PKN
Hervormd Ameland
 
Collecterooster 2020 Collecterooster 2020
05 april 2020 Gezamenlijke dienst met Federatie Doopsgezind Gereformeerd via de kerkradio. De collecte van vandaag is voor het Legers des Heils. Het Leger des Heils zet zich in voor daklozen in Nederland.  We worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, maar voor de daklozen is dat geen optie. Er zijn nog 40.000 plekken nodig om hen op te vangen. Uw gift kunt u via de diaconie storten op rek.nr. NL54RABO0302008098 onder vermelding van collecte Leger des Heils.
 

09 april Witte donderdag heilig avondmaal. De collecte van vandaag is voor TESS UNLIMITED. Dit is een organisatie in Guatemala, Zuid-Amerika, die hulp biedt aan kinderen met schisis. Wij kennen dit als een hazenlip. Oud Amelandse Wilma Elgersma vertegenwoordigt Nederland in deze organisatie.

10 april goede vrijdag: geen collecte.

11april stille zaterdag: geen collecte.

12 april Pasen. De collecte van vandaag is voor KINDEREN IN DE KNEL. Samen met een lokale partner in de stad Alits in India doorbreekt deze organisatie de armoede van kinderen in deze stad.

19 april. De collecte van vandaag is voor de EIGEN DIACONIE.

26 april. De collecte van vandaag is voor de ZONNEBLOEM. Deze organisatie bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd, zodat ook zij volop kunnen genieten. Ook op Ameland is een afdeling van de Zonnebloem, die voor leuke uitstapjes zorgt.

03 mei. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE. Het doel van de collecte zijn de slachtoffers van Boko Haram. Deze terreurorganisatie voert nog steeds een waar schrikbewind in het noorden van Nigeria. Mensen en vooral kinderen hebben vaak verschrikkelijke dingen gezien. Kerk in Actie heeft een programma voor traumaverwerking opgezet. Ongeveer 100 kinderen krijgen hierdoor intensieve begeleiding.

10 mei. De collecte van vandaag is voor JOP-jeugdwerk. Het initiatief DURFTE brengt jong en oud samen. Jongeren leren hierbij om verantwoordelijkheid te dragen en van elkaar te leren.

17 mei. De collecte van vandaag is voor de stichting DOE EEN WENS. Deze stichting komt op voor kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen. Ze zijn vaak mishandeld, verwaarloosd of verlaten. De kinderen mogen zelf een wens doen en hieraan wordt zo mogelijk tegemoetgekomen.

21 mei Hemelvaart. Gezamenlijke dienst met de Federatie Doopsgezind Gereformeerd.

24 mei. De collecte van vandaag is voor project Alpe d'HuZes. Er gaan ca 11 Amelanders deze berg bewandelen en halen zo geld op voor kankeronderzoek.

31 mei Pinksteren. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, Pinksterzendingsweek. Christen zijn is in Marokko alleen toegestaan voor niet Marokkanen. Kerk in Actie bevordert de dialoog tussen christenen en Marokkanen.

07 juni. De collecte van vandaag is voor de stichting OPEN DOORS. Deze stichting komt op voor christenen over de hele wereld, die om hun geloof vervolgd worden.

14 juni. De collecte van vandaag is voor KIKA. Kika werft fondsen voor kinderen met kanker. De bedoeling is de genezingskans voor kinderen naar 95% te brengen.

21 juni. Vandaag is het Wereldvluchtelingendag De collecte van vandaag is voor mensen in Columbia die op de vlucht zijn voor rebellengroepen. Ze trekken vaak naar de grote steden, waar ze in de arme wijken terecht komen en hier ondersteuning nodig hebben.

28 juni. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, werelddiaconaat. De collecte is voor de straatkinderen in de Oegandese hoofdstad Kampala. Deze kinderen gaan niet naar school en worden mishandeld en uitgebuit. Kerk in Actie geeft deze kinderen een nieuwe kans.

05 juli. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, binnenlands diaconaat: Nederland. Vakantiepret voor kinderen. Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakje, die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

12 juli. De collecte van vandaag is voor 3xM: MORE MESSAGE IN THE MEDIA. Stichting 3xM, die televisieprogramma's maakt in voor het Evangelie gesloten landen, verandert van koers. Zij wil niet alleen zaaien, maar kijkers ook verder helpen. Omdat 3xM in gesloten gebieden werkt, liep zij ertegenaan dat er geen kerken zijn op de plaatsen waar zij uitzendt en er daarom vaak geen goede nazorg mogelijk is. De organisatie investeert nu in nazorg en discipel schap door het geven van trainingen aan lokale partners. Daarnaast wil 3xM zich meer gaan toerusten via internet en sociaal media.

19 juli. De collecte van vandaag is voor het RODE KRUIS. Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een conflict of aardbevingen in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie.

26 juli. Openluchtdienst: Commissie bepaalt collecte.

02 augustus. De collecte van vandaag is voor ARTSEN ZONDER GRENZEN. Artsen zonder Grenzen is een particuliere, internationale niet-gouvernementele hulporganisatie. Artsen zonder Grenzen is wereldwijd in ongeveer 80 landen actief. Artsen zonder Grenzen helpt dag en nacht mensen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar het niet krijgen.

09 augustus. De collecte van vandaag is voor stichting RED EEN KIND. Stichting Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. Groei mee!! En geef met gulle hand!

16 augustus. De collecte van vandaag is voor stichting ONTWIKKELINGSWERK THEO KIEWIET. De stichting realiseert ontwikkelingsprojecten in India, Nepal en Kenia voor kansarme dorpsbewoners. Motto: armoedebestrijding is essentieel voor een stabiele en duurzame wereld, waar mensen gezond en productief kunnen leven in harmonie met de natuur. De stichting is een groep mensen, vrijwilligers, die: mensen helpt zonder aanziens des persoons, dus ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging.

23 augustus. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, zending, Rwanda, Kerk als teken van Hoop, Hulp en Verzoening Rwanda: Land van de Duizend Heuvels. De stichting is uitgezonden door de Gereformeerde Zendingsbond, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof.

30 augustus. De collecte van vandaag is voor DIENST MERCI SHIPS. Merci Ships begon met een droom: “ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden.” Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten.

06 september. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, Werelddiaconaat Ghana. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier de lokale projecten steunt. Het gaat nu om het project: “geen kind slaven in de visserij”. Thema Kinderen in de Knel.

13 september. De collecte van vandaag is voor stichting JOP, Kliederkerk. De naam Kliederkerk is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar. Een doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Samen een Bijbelverhaal ontdekken, vieren en lekker eten, dat is gewoon een feest!

20 september. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, zending versterkt de Kerk. Wereldwijd - Verlangen naar vrede. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

27 september. De collecte van vandaag is voor VREDESWERK, Verlangen naar Vrede. Wereldwijd - Verlangen naar vrede. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en dor onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX  daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

04 oktober Starzondag. De collecte van vandaag is voor KERK EN ISRAËL. Voor de Protestantse kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van Christelijk geloof, het trekken van lessen uit de Joods-Christelijke dialoog en het alert zijn op, en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is: “gesprek en ontmoeting, geloofsgesprekken en interviews.” Investering in opbouwende relaties met Joodse gemeenschap in Nederland is belangrijk.

11 oktober. De collecte van vandaag is voor de EIGEN DIACONIE

18 oktober. De collecte van vandaag is voor SOS KINDERDORPEN, Zij versterken en creëren (SOS) families voor kinderen zonder familie of veilig thuis. Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Kinderen die opgroeien zonder liefdevolle aandacht ontwikkelen een groeiachterstand, zowel fysiek als cognitief. Zo staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel.

25 oktober. De collecte van vandaag is voor TERRE DES HOMMES. Stop kinderuitbuiting en strijd mee! Bied kinderen weer hoop. In een wereld waar kinderen niet meer worden uitgebuit in kinderarbeid, kinderbruiden, wereldwijd actief. Samen redden we levens.

01 november. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, Indonesië, Kerk met vrouwen in de hoofdrol. De lokale kerkgemeenschappen op Papua ondersteunen vrouwen die hun sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Er ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen zij les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.

08 november. De collecte van vandaag is voor het Amelander Project, HART VOOR HAÏTI. Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u naar onze website: www.hervormdameland.nl/goededoelen.

15 november. De collecte van vandaag is voor AMNESTY INTERNATIONAL. Dit is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen en in meer dan 150 landen. Samen strijden zij voor mensenrechten en tegen onrecht. Het symbool is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto: Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.

22 november. De collecte van vandaag is voor het PASTORAAT. Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. Pastoraal werk, wat kan het belangrijk zijn, een luisterend oor een begrijpend woord, een hand op je schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De Protestantse kerk biedt trainingen aan mensen die o.a. uitvaartdiensten leiden.

29 november. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, kinderen in Oekraïne. In veel staatsinternaten is de situatie voor kinderen slecht. Gebrekkig onderwijs en onverschillig personeel. Het internaat van de stad Vynnyky richtte daarom “de School van Onze Dromen” op. Hier wordt het onderwijzend personeel nieuwe leermethoden geleerd die zo het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen.

06 december. De collecte van vandaag is voor de EIGEN DIACONIE.

13 december. De collecte van vandaag is voor de LEPRA STICHTING. Deze stichting werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. De werkwijze in een notendop: ”vroegtijdig opsporen van leprapatiënten”. “Behandelen met de juiste medicatie.” “Revalidatie met hulpmiddelen en zelfzorggroepen.” “Onderzoek en baanbrekende nieuwe methoden om lepra preventief te behandelen.”

20 december. De collecte van vandaag is voor de PROTESTANTSE KERK (MISSIONAIR) “Daarom Kerst”. Deze collecte is bestemd voor de ontwikkeling van materialen en activiteiten om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om het bijzondere feest van de Geboorte van Jezus Christus mee te beleven door uitdelen van Kerst-Cd’s. Door heel het land zijn o.a. laagdrempelige Kerstconcerten te beleven zodat velen het Goede Nieuws van Kerst mogen horen.

24 december. De collecte van vandaag is voor het LEGER DES HEILS. In het Engels; “The Salvation Army” is een Evangelische Kerkgenootschap in Londen opgericht op 2 juli 1865 door William Booth. Sinds deze tijd heeft het zich verspreidt over 128 landen. Het Leger des Heils geeft maatschappelijke hulpverlening aan diegene die in de samenleving geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Het Leger des Heils heeft een organisatiemodel dat lijkt op dat van een krijgsmacht en de bestuurders hebben “militaire” rangen. Hoofd van het Leger des Heils is sinds 2018 generaal Brian Peddle.

25 december. De collecte van vandaag is voor de VOEDSELBANK. Een voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel.

27 december. De collecte van vandaag is voor het LILIANE FONDS. Dit fonds maakt kinderen met een handicap sterker en hun omgeving toegankelijk in de arme streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Buitengesloten, kansloos en veel vaker dan anderen, slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en geweld. Het Liliane Fonds werkt aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook arme kinderen met een handicap al hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.

31 december. Gezamenlijke dienst met de Federatie Doopsgezind Gereformeerd.

terug
 
 
Erediensten
Zondag 05 april
Palmpasen
10.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
------------------------------
Donderdag 09 april
Witte Donderdag
viering Heilig Avondmaal
19.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
------------------------------
Vrijdag 10 april
Goede Vrijdag
19.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
------------------------------
Zaterdag 11 april
Stille Zaterdag
20.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
------------------------------
Zondag 12 april
Eerste Paasdag
10.00 uur
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
------------------------------
Zondag 19 april
09.30 uur in Hollum

ds. M. Blootens
uit Amsterdam
------------------------------
Zondag 19 april
10.45 uur in Ballum

ds. M. Blootens
uit Amsterdam
------------------------------
Zondag 26 april
09.30 uur in Hollum

ds. P. Wansink
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 26 april
10.45 uur in Nes

ds. P. Wansink
uit Dordrecht
------------------------------
Zondag 03 mei
09.30 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 03 mei
10.45 uur in Hollum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 10 mei
09.30 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 10 mei
10.45 uur in Hollum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 17 mei
09.30 uur in Nes

ds. J. Kraaijeveld
uit Sliedrecht

------------------------------
Zondag 17 mei
10.45 uur in Hollum

ds. J. Kraaijeveld
uit Sliedrecht
------------------------------
Donderdag 21 mei
Hemelvaartsdag
Gezamenlijke dienst
10.00 uur in Hollum

Herenwegkerk
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 24 mei
09.30 uur in Ballum

ds. J. Overeem
uit Stiens

------------------------------
Zondag 24 mei
10.45 uur in Hollum

ds. J. Overeem
uit Stiens

------------------------------
Zondag 31 mei
1e Pinksterdag
09.30 uur in Nes

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 31 mei
1e Pinksterdag
11.00 uur in Hollum

ds. S. Alblas
m.m.v. Forza Musica
------------------------------
Zondag 07 juni
09.30 uur in Hollum

ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 07 juni
10.45 uur in Ballum

ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 14 juni
09.30 uur in Hollum

ds. J. Kraaijeveld
uit Sliedrecht

------------------------------
Zondag 14 juni
10.45 uur in Nes

ds. J. Kraaijeveld
uit Sliedrecht
------------------------------
Zondag 21 juni
09.30 uur in Hollum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 21 juni
10.45 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 28 juni
09.30 uur in Hollum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 28 juni
10.45 uur in Nes

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 05 juli
09.30 uur in Ballum

ds. M. de Waal
uit Haarlem

------------------------------
Zondag 05 juli
10.45 uur in Hollum

ds. M. de Waal
uit Haarlem
------------------------------
Zondag 12 juli
09.30 uur in Nes

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 12 juli
10.45 uur in Hollum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 19 juli
09.30 uur in Ballum

ds. N. Dijkstra – Algra
uit Houten

------------------------------
Zondag 19 juli
10.45 uur in Hollum

ds. N. Dijkstra – Algra
uit Houten
------------------------------
Zondag 26 juli
10.00 uur in Ballum
Openluchtdienst
Gezamenlijke dienst

ds. S. Alblas,
dhr. F. Hartmann en
ds. A. Boezewinkel

------------------------------
Zondag 26 juli
10.45 uur Hollum
Hereweg kerk
Gezamenlijke dienst
ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 02 augustus
09.30 uur in Hollum

ds. O. Grevink
uit Tilburg

------------------------------
Zondag 02 augustus
10.45 uur in Ballum

ds. O. Grevink
uit Tilburg
------------------------------
Zondag 09 augustus
09.30 uur in Hollum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 09 augustus
10.45 uur in Nes

ds. S. Alblas
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.