PKN
Hervormd Ameland
 
Collecterooster 2020 Collecterooster 2020
22 november. De collecte van vandaag is voor het PASTORAAT. Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. Pastoraal werk, wat kan het belangrijk zijn, een luisterend oor een begrijpend woord, een hand op je schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De Protestantse kerk biedt trainingen aan mensen die o.a. uitvaartdiensten leiden.
Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland en Hervormde gemeente Ameland willen deze belangrijke taak ondersteunen en stelt zijn bankrekening open voor uw giften, Rabobank NL54RABO0302008098 t.n.v. Diaconie Hervormd Ameland o.v.v. het Pastoraat.

29 november. De collecte van vandaag is voor KERK IN ACTIE, kinderen in Oekraïne. In veel staatsinternaten is de situatie voor kinderen slecht. Gebrekkig onderwijs en onverschillig personeel. Het internaat van de stad Vynnyky richtte daarom “de School van Onze Dromen” op. Hier wordt het onderwijzend personeel nieuwe leermethoden geleerd die zo het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen.

06 december. De collecte van vandaag is voor de EIGEN DIACONIE.

13 december. De collecte van vandaag is voor de LEPRA STICHTING. Deze stichting werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. De werkwijze in een notendop: ”vroegtijdig opsporen van leprapatiënten”. “Behandelen met de juiste medicatie.” “Revalidatie met hulpmiddelen en zelfzorggroepen.” “Onderzoek en baanbrekende nieuwe methoden om lepra preventief te behandelen.”

20 december. De collecte van vandaag is voor de PROTESTANTSE KERK (MISSIONAIR) “Daarom Kerst”. Deze collecte is bestemd voor de ontwikkeling van materialen en activiteiten om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om het bijzondere feest van de Geboorte van Jezus Christus mee te beleven door uitdelen van Kerst-Cd’s. Door heel het land zijn o.a. laagdrempelige Kerstconcerten te beleven zodat velen het Goede Nieuws van Kerst mogen horen.

24 december. De collecte van vandaag is voor het LEGER DES HEILS. In het Engels; “The Salvation Army” is een Evangelische Kerkgenootschap in Londen opgericht op 2 juli 1865 door William Booth. Sinds deze tijd heeft het zich verspreidt over 128 landen. Het Leger des Heils geeft maatschappelijke hulpverlening aan diegene die in de samenleving geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Het Leger des Heils heeft een organisatiemodel dat lijkt op dat van een krijgsmacht en de bestuurders hebben “militaire” rangen. Hoofd van het Leger des Heils is sinds 2018 generaal Brian Peddle.

25 december. De collecte van vandaag is voor de VOEDSELBANK. Een voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel.

27 december. De collecte van vandaag is voor het LILIANE FONDS. Dit fonds maakt kinderen met een handicap sterker en hun omgeving toegankelijk in de arme streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Buitengesloten, kansloos en veel vaker dan anderen, slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en geweld. Het Liliane Fonds werkt aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook arme kinderen met een handicap al hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.

31 december. Gezamenlijke dienst met de Federatie Doopsgezind Gereformeerd.

terug
 
 
Erediensten
Zondag 29 november
1e Advent
10.00 uur
dhr. F. Hartmann
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube
------------------------------
Zondag 06 december
2e Advent

10.00 uur
ds. W. Beuker
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube

------------------------------
Zondag 13 december
3e Advent

10.00 uur
ds. S. Alblas
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube

------------------------------
Zondag 20 december
4e Advent

10.00 uur
dhr. F. Hartmann
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube

------------------------------
Donderdag 24 december
Kerstnacht
21.30 uur

ds. S. Alblas
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube

------------------------------
Vrijdag 25 december
1e Kerstdag

10.00 uur
ds. S. Alblas
gezamenlijke kerkdienst
via de kerkradio
kanaal 960/ 1960/ 2960
en
YouTube

------------------------------
Zondag 27 december
10.00 uur in Ballum
oud-pastor Sipke Draisma
------------------------------
Donderdag 31 december
Oudjaarsdag
17.00 uur in Hollum
Gezamenlijke kerkdienst
Herewegkerk
------------------------------
Donderdag 31 december
Oudjaarsdag
19.00 uur in Nes
Gezamenlijke kerkdienst
Vermaning
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.