds deze tijd heeft het zich verspreidt over 128 landen. Het Leger des Heils geeft maatschappelijke hulpverlening aan diegene die in de samenleving geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Het Leger des Heils heeft een organisatiemodel dat lijkt op dat van een krijgsmacht en de bestuurders hebben “militaire” rangen. Hoofd van het Leger des Heils is sinds 2018 generaal Brian Peddle.

25 december. De collecte van vandaag is voor de VOEDSELBANK. Een voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel.

27 december. De collecte van vandaag is voor het LILIANE FONDS. Dit fonds maakt kinderen met een handicap sterker en hun omgeving toegankelijk in de arme streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Buitengesloten, kansloos en veel vaker dan anderen, slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en geweld. Het Liliane Fonds werkt aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook arme kinderen met een handicap al hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.

31 december. Gezamenlijke dienst met de Federatie Doopsgezind Gereformeerd.

terug
 
 
Erediensten
Zondag 27 september
10.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
en
YouTube
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 04 oktober
Startzondag
10.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
en
YouTube
ds. S. Alblas/

ds. A. Boezewinkel/
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 11 oktober
09.30 uur in Hollum

ds. E. Zwerver
uit Schettens

------------------------------
Zondag 11 oktober
10.45 uur in Ballum

ds. E. Zwerver
uit Schettens
------------------------------
Zondag 18 oktober
09.30 uur in Hollum

ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 18 oktober
10.45 uur in Nes

ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 25 oktober
09.30 uur in Hollum
ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 25 oktober
10.45 uur in Ballum
ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 01 november
10.00 uur in Nes

dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 08 november
viering Heilig Avondmaal
10.00 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 15 november
Herdenking overledenen
10.00 uur in Nes

ds. P. Wansink
uit Dordrecht
------------------------------
Zondag 22 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
Herdenking overledenen
09.30 uur in Ballum

ds. S. Alblas/
dhr. F. Hartmann

------------------------------
Zondag 22 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
Herdenking overledenen
11.00 uur in Hollum

ds. S. Alblas/
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 29 november
1e Advent
10.00 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 06 december
2e Advent
10.00 uur in Hollum

ds. P. van Velthuizen
uit Henrik Ido Ambacht
------------------------------
Zondag 13 december
3e Advent
10.00 uur in Nes
ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 20 december
4e Advent
10.00 uur in Hollum
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Donderdag 24 december
Kerstnacht
21.30 uur in Ballum
ds. S. Alblas
------------------------------
Vrijdag 25 december
1e Kerstdag
09.30 uur in Hollum
ds. S. Alblas
m.m.v. het
Interkerkelijk Zangkoor
------------------------------
Vrijdag 25 december
1e Kerstdag
11.00 uur in Nes
ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 27 december
10.00 uur in Ballum
oud-pastor Sipke Draisma
------------------------------
Donderdag 31 december
Oudjaarsdag
17.00 uur in Hollum
Gezamenlijke kerkdienst
Herewegkerk
------------------------------
Donderdag 31 december
Oudjaarsdag
19.00 uur in Nes
Gezamenlijke kerkdienst
Vermaning
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.